Svinīgi atklāts jaunais RPNC Ambulatorais centrs Tvaika ielā 2

Ceturtdien, 29. februārī plkst. 11:00 notika Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra (RPNC) jaunā multifunkcionālā Ambulatorā centra Tvaika ielā 2 svinīgā atklāšana. Jaunā Ambulatorā centra uzbūvēšana ir lielākās Eiropas reģionālā attīstības fonda, valsts un RPNC investīcijas veselības infrastruktūrā psihiskās veselības uzlabošanai, kas ļaus centram sniegt iedzīvotājiem mūsdienīgu, kvalitatīvu un visaugstākajiem standartiem atbilstošu ambulatoro ārstniecību un rehabilitāciju.

Sveicot viesus, RPNC valdes priekšsēdētāja Sandra Pūce norādīja, ka šajā ēkā katru dienu aptuveni 170 pacientu saņems ārstēšanu, rehabilitāciju un ambulatoro aprūpi psihiatrijas un narkoloģijas dienas stacionāros. “Tā kā Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centram šogad ir 200 gadu dibināšanas jubileja, var teikt, ka šis tiešām ir gadsimta notikums, ” uzsvēra Pūce.

Sandra Pūce izteica pateicību visiem, kuri bijuši iesaistīti Ambulatorā centra tapšanas procesā, it īpaši Veselības ministrijai, kura uzņēmās šo uzdevumu, visām valsts institūcijām, kuras ir gan kontrolējušas, gan konsultējušas visā projekta laikā, kā arī visiem centra mediķiem un speciālistiem, kuri ieguldījuši savu pieredzi un zināšanas, lai veidotu ēku funkcionāli piemērotu un efektīvu.

Veselības ministrs Hosams Abu Meri uzsvēra, ka: “mentālā veselība ir globāla aktualitāte, un Pasaules Veselības organizācijas (PVO) dati atspoguļo, ka katrs astotais cilvēks dzīvo ar psihisku saslimšanu, taču psihiatrija attīstās un tas nozīmē – mūsdienīgu un pasaules pieredzē balstītu plašu medikamentozo terapiju, kas tiek kombinēta ar rehabilitācijas iespējām. Jau šobrīd psihiatra vadītas multiprofesionālās komandas ietvaros katram pacientam ir iespēja saņemt mērķētu palīdzību. Tāpat veselības atjaunošanas procesā liela loma ir terapeitiskām attiecībām un videi, kurā pacients atrodas. Tādēļ esmu gandarīts atklāt plašu un gaišu telpu, kur var pacienti jutīsies labāk. Mums ir jālauž veci stereotipi un jābūt drosmīgiem, lai runātu par šīm tēmām un palīdzētu cilvēkiem.”

Svinīgās atklāšanas laikā viesiem tika izrādīti abi ēkas stāvi – pacientu reģistratūra, modernā konferenču zāle, iekārtotie konsultāciju kabineti, dienas stacionāru palātas un telpas, ergoterapijas un mūzikas/deju/mākslas/gaismas/drāmas terapiju kabinetus, rehabilitācijas zāles ar trenažieriem, kā arī jaunākajām rehabilitācijas tehnoloģijām, kā, piemēram, medicīnas sistēma Nirvana, kas, izmantojot virtuālo realitāti, palīdz veikt motoro un kognitīvo funkciju rehabilitāciju. Ar šo sistēmu rehabilitācijas vingrinājumu izpilde tiek papildināta ar intensīvu sensori neiroloģisko stimulāciju, kuras pamatā ir vizuālā un audiālā atgriezeniskā saite ar spēcīgi stimulējoša iedarbību. Tādējādi pacients saņem vairākus kognitīvus un mehāniskus stimulus, kā arī palielinās visa rehabilitācijas procesa efektivitāte salīdzinājumā ar tradicionālo terapeitisko pieeju. Jaunais Ambulatorais centrs pieņemt pacientus jaunajās telpās uzsāks jau 4. martā.

Ēkas kopējā telpu platība ir 2748,36 m2. Būvdarbu ģenerāluzņēmējs un projektētājs ir pilnsabiedrība “3A”. Ambulatorā centra kopējās izmaksas: 7 259 692 eiro (tai skaitā PNV), no tā 85% jeb 6 170 738 eiro ir ERAF finansējums, 9% jeb 653 372 eiro ir Valsts budžeta finansējums un 6% jeb 435 582 eiro ir Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra finansējums.

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs mērķtiecīgi veido modernu ārstniecības struktūru un attīsta efektīvas ārstniecības metodes, tādēļ, ņemot vērā būtisko pieprasījuma pieaugumu pēc psihiskās veselības aprūpes pakalpojumiem, jauns ambulatorais centrs ir loģisks solis RPNC infrastruktūras attīstībā.

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā pagājušajā gadā ambulatoro apmeklējumu skaits bija 65 776, vecajā Tvaika ielas 2 Ambulatorajā nodaļā bija 27 772 psihiatrijas un 19 871 narkoloģijas apmeklējums. Savukārt sniegto rehabilitācijas manipulāciju skaits pārsniedz divus tūkstošus.  

Projekts tika īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” aktivitātes “Jauna multifunkcionālā ambulatorā centra projektēšana un būvniecība” ietvaros.

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar