Zane Ozola: Jaunā mācību gada mājasdarbi

Latvijas skolu vadība un pedagogi visu vasaru ir čakli strādājuši, lai šodien vērtu durvis un sveiktu skolēnus ar jauna mācību gada sākumu. Šis mums visiem būs neierasts sākums – daļa skolēnu mācīsies klātienē, vēl citi – daļēji attālināti, savukārt tiem, kuri atradīsies pašizolācijā, būs jānodrošina attālināto mācību iespējas. Un tas vēl nav viss, kas paveicams jaunajā mācību gadā, stāsta Neatkarīgās izglītības biedrības valdes priekšsēdētāja Zane Ozola, norādot, ka ir jāstrādā pie vairākiem būtiskiem jautājumiem – Covid19 seku apzināšanas izglītības sistēmā, pedagogu izdegšanas problēmas, mācību procesa digitalizācijas popularizēšanas un daudziem citiem tematiem. 

Aktīvāka valsts sektora un NVO sadarbība 

Vēlos sveikt visus pedagogus jaunajā mācību – tas būs interesants un neierasts darba gads, kurā jāpaveic virkne svarīgu uzdevumu, lai sekmētu izglītības sistēmas atbilstību 21. gadsimta prasībām. Aizvien vairāk jāstrādā pie t.s. shared education jeb dažāda veida partnerības starp atšķirīgām sociālajām grupām, piemēram, latviešiem un cittautiešiem, dažādu sociālo slāņu pārstāvjiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām u.tml. Tāpat jāveicina aktīvāka sadarbība starp izglītības nozares nevalstiskajām organizācijām, pašvaldību izglītības pārvaldēm, Izglītības un zinātnes ministriju, kā arī citām augstākstāvošajām institūcijām.

Kā Covid19 ir mainījis mūsu izglītības sistēmu?

Nākamā mācību gada sākums ir īstais laiks, lai apzinātu, kā Covid19 ir mainījis mūsu izglītības sistēmu, un, kas būtu jādara, lai izglītības kvalitāte ne tikai nepasliktinātos, bet pat paaugstinātos, izmantojot straujo digitalizācijas ienākšanu skolās un augstskolās. Lai to noskaidrotu, nepieciešami jēgpilni pētījumi un informācijas apkopošana no dažādām Latvijas skolām. Neatkarīgā izglītības biedrība šajā kontekstā plāno piedalīties Latvijas Universitātes pētnieku organizētās fokusgrupu diskusijās, lai kopīgiem spēkiem izstrādātu rekomendācijas. Tāpat plānots realizēt aptauju, lai noskaidrotu, ko pedagogi vēlas no izglītības pārvaldēm. 

Diskusijas par dažādiem specifiskiem tematiem

Apzinot jomas, kurās izglītības sistēmā nepieciešama pilnveide un uzlabojumi, izglītības profesionāļi, kas apvienojušies mūsu biedrībā, uzskata, ka nepieciešams arī iedziļināties skolēnu zinātniski pētniecisko darbu procesā un izstrādāt priekšlikumus, lai to uzlabotu. Tāpat jaunajā un arī nākamajos mācību gados nepieciešams sekmēt iekļaujošo izglītību, turpināt raisīt diskusijas sabiedrībā un piedāvāt risinājumus. Jābūt nopietnai diskusijai arī par vērtēšanu bērniem ar īpašām vajadzībām Skola 2030 kontekstā.

Skolotāju izdegšanas jautājums 

Darba kārtībā joprojām ir arī jautājums par skolu tīkla sakārtošanu un temats, kas pēdējā laikā diemžēl izskan aizvien biežāk, proti, skolotāju izdegšana. Uzskatām, ka ir jāveicina supervīziju izmantošana skolās un jādalās ar citu atbalstošo pieredzi, kā arī aicinām skolas un izglītības nozares profesionāļus darīt to pašu. 

Strādāt pie mācību procesa digitalizācijas

Fakts, ka mācību gadu iesāksim daļēji attālināti, arī atgādina, ka jāturpina strādāt pie mācību procesa jēgpilnas digitalizācijas, lai nepieciešamības gadījumā ikviena skola un pašvaldība būtu gatava dažādām apmācību formām, lai pedagogiem un skolēniem būtu nodrošināts viss nepieciešamais – datori, programmas, platformas un prasmes ar tām rīkoties.

Paveiktais mudina domāt pozitīvi 

Iepriekšējos mācību gados paveikts liels darbs pie citiem būtiskiem jautājumiem, piemēram, pedagoga profesijas prestiža celšanas, risinājumu meklēšanas zemo matemātikas centralizēto eksāmenu rezultātu problēmai u.tml. Tas vairo pārliecību, ka izdosies paveikt arī jaunā mācību gada mājasdarbus. Man pašai personīgi šķiet ļoti interesanti un aizraujoši vērot, kā dažu pēdējo mēnešu laikā izglītības process ir būtiski mainījies. Digitalizācija patiešām ienāk skolās, tas neļauj mums ieslīgt rutīnā, jo jāapgūst daudz jauna. 

Novēlu visiem kolēģiem un skolasbērniem aizrautību visa mācību gada garumā! Autore: Neatkarīgā izglītības biedrības valdes priekšsēdētāja Zane Ozola

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar