IVP rosina balstvakcināciju konkrētai sabiedrības grupai

Šī gada 30. augusta sēdē Imunizācijas valsts padome (IVP) pieņēma lēmumu rekomendēt papildus jeb balstvakcinācijas devu pret Covid-19 tām personām, kas pielīdzināmas  slimības vai terapijas izraisītas augstas imūnsupresijas pacientiem. Vienlaikus IVP uzsver, ka būtiskāk ir paplašināt vakcinācijas aptveri ar pirmo un otro devu, īpaši augsta rika grupās, kā arī atkārtoti aicina paplašināt to cilvēku skaitu, kuri pilnīgai imunitātes iegūšanai var saņemt tikai vienu vakcīnas devu.

Balstvakcinācija nepieciešama pacientiem ar ļoti novājinātu veselību

Lai izvērtētu balstvakcinācijas nepieciešamību, sēdes laikā tika izvērtēti pašreiz pieejamie zinātniskie fakti un pierādījumi, kā arī  ņemti vērā iepriekš labi zināmie imunizācijas pamatprincipi1.

Pacientiem ar slimības vai terapijas izraisītu augstu imūnsupresijas stāvokli iepriekš vakcinācijā pret Covid-19 saņemtās divas vakcīnas devas imūnas supresijas dēļ var nebūt izveidojušas optimālu imūno atbildi un iedarbību. Tāpat šobrīd ir būtiski ņemt vērā pašreizējos epidemioloģiskos Covid-19 vīrusa izplatības apstākļus sabiedrībā, it īpaši Covid-19 vīrusa delta varianta izplatību, kuros šie pacienti inficēšanās gadījumā potenciāli ir pakļauti smagai Covid-19 gaitas attīstībai, hospitalizācijas riskam un slimības hronizācijai. Līdz ar to ir atbalstāma un šobrīd rekomendējama papildus vakcīnas pret Covid-19 devas saņemšana šai pacientu grupai.

Kā liecina pašreizējā zinātniskā informācija, balstvakcinācija veicama ar jebkuras tehnoloģijas Eiropā pret Covid-19 apstiprinātu vakcīnu, neatkarīgi no primārajai imunizācijai izmantotās vakcīnas pret Covid-19 tehnoloģijas. Vakcinācija ar papildus devu rekomendējama, sākot ar 28. dienu pēc otrās devas saņemšanas (Janssen Covid-19 vakcīnai, sākot ar 28. dienu pēc pirmās (vienīgās) devas saņemšanas) vai vēlāk, izvērtējot imūnsupresijas pakāpi, kā arī nepieciešamības gadījumā jautājumu izskatot ārstu konsīlijā.

Plaša sabiedrības balstvakcinācija šobrīd nav zinātniski pamatota 

Šobrīd IVP rīcībā nav zinātniski pamatotas informācijas, datu un pierādījumu par papildus jeb balstvakcinācijas nepieciešamību pārējām sabiedrības grupām, neatkarīgi no vecuma vai veselības stāvokļa. IVP seko līdzi jaunākajai pieejamajai zinātniskajai informācijai un rekomendācijām no starptautiskajām veselības organizācijām un zāļu regulatoriem, un, tiklīdz būs zinātniski pamatoti argumenti, IVP sniegs viedokli par nepieciešamību vakcinēt ar papildus devu kādu no sabiedrības grupām.

Pilnīgu imunitāti pēc vienas vakcīnas devas var iegūt plašāks cilvēku loks

IVP atkārtoti norāda, ka būtu nepieciešams mainīt šī brīža regulējumu Latvijā un paredzēt, ka vienu vakcīnas devu, kā arī vakcinācijas sertifikātu cilvēks var saņemt neatkarīgi no laika, kāds ir pagājis no pozitīva SARS CoV-2 saslimšanu apstiprinoša testa veikšanas. IVP atkārtoti uzsver un iebilst VM noteiktajam regulējumam, ka vakcinācijas sertifikāts izsniedzams pēc vienas vakcīnas devas saņemšanas 180 dienu laikā, bet ne vēlāk.

Pamatojoties uz medicīnas, t.sk. infektoloģijas un imunoloģijas pamatprincipiem, kā arī šobrīd pieejamās zinātniskās literatūras datiem, pozitīvs SARS CoV-2 tests, nenorādot termiņu, un viena vakcīnas pret Covid-19 deva nodrošina līdzvērtīgu aizsardzību ar personu, kura saņēmusi divas devas un kurai iepriekš nav bijusi saskare ar SARS CoV-2.

Šāds nosacījums, kas balstīts zinātnes un medicīnas prakses pierādījumos, šobrīd tiek rekomendēts arī tādās valstīs, kā, piemēram, Vācija, Austrija, Spānija, Igaunija, Islande un vēl daudzās citās ES valstīs.

180 dienu limits SARS CoV-2 PCR pozitīvam testam rada zinātniski nepamatotu un  diskriminējošu situāciju, jo  liedz iespēju saņemt tikai vienu Covid-19 vakcīnas devu tiem cilvēkiem, kuru SARS CoV-2 PCR tests bijis pozitīvs vairāk  nekā  pirms 180 dienām   pirms plānotās vakcīnas saņemšanas brīža. Tas mazina  arī pusaudžu motivāciju vakcinācijai pret COVID-19 un rada nepamatotu papildu risku nevēlamo reakciju attīstībai pēc vakcinācijas  šo vakcīnu izteiktās reaktogenitātes dēļ.  

Foto: canva.com

TOP Komentāri

avatar