Izsludināta pieteikšanās Tradicionālās kultūras izcilības balvai

Latvijas Nacionālais kultūras centrs līdz 2023. gada 22. septembrim aicina Tradicionālās kultūras izcilības balvai pieteikt tautas mūzikas kapelas un tautas mūzikas grupas.

Tradicionālās kultūras izcilības balva ir īpašs Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) apbalvojums individuālai izcilībai vai mākslinieciskajam kolektīvam par sevišķiem nopelniem vai būtisku ieguldījumu sava novada vai pilsētas kultūrvides veidošanā un uzturēšanā. Šogad tradicionālās kultūras izcilības balva tiks pasniegta tautas mūzikas nozarē – tautas mūzikas kapelai vai grupai.

Par sevišķiem nopelniem vai būtisku ieguldījumu uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. Izcilības balvu mākslinieciskajam kolektīvam – tautas mūzikas kapelai vai grupai – piešķir vienu reizi tā darbības laikā.

Nolikums un pieteikuma anketa skatāmi ŠEIT.

Pieteikumu var iesniegt fiziskas un juridiskas personas LNKC personīgi, pa pastu (adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14-7, Rīga, LV-1050) vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) sūtot e-pastu uz lnkc@lnkc.gov.lv. 

Priekšlikumu par apbalvojuma piešķiršanu izvērtēs ar LNKC direktores rīkojumu izveidota komisija un laureātam tiks pasniegts Goda diploms un naudas balva 1300 eiro apmērā.

Tradicionālās kultūras izcilības balvu piešķir ik pēc trīs gadiem katrā nozarē – 2022. gadā balva tika piešķirta folkloras kopai, bet nākamgad tiks piešķirta tautas lietišķās mākslas kolektīvam vai pārstāvim.

TOP Komentāri

avatar