Izveidota apmācību programma “Cilvēcības māksla” nozīmīgu prasmju apgūšanai

Būt empātiskam, prast veidot konstruktīvu sarunu, ieklausīties otrā cilvēkā un spēt sadarboties ir tikai daļa no prasmēm, kas veido mūsu personību un veicina pašizaugsmi. Mainoties ikdienas paradumiem un darba videi, ir svarīgi spēt šīs tik nozīmīgās kompetences saglabāt ilgtermiņā. Baltijas Datoru Akadēmija (BDA) piedāvā jaunu apmācību programmu “Cilvēcības māksla”, kur iegūt zināšanas un prasmes cilvēcības saglabāšanai jebkuros apstākļos un dzīves situācijās. 

Procesu automatizācijas un digitalizācijas rezultātā arvien vairāk darba vietas un pienākumus var aizstāt tehnoloģijas. Tādēļ īpašu nozīmi iegūst unikālas cilvēciskās prasmes, kas nepiemīt iekārtām. Tās tiek dēvētas par soft skills jeb cilvēkprasmēm, ietverot gan personiskās īpašības, gan sociālās prasmes, kas ļauj efektīvi komunicēt, sadarboties  komandā, sasniegt savus mērķus, un ir nozīmīgas panākumu gūšanai savā profesionālajā jomā. Lai gan lielā mērā atkarīgas no katra cilvēka individuālajām personības iezīmēm, šīs prasmes ir iespējams attīstīt, trenēt un nostiprināt ilgtermiņā, lai saglabātu savu konkurences spēju darba tirgū. 

Ierasti daļu no prasmēm ir iespējams apgūt, apmeklējot, piemēram, atsevišķus seminārus par vienu konkrētu tēmu, nevis visu prasmju kopumu. Lai sniegtu pēc iespējas plašākam interesentu lokam iespēju pilnvērtīgi attīstīt sevi, iegūstot jaunas zināšanas un prasmes cilvēcības saglabāšanai jebkuros apstākļos un dzīves situācijas, Baltijas Datoru Akadēmija (BDA) piedāvā jaunu apmācību programmu “Cilvēcības māksla”. 

“Šī apmācību programma ietver nozīmīgāko soft skills prasmju apguvi un pilnveidi ilgtermiņā. Tās ietvaros ikvienam būs iespēja iemācīties efektīvāk komunicēt, sadarboties komandā, plānot savu laiku, pielāgoties pārmaiņām, aktīvāk ieklausīties citos, kā arī izkopt savu emocionālo inteliģenci un esību. Ir svarīgi spēt saglabāt cilvēciskās kvalitātes laikmetā, kad tehnoloģijas un dažādi mākslīgā intelekta risinājumi arvien vairāk ienāk mūsu ikdienā, turpretī personīgā komunikācija un saskarsme citam ar citu– sarūk. Esmu patiesi gandarīta, ka apmācību programmu “Cilvēcības māksla” ir izstrādājuši un BDA vadīs kompetenti savu jomu profesionāļi, turklāt viņu vidū ir arī mūsu kolēģe Dace Alekna,” par jauno programmu stāsta Laima Ziediņa-Mikaljūna, BDA izpilddirektore.

Viens no galvenajiem BDA attīstības mērķiem ir inovatīvu un mūsdienīgu apmācību pieeju un metožu nodrošināšana, kā arī tiešsaistes jeb e-apmācību virziena attīstīšana vēl plašākā mērogā. BDA augstvērtīgo ekspertu un pasniedzēju kvalitāte ir vērtīga arī ārpus Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares, jo digitālā vide ir cieši savijusies ar mūsu darbu un dzīvi visās jomās.

Viena apmācību kursa ilgums ir 5 dienas. Tajā ir iekļautas gan interaktīvās lekcijas, gan grupu diskusijas, kā arī lomu spēles un dažādi vingrinājumi prasmju efektīvākai pielietošanai arī turpmāk savā dzīvē. Noslēgumā, pēc veiksmīgi nokārtota gala pārbaudījuma, tiks izsniegts sertifikāts par apmācību programmas apguvi. Kurss ir paredzēts ikvienam, kurš vēlas uzlabot savas komunikācijas un sadarbības prasmes. 

Foto: canva.com

TOP Komentāri

avatar