Veselības nozares Stratēģiskā padome stingri nosoda un vēršas pret vakcinācijas fakta viltošanas gadījumiem

Veselības nozares stratēģiskā padome stingri nosoda un vēršas pret vakcinācijas fakta viltošanas gadījumiem, tādu nostāju padomes locekļi pauda ceturtdienas, 26. augustā, sēdē, kas tika sasaukta pēc veselības ministra Daniela Pavļuta iniciatīvas.

Stratēģiskās padomes locekļi pauda sašutumu, ka, neskatoties uz plaši pieejamo zinātniskos pierādījumos balstītu profesionālo informāciju un izglītojošiem semināriem ārstniecības personām, joprojām ir gadījumi, kad medicīnas darbinieki ne tikai nemotivē līdzcilvēkus vai savus pacientus vakcinēties, bet pat atrunā viņus no vakcinācijas. Šāda rīcība rada reālu veselības un dzīvības apdraudējumu līdzcilvēkiem.

Vēl nepieņemamāka situācija ir saistīta ar gadījumiem, kad medicīnas darbinieki ir veikuši vakcinācijas fakta imitāciju. Veselības nozares Stratēģiskās padomes locekļu viedoklis ir vienots – vakcinācijas faktu imitējušiem mediķiem veselības nozarē nav vietas un viņu profesionālo darbību apliecinošais sertifikāts būtu anulējams.

Latvijas Jauno ārstu asociācijas valdes priekšsēdētājs Artūrs Šilovs uzsvēra: “Ir grūti saprast mediķus, kuri vēl joprojām – pusotru gadu pēc pandēmijas sākuma – nejūtas pietiekami informēti par Covid-19 riskiem, par vakcinācijas lomu un nozīmi šīs infekcijas ierobežošanā un cilvēku veselības aizsardzībā. Profesionāļu vidū ir jāturpina izglītojošais darbs ar primārās aprūpes speciālistiem, kuri ir vistiešākajā saskarē ar saviem pacientiem. Arī vakcinācijas jautājumā mediķiem savā darbībā ir jābalstās uz zinātnē balstītiem pierādījumiem līdzīgi, kā īstenojot jebkuru ārstniecības darbību.”

Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidente Līga Kozlovska norādīja, ka “Vakcinācijas imitācija viltus sertifikāta iegūšanai ir noziegums un tas nav pieļaujams. Ja šādi fakti apstiprinās, tad Latvijas Ārstu biedrības pienākums ir anulēt personas sertifikātu un izslēgt viņu no ārstu profesijas.” Līdzīgu viedokli pauda arī Latvijas Māsu asociācijas viceprezidente Ilze Ortveina: “Nevainīguma prezumpcija ir jāievēro, taču pēc vainas pierādīšanas šādas personas medicīnā strādāt nedrīkst.”

Veselības aprūpes darba devēju asociācijas valdes priekšsēdētājs Māris Rēvalds apliecināja, ka šobrīd interese no iedzīvotājiem par viltus sertifikāta iegūšanu ir mazinājusies, ņemot vērā tiesībsargājošo iestāžu darbu un publiski pieejamo informāciju par vainīgo personu saukšanu pie likumā noteiktās atbildības. Tomēr nebūtu jādomā, ka šādas nelikumīgas lietas būtu pilnībā izskaustas. Tādēļ medicīnas nozares profesionāļu prestiža un goda jautājums būtu ziņot par ārstniecības iestādēm un ārstniecības personām, kuras ar tamlīdzīgām lietām nodarbojas.

Lai arī vakcinācijas pret Covid-19 aptveres rādītāji pakāpeniski turpina pieaugt (šobrīd vismaz vienu vakcīnas devu ir saņēmuši 44% Latvijas iedzīvotāju, savukārt vakcināciju pabeiguši 39%), tie ir nepietiekami, lai novērstu strauju Covid-19 saslimstības pieaugumu nākamajos mēnešos. Tādēļ speciālisti apsprieda iespējamos risinājumus vakcinācijas straujākai veicināšanai, kā arī to kavējošos faktorus.

Foto: canva.com

TOP Komentāri

avatar