Pērn vasarā reģistrētas 11 elektrotraumas; atgādina elektrodrošības principus

Vasara ikgadēji iezīmējas kā elektrotraumām bagātākais laiks – pērn šajā gadalaikā Latvijā reģistrētas 11 sadzīvē gūtas elektrotraumas, kas ir trešdaļa no kopumā 30 visa 2022. gada laikā reģistrētajām elektrotraumām. No 11 minētajām elektrotraumām vienu guvis bērns, pārējās – pieaugušie, turklāt viens pieaugušais gājis bojā. Letālā trauma notikusi, vīrietim gūstot spēcīgu strāvas triecienu saskarsmē ar bojātu ūdenssūkni. Lai patīkamu vasaras atpūtu nesabojātu nelaime, AS “Sadales tīkls” atgādina būtiskākos elektrodrošības noteikumus telpās un ārpus tām.

Nelieto un pašrocīgi neremontē bojātu elektrotehniku

Viens no būtiskākajiem ieteikumiem ir nelietot bojātu elektrotehniku, kā arī pašrocīgi to neremontēt. Ikgadējā sabiedriskā aptauja “Elektrodrošības indekss”[1] diemžēl liecina, ka bojātas elektroiekārtas ir atrodamas katrā desmitajā Latvijas mājsaimniecībā.  Valstī ir reģistrētas arī elektrotraumas, kas gūtas, cilvēkam remontējot elektrotīklam pieslēgtu elektroierīci – šāda rīcība diezgan droši beigsies ar smagu elektrotraumu.

Uzmanīgi ar elektroierīcēm ūdens tuvumā

To, ka ūdens un elektrības savienojums ir bīstams, zina daudzi, taču pārdrošības vai neuzmanības dēļ tomēr mēdzam izmantot elektroierīces ūdens tuvumā. Tipisks piemērs ir rozetei pieslēgtas ierīces (piemēram, lādētājam pieslēgts viedtālrunis vai planšete) izmantošana, esot vannā vai dušā. Ļoti uzmanīgam jābūt arī, lietojot vai pieslēdzot ūdens apsildes un apgādes iekārtas, piemēram, elektrisko boileru vai ūdenssūkni.

Neizmanto ārā telpām domātas elektroiekārtas

Tikai iekštelpām paredzētās elektroiekārtas (piemēram, sadzīves elektronika, iekštelpu pagarinātāji, gaismas virtenes u.c.) ir bīstami lietot ārā – ierīcei nonākot saskarē ar mitru vidi, var notikt īssavienojums. Kādos apstākļos ieredzi paredzēts lietot, norāda IP marķējums:

  • marķējums “IP20” norāda, ka iekārta ir paredzēta lietošanai tikai sausās telpās, jo iekārtas izolācija nav mitrumizturīga,
  • marķējums “IP44” norāda, ka iekārta ir paredzēta lietošanai ārā un ir izturīga pret mitrumu un laikapstākļu maiņu, taču nav paredzēta iemērkšanai ūdenī,
  • marķējums “IP67” norāda, ka iekārta ir paredzēta lietošanai ārā un ir ūdens un mitruma izturīga.

Ārā lieto tikai tās ierīces, kas atbilst vismaz marķējumam “IP44”!

Pērkona negaisa laikā atvieno elektroierīces no rozetes

Jā, tas nav mīts, bet gan svarīgs drošības pasākums – ja ēka nav aprīkota ar zibens un pārsprieguma aizsardzības sistēmām, negaisa laikā elektroierīces darbināt ir bīstami – tās ir jāatvieno no rozetes. Tas ir būtiski, jo nav prognozējama zibensizlādes vieta – tā var skart arī dzīvojamās vai biroju ēkas, radot krasu sprieguma paaugstināšanos nama elektrotīklos, un šis pārspriegums var būt pat 20 reizes augstāks par īpašumā esošo iekārtu darba spriegumu. No zibens radīta pārsprieguma nereti tiek bojāti televizori, TV dekoderi, datori, apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas iekārtas, veļas un trauku mazgājamās mašīnas, kopētāji un cita sadzīves tehnika.

Esi uzmanīgs elektroapgādes infrastruktūras tuvumā

Gaisvadu elektrolīnijas, transformatoru apakšstacijas, sadalnes un kabeļlīnijas – pa šo elektroapgādes infrastruktūru elektroenerģija nonāk līdz mājoklim, un šo objektu tuvumā jābūt īpaši uzmanīgam. Ir aizliegts kāpt uz transformatoru apakšstaciju vai sadalņu jumtiem, tās patvaļīgi bojāt. Tāpat svarīgi novērtēt, vai gaisvadu elektrolīnijas nevarētu traucēt aktīvajai atpūtai – jo īpaši tam jāpievērš uzmanība makšķerējot vai, piemēram, rotaļājoties ar gaisa pūķi!

Neaizmirsti par elektrodrošu vidi bērniem

Ik gadu vairāki mazi bērni Latvijā gūst elektrotraumas, dažkārt – arī smagas. “Sadales tīkls” aicina vecākus pārliecināties, ka mājoklī ir elektrodroša vide, kā arī nekad neatstāt mazuļus bez uzraudzības. Bērni līdz piecu gadu vecumam visbiežāk elektrotraumas gūst, ievietojot smalkus priekšmetus (naglas, adatas, skrūves u.c.) kontaktligzdās, pieskaroties neizolētiem, bojātiem vadiem vai bojātām elektroierīcēm. Latvijā ir reģistrētas arī vairākas smagas elektrotraumas bērniem, kas bija ielikuši mutē elektrotīklam pieslēgtas viedierīces lādētāja vadu. Tāpēc, ja īpašumā uzturas mazi bērni, ieteicams uzstādīt kontaktligzdu aizliktņus, kā arī bērnam sasniedzamā vietā nekad neatstāt pie elektrotīkla pieslēgtas elektroierīces vai brīvi pieejamus vadus.

Vērtīgs materiāls par elektrodrošību bērnu un jauniešu izglītošanai ir “Sadales tīkla” mācību īsfilma, kas pieejama uzņēmuma sociālajos tīklos, kā arī uzņēmuma elektrodrošības resursu vietne https://arelektribuneriske.lv/.

[1] AS “Sadales tīkls” aptauja “Elektrodrošības indekss” ir ikgadēja aptauja, kas ataino sabiedrības elektropratību. Tā veikta tiešsaistē 2022. gada nogalē sadarbībā ar pētījumu centru “Norstat”. Aptaujā piedalījušies 1006 respondenti — Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 75 gadiem.

Attēls: publicitātes

TOP Komentāri

avatar