Klajā nāk grāmata par gleznotāju Otīliju Leščinsku

Literatūras un teātra zinātnieces un kritiķes Silvijas Freinbergas grāmata par maz zināmo gleznotāju Otīliju Leščinsku (1884–1923) “Tija. Māksla, revolūcija, mīlestība”. Dizains: Zane Ernštreite.

Mākslinieču sarežģītās un bieži vien varonīgās gaitas laikmeta griežu skarbajos apstākļos aizvadītā gadsimta sākumā joprojām slēpj daudz nezināmā. Starp nesen atklātiem vārdiem atrodama arī gleznotāja Otīlija Leščinska. Grāmatas autore Silvija Freinberga par savu darbu raksta: “Vēlos piedāvāt pusdokumentālu stāstījumu par vienu no pirmajām, patlaban maz zināmām latviešu māksliniecēm – Otīliju Leščinsku, kas savulaik piedalījusies arī 1905. gada revolūcijā un bijusi viena no modernisma mākslas aizsācējām latviešu glezniecībā. Otīlijas Leščinskas dzīves gaita iekļaujas latviešu sabiedriskās dzīves visai sarežģītos gados (1884–1923), kas atspoguļojas arī tekstā, turklāt to pavada traģiska mīlestība mūža garumā (1905. gada kaujinieks Kristaps Salniņš) un neizskaidrojama nāve Somijas upē. Stāstījumā sastopamas arī citas sava laika redzamas personības, izmantotas vēstules un laikabiedru atmiņas.”

Autores stāstījums izceļas ar ielūkošanos laikmeta ainā, sociālpolitiskajos notikumos un cilvēku attiecībās noteiktā sabiedriskā formācijā laikā, kad zemdegās gruzdēja pārmaiņas pasaules kartē un cilvēku likteņos. Balstīšanās dokumentālos avotos, zināms detektīva darbs, kopsavelkot faktus – dažādi dokumentētus, vēstulēs aprakstītus, arhīvos atrastus –, padara šo stāstā izvērsto pētījumu par saistošu, viena cilvēka – visai sarežģītas un mērķtiecīgas personības – gaitās balstītu un tādēļ jo iedarbīgāku vēstures izziņas materiālu. Grāmata ilustrēta ar iespējami plašu attēlu klāstu, kas ietver gan dokumentālus foto, gan pastkartes, un, protams, Otīlijas Leščinskas darbu reprodukcijas.

Attēli: publicitātes

TOP Komentāri

avatar