No skolēna par veiksmīgu uzņēmēju: kā atbalstīt atvasi ceļā uz biznesa idejas attīstīšanu

Turpinās Swedbank, Junior Achievement Latvia (JA Latvia) un Projektu bankas rīkotais konkurss Biznesa skices, kurā šobrīd finālā dalību turpina desmit labākās vidusskolēnu komandas no JA Latvia dalībskolām. Taču arī ārpus konkursa Latvijā ir daudz jauniešu, kuri labprāt vēlētos kļūt par uzņēmējiem un kuriem netrūkst ideju sava biznesa uzsākšanai. Ogres 1. vidusskolas ekonomikas un komercdarbības skolotāja Agnese Slišāne ik dienas satiek šādus ideju pārpilnus skolēnus. Viņas pieredze rāda – viens no izdošanās priekšnoteikumiem ir vecāku un ģimenes atbalsts topošajam uzņēmējam, turklāt visbiežāk būtiskākais ir tieši morālais atbalsts no vecāku puses.

Nevis “Šī ir muļķīga ideja!”, bet gan “Kā tu domā to īstenot?”

Pat ja ideja sākotnēji šķiet neīstenojama, neizmantojiet nolieguma formu, bet uzdodiet jautājumus un rosiniet bērnu patstāvīgi nonākt pie secinājumiem!” aicina “Iespējamās misijas” absolvente un komercdarbības skolotāja Agnese Slišāne. “Pasaulē ir daudz šķietami “muļķīgu” ideju, kas kļuvušas par pelnoša biznesa pamatu.”

Arī viņas skolēni atzīst – jaunieši novērtē, ka vecāki viņus uzklausa, dod padomus, kā pareizāk rīkoties, kur meklēt vajadzīgos cilvēkus biznesa idejas attīstībai, vai iecerētajam produktam ir potenciāls kļūt pieprasītam; vērtīgi ir pārrunāt arī plānoto cenu politiku, lai cenas nepārsniegtu klientu pirktspēju. Vienlaikus skolotāja norāda – ir svarīgi nekļūt kategoriskiem. “Lai kādas būtu jūsu domas par bērna biznesa aktivitātēm, ir svarīgi nezaudēt uzticēšanos bērna acīs. Uzklausiet, pārrunājiet un neliedziet savu viedokli!” aicina Agnese.

Rosināt kļūt patstāvīgam un ģenerēt idejas

Visvērtīgākās idejas rodas tad, kad cilvēks sastopas ar problēmām, kas jāatrisina, vai sarežģītiem izaicinājumiem, uzskata skolotāja. “Nebūtu pareizi iedot bērnam naudu un vienkārši izpildīt viņa vēlmes. Daudz vērtīgāk būtu rosināt bērnu atrisināt dažādus uzdevumus ar ierobežotiem resursiem un ierobežotā laikā. Tas veicina radošumu. Uzticiet bērnam pagatavot vakariņas par konkrētu naudas summu tā, lai tiktu ņemtas vērā visu ģimenes locekļu vajadzības un vēlmes. Palūdziet izplānot ģimenes braucienu uz konkrētu apskates vietu, salabot garāžas durvis utt. Vēl svarīgāk nekā dot uzdevumu ir pārrunāt rezultātu un atbalstīt jaunieti ceļā uz risinājumu,” saka Agnese.

Lai gan skolēni lielākoties kā vienu no būtiskākajiem vecāku atbalsta instrumentiem min finanšu līdzekļus, īpašu gandarījumu sagādā situācijas, kurās vecāki ir snieguši tikai minimālu atbalstu. Piemēram, palīdzējuši nokļūt līdz Rīgai, lai iegādātos nepieciešamos materiālus, bet visu pārējo skolēns paveicis paša spēkiem.

Kosntruktīva kritika ir jaudīgs dzinējspēks

Neesi viens no 3F – friends, family, fools*. Ir svarīgi atbalstīt savu bērnu, bet tikpat svarīgi ir neuzburt ilūziju, ka viss, ko bērns dara, ir izcili. Ģimene ir droša vide, kur pilnveidoties, tāpēc daudz noderīgāk vispārīgu uzslavu vietā sniegt uz izaugsmi vērstu atgriezenisko saiti. Piemēram, uzslavēt ideju, bet atzīties, ka neesat mērķauditorija, kas šo produktu pirktu, un pajautāt, vai topošais uzņēmējs ir pārdomājis, kas būtu ieinteresēts šāda produkta iegādē,” skaidro Agnese.

Arī jaunieši uzsver – ģimene var būt labs konstruktīvs kritiķis, kas palīdz biznesa idejas attīstībai. Īpaša priekšrocība ir pieredze biznesā, kurā vecāki labprāt dalās, lai palīdzētu nepieļaut kļūdas un kvalitatīvi pasniegt biznesa ideju sabiedrībai. Taču tikpat lielu ieguldījumu var sniegt vecāki, kuri nogaršo vai izmēģina preču prototipus un sniedz izsmeļošas atbildes produkta uzlabošanai.

*Tulkojumā no angļu valodas – draugi, ģimene, muļķi

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar