Dzeja elpo ar Tevi

Mums katram gadā ir mēnesis, kuru uzskatām par savu, jo tajā ir mūsu dzimšanas diena. Septembris Latvijā ir Raiņa un Dzejas dienu mēnesis. Šogad jau 58. reizi. Arī Rojā ir aktīvi dzejas rakstītāji un lasītāji, kuri 14.septembra pēcpusdienā tikās Rojas bibliotēkā rakstnieces un dzejnieces Dzintras Žuravskas jaunākā dzejoļu krājuma “Man viena mūža nepietiek” atvēršanas svētkos.

Daudzu romānu un dzejas krājumu autore pastāstīja, ka dzejoļi tapuši mūža garumā. Krājumā tie sakopoti vairākās nodaļās : Man viena mūža nepietiek; Dzīves raibajā tirgus burzmā; Vēja ziedi; Pretmeti; Trauslā robeža. Ieklausoties dzejas rindās, pārņēma vārdos nenosaucama dzīves jēgas izpratne, pārdomas par cilvēka izaugsmes ceļu cauri gadiem. Īpaši svinīgu noskaņu manī raisīja dzejoļi “Rīta un vakara pusē” un “Kamēr”. Pasākuma dalībnieki pateicās Dzintrai Žuravskai gan ar ziediem, gan aplausiem.

Par šī gada Kurzemes Dzejas dienām 9.septembrī Ventspilī pastāstīja Dzintra Dzeguze, nolasot arī savus jaunākos dzejoļus. Savu tēlojumu par dzērvēm ļoti emocionāli nolasīja Inese Šulca. Kopīgi priecājāmies, ka Rojas pagastā ir tik daudz radošu personību. Jaukā noskaņā, sirsnībā un pateicībā par šo pasākumu atvadījāmies, lai pēc tiktos atkal jaunā bibliotēkas organizētā pasākumā.

“Un atkal pa saules zaķītim,

Pa sveces liesmiņai,

Pa jaukai dziesmiņai,

Un tu vairs nejutīsies

Šai pasaulē lieks.

Un saucas tas

Ar vienu vārdu –

Dzīvesprieks.”

/Dz.Žuravska/

Informāciju sagatavoja: Inese Priede – bibliotēkas lasītāja un pasākuma apmeklētāja 

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar