Valsts prezidents pateicas skolotājiem un pasniedz Ata Kronvalda balvu

Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Ata Kronvalda balvas pasniegšanas ceremonijā

Godātie skolotāji, visi klātesošie!

Man ir patiess prieks šodien šeit, Rīgas pilī, teikt paldies izciliem Latvijas pedagogiem un izcilām skolām par ieguldījumu skolēnu izglītošanā.

Kronvalda vārdā nosauktā balva godina gan jūsu katra veikumu, gan skolotāja misijas nozīmīgumu sabiedrībā, gan arī visu izglītības sistēmu, kas ļāva jums attīstīt šīs spējas, lai tās nodotu tālāk skolēniem.

I

Ati Kronvaldu var saukt par latviešu skolas tēvu. Tieši Kronvalda domas un idejas par izglītību latviešu valodā ir likušas pamatus mūsu izpratnei par to, kādai šai izglītībai ir jābūt.

Tolaik, jaunlatviešu laikmetā, kad latvieši atradās savas nacionālās pašapziņas veidošanas pašā sākumā, Kronvaldam – un viņš bija populārs un kaismīgs publicists, arī orators! – bija ievērojama nozīme latviešu nācijas konsolidācijas procesā. Viņš cīnījās par latviešu kultūras un valodas atzīšanu līdzās Latvijā tolaik dominējošām vācu un krievu kultūrām un valodām. Viņa uzskatu pamatā bija ideālisms un mīlestība uz savu tautu.

II

Taču vislielāko iespaidu uz savu laikmetu un cilvēkiem, visdziļākās pēdas mūsu tautas vēsturē Kronvalds ir atstājis tieši kā nenogurdināms skolotājs, kā latviskās izglītības patrons.

Viņa samērā īsajā mūžā (tikai 37 gadi) paveiktais liecina, ka Kronvalds bijis iedvesmojošs pedagogs, kura ietekme dziļi ievijusies nākamajās paaudzēs līdz pat mūsdienām.

Kronvalds uzskatīja, ka latviešu skolā bērniem jāmāca pazīt savu tēvu zemi, tās vēsturi, valodu un jāieaudzina mīlestība uz to. Viņš bija pārliecināts, ka skolai ir īpaša nozīme tautas dzīvē un tās nākotnē. Kronvalds ir teicis: “Katrs patiesīgs skolotājs ir pilskungs gaismas valstī, katra skola ir gaismas pils.” Šie vārdi ir atcerēšanās vērti arī šodien.

III

Godātie skolotāji!

Mēs tiekamies jaunā mācību gada priekšvakarā.

Tas būs īpašs arī tāpēc, ka Latvijas skolās notiek pāreja uz pilnveidotu mācību saturu un tam atbilstoši mainītu mācīšanas un mācīšanās pieeju. Reformas mērķis ir attīstīt skolēnos 21. gadsimtam nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.

Mūsu gadsimts, protams, prasa no mums un mūsu jauniešiem citas zināšanas un prasmes nekā tās, kas bija vajadzīgas Kronvalda 19. gadsimtā. Tomēr Kronvalda sevišķi uzsvērtais, ka skolu uzdevums ir ne tikai mācīt, bet arī audzināt, ir ne mazāk aktuāls arī šodien.

Tāpēc ikdienā, rūpējoties par skolēnu zināšanām un prasmēm, es vēlētos rosināt jūs ne mazāku vērību veltīt šim trešajam vārdam reformas kontekstā, proti, attieksmēm.

Cilvēka attieksmi pret pasauli, pret saviem līdzcilvēkiem un pret savu valsti nosaka vērtības.

Mēs dzīvojam Latvijā, un tādēļ viena no mūsu galvenajām vērtībām ir latviešu tauta, tās valoda, kultūra, tās vēsturiskā pieredze, kas izpaužas latviskajā dzīvesziņā jeb, citiem vārdiem sakot, mūsu īpašajā skatījumā uz pasauli, kas sakņojas mūsu pieredzē.

Pie mūsu galvenajām vērtībām ir Latvijas kā neatkarīgas, demokrātiskas, tiesiskas, sociāli atbildīgas un nacionālas valsts vērtības. Ar šīm vērtībām mēs iekļaujamies Eiropas un visas Rietumu pasaules vērtību sistēmā, esam tās integrāla sastāvdaļa.

Un skolas loma šo vērtību ieaudzināšanā, tālāknodošanā ir neaizstājama. Šodienas skolās mācās paaudze, kas veidos nākamības Latviju.

Gan no viņu zināšanām un prasmēm, bet vislielākajā mērā tieši no vērtībām būs atkarīgs, cik demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga un latviska būs Latvija nākamajos gadu desmitos.

IV

Cienījamie skolotāji!

Esmu pārliecināts, ka tiltu no mūsu šodienas uz tālo laiku, kurā dzīvoja Kronvalds, met tieši skolotāju vienotā izpratne par skolas kā gaismas pils misiju, pat ja mēs ne vienmēr lietojam tik skaistus un cēlus vārdus, kā toreiz bija modē lietot jaunlatviešiem un Kronvaldam. Paldies jums un visiem skolotājiem, kuri uzņēmušies vairāk, nekā no jums prasa pienākums un nekā to nosaka darba uzdevums! Paldies skolotājiem, kuri iedziļinās bērnu un jauniešu personībās, lai palīdzētu atraisīt viņos maksimālās spējas un pilnveidot viņu nākotnes potenciālu! Viņu nākotnes potenciāls ir arī visas Latvijas nākotnes potenciāls.

Paldies par jūsu aizrautīgo un pašaizliedzīgo darbu, kas ir novērtēts ar Ata Kronvalda balvu!

Jaunajā mācību gadā novēlu augstus mērķus un nerimstošu enerģiju jaunās paaudzes skološanā!

Ata Kronvalda balvas laureāti

Inita Kriškāne, Cēsu Valsts ģimnāzijas bioloģijas un dabaszinātņu skolotāja

Inese Ločmele, Ernesta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ķīmijas un bioloģijas skolotāja

Karmena Liepiņa, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas matemātikas skolotāja

Valentīna Prokofjeva, Daugavpils Valsts ģimnāzijas krievu valodas skolotāja

Mārtiņš Danusēvičs, Latvijas Universitātes lektors

Ceļojošās balvas “Lielā Pūce 2020” laureāti

Ceļojošā balva “Lielā Pūce” lielo skolu grupā

1. vieta – Rīgas Klasiskā ģimnāzija

Ceļojošā balva “Mazā Pūce” lielo skolu grupā

2. vieta – Rīgas 10. vidusskola

Skolu reitinga “Lielā Pūce” lielo skolu grupā

3. vieta – Rīgas 40. vidusskola

4. vieta – Rīgas Franču licejs

5. vieta – Daugavpils tehnoloģiju vidusskola – licejs

Ceļojošā balva “Lielā Pūce” mazo skolu grupā

1. vieta – RTU Inženierzinātņu vidusskola

Ceļojošā balva “Mazā Pūce” mazo skolu grupā

2. vieta – Rudzātu vidusskola

Skolu reitinga “Lielā Pūce” mazo skolu grupā

3. vieta – Daugavpils Saskaņas pamatskola

4. vieta – Mežciema pamatskola

5. vieta – Špoģu vidusskola

Ceļojošā balva “Lielā Pūce” Valsts ģimnāziju grupā

1. vieta – Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Ceļojošā balva “Mazā Pūce” Valsts ģimnāziju grupā

2. vieta – Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Skolu reitinga “Lielā Pūce” Valsts ģimnāziju grupa

3. vieta – Ventspils Valsts 1. ģimnāzija

4. vieta – Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

5. vieta – Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Zvaigžņu reitinga balvas laureāti

1. vieta – Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

2. vieta – RTU Inženierzinātņu vidusskola

3. vieta – Cēsu Valsts ģimnāzija

4. vieta – Ziemeļvalstu ģimnāzija

5. vieta – Gulbenes novada Valsts ģimnāzija

TOP Komentāri

avatar