Festivāla “Baltica” sadziedāšanās Brīvības laukumā

Dziesmā ir vienojošs spēks, radošuma elements. Dziesma skan katram atsevišķi un visiem kopā. Brīvības laukumu 8. jūlijā no plkst. 16.00 trīs stundu garumā piepildīja TAUTAS DZIESMAS. Šeit kopā pa novadiem pulcējās folkloras kopas un vienojās dziesmā.

TOP Komentāri

avatar