Iniciatīvā “Daru labu dabai” dabas parku “Piejūra” atbrīvo no invazīvā Tatārijas salāta

Dabas aizsardzības pārvaldes (Pārvaldes) iniciatīvā “Daru labu dabai” Veselības ministrijas darbinieki no invazīvā svešzemju auga – Tatārijas salāta – atbrīvojuši 0,3 ha lielu kāpu posmu Vakarbuļļu pludmalē. Darbi paveikti dabas parka “Piejūra” teritorijā, tā pasargājot Latvijas piekrasti no tai raksturīgo augu sugu izzušanas. Kopumā talkas laikā izdevies izravēt 1050 litru jeb 300 kg invazīvās sugas.

Tādas invazīvās augu sugas kā Tatārijas salāts rada būtiskus un ātri pieaugošus draudus Eiropas dabiskajai bioloģiskajai daudzveidībai. Augi, kas ieceļo jaunā, nepazīstamā vidē, var nomākt vietējo floru vai faunu un kaitēt videi. Tā noticis arī Pierīgas pusē, kur Tatārijas salāts, kura dabiskais izplatības areāls ir stepes josla Eirāzijā, sāk pārmākt vietējos augus.

“Sakām sirsnīgu paldies Veselības ministrijai par iniciatīvu iesaistīties šīs invazīvās sugas ierobežošanas talkā, tādejādi būtiski samazinot tās tālāku izplatību. Lai arī darba vēl daudz līdz suga pilnībā būs apkarota, tomēr ikkatra sabiedrības locekļa iesaiste cīņā ar šo sugu ir būtisks solis pretim piekrastes bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai,” skaidro Pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas Administratīvās daļas vadītājs Artūrs Jansons.

Tatārijas salāts ir izturīgs pret sausumu un sāli, tāpēc ir iemīļojis sausos un smilšainos jūras piekrastes biotopus. Latvijā visvairāk tas sastopams Pierīgas pusē. Ieraugot augu ar gaiši violetiem ziediņiem, parka apmeklētāji dažkārt priecājas par tā skaistumu, jo nezina, ka tā ir invazīva suga, kurai nevajadzētu atrasties mūsu piekrastē. Tieši tādēļ sugai ir nepieciešami kontroles un uzraudzības pasākumi.

Šī pēdējā gada laikā bija jau trešā Tatārijas salāta ravēšanas talka dabas parka “Piejūra” teritorijā. Ekspertu novērojumi liecina, ka iepriekš organizētās talkas jau patlaban ir ievērojami “atveseļojušas” piekrastes ekosistēmu. Tai raksturīgi tikai nabadzīgai, sāļai videi pielāgojušies augi, kas nekur citur nebūs sastopami un kuru izredzes izdzīvot ir cieši atkarīgas no tā, vai tās nenomāks tādas invazīvās sugas kā Tatārijas salāts vai Krokainā roze.

 

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar