Ināra Mūrniece: izglītība ir kritiski domājošas un pilsoniski aktīvas sabiedrības pamats

“Izglītība ir pamats tam, lai sabiedrība būtu harmoniska, kritiski domājoša, pilsoniski aktīva un saimnieciski veiksmīga. Izglītībai ir milzīga nozīme arī sabiedrības noturības un dzīvotspējas veidošanā,” sacīja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece piektdien, 13.maijā, parlamentā atklājot Baltijas Asamblejas (BA) un Baltijas Ministru padomes konferenci “Izglītība, zinātne un inovācijas – risinājums ilgtspējīgai un labklājību veicinošai reģionālajai attīstībai Baltijas valstīs”. 

“Jaunais laikmets prasa augstas kvalifikācijas speciālistu gatavošanu tieši eksakto zinātņu jomās. Jauniešu intereses orientēšana uz inženierzinātnēm, telekomunikācijām, biotehnoloģijām, informācijas tehnoloģijām un citām praktiski pielietojamām zinātnēm ir mūsu valsts interesēs,” sacīja I.Mūrniece. 

Saeimas priekšsēdētāja atzīmēja, ka mūsu valstīm jānodrošina pienācīgs finansējums izglītībai un zinātnei. Baltijas valstu zinātniekiem jāsadarbojas, jāveido kopīgas programmas un kopīgi – kā reģionam – jāiesaistās Eiropas programmās. Spriežot par Baltijas valstu līdzšinējo sadarbību un BA paveikto tās stiprināšanā, I.Mūrniece īpaši izcēla augstākās izglītības dokumentu automātisku savstarpēju atzīšanu Baltijas valstīs, kā arī Eiropas Kodolpētījumu organizācijas CERN Baltijas grupas nodibināšanu. Tāpat Saeimas priekšsēdētāja aicināja stiprināt sadarbību ar Beniluksa valstīm. 

“Lai mūsu sabiedrība varētu plānot savu nākotni un mierīgi attīstīties, ir nepieciešama drošība,” sacīja Saeimas priekšsēdētāja, atzīmējot, ka Krievijas iebrukums Ukrainā ir klajš uzbrukums visiem, kam dārga brīvība, dzīvība, patiesība un likuma vara.

I.Mūrniece pateicās BA par Ukrainai sniegto atbalstu. “Mūsu interesēs ir Ukrainas pilnīga uzvara. Esam sapratuši, ka Ukraina ir jāatbalsta visos iespējamos veidos, lai tuvinātu tās uzvaru, jo bez tās nevar būt ilgstoša miera Eiropā,” pauda I.Mūrniece. Tāpat Saeimas priekšsēdētāja mudināja konferences dalībniekus pievērst uzmanību iespējām veicināt sadarbību ar Ukrainas zinātniekiem un inženieriem.

Arī BA prezidents Jānis Vucāns, uzrunājot konferences dalībniekus, akcentēja, ka patlaban dzīvojam bīstamā laikā. “Mūsu domas nepārtraukti ir ar Ukrainu, un mēs turpināsim palīdzēt ukraiņiem šajā cīņā, izmantojot visus mums pieejamos līdzekļus,” uzsvēra J.Vucāns. 

„Izglītībai, zinātnei un inovācijām ir izšķiroša nozīme ikkatras valsts, reģiona un arī visas pasaules attīstībā. Baltijas valstu galvenais mērķis jau ilgāku laiku ir ilgtspējīga un labklājīga reģionālā attīstība,” sacīja J.Vucāns, akcentējot, ka mūsdienās nozīmīgi sasniegumi zinātnē un tehnoloģiju attīstībā ir bijuši iespējami, tikai pateicoties zinātnieku, uzņēmēju un publiskā sektora sadarbībai, kā arī plaša mēroga zinātnes un tehnoloģiju organizācijām. 

Baltijas valstis vieno ciešas vēsturiskās un kultūras saites, tomēr joprojām ir jāveicina cieša savstarpējā sadarbība visās kopīgo interešu jomās, sacīja J.Vucāns, atzīmējot arī BA lomu sadarbības stiprināšanā.

Konferences dalībniekus attālināti uzrunāja arī izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece un ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Saeimas Preses dienests

Foto:saeima.lv

TOP Komentāri

avatar