Valsts prezidents: Latvijā ir svarīgi izveidot Tiesnešu un prokuroru akadēmiju

Valsts prezidents Egils Levits šodien Rīgas pilī tikās ar Augstākās tiesas (AT) priekšsēdētāju Aigaru Strupišu, kurš šodien sācis pildīt jaunos pienākumus, un bijušo AT priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču. E. Levits sveica A. Strupišu, novēlot sekmes atbildīgajā amatā, kā arī pateicās par ilggadējo darbu I. Bičkovičam.

Valsts prezidents pauda interesi par A. Strupiša prioritātēm AT priekšsēdētāja amatā un Tieslietu padomē. Daudz uzmanības sarunas dalībnieki veltīja jautājumam par tiesnešu kvalifikācijas celšanu un stažēšanos. Valsts prezidents uzsvēra, ka “Latvijā ir nepieciešama Tiesnešu un prokuroru akadēmija, kas pildītu tiesnešu mācību un kvalifikācijas paaugstināšanas funkciju, kā tas ir daudzviet citur Eiropā”. A. Strupišs informēja, ka Tieslietu padome tikko ir apstiprinājusi jauno tiesnešu atlases kārtību, kur izglītošanās mērķim ir pievērsts daudz lielāks akcents kā līdz šim. Tāpat tika apspriests jautājums par tiesnešu un tiesu specializāciju, uzsverot nepieciešamību saglabāt līdzsvaru starp tiesnešu vispārējo profesionalitāti un specifisku kādas jomas pārzināšanu detalizētāk.

 Runājot par Tieslietu padomes paveikto, I. Bičkovičs informēja par darba grupas darbu, pētot ieilgušo tiesvedību problemātiku valstī. Tieslietu padome aicināja Augstāko tiesu izveidot darba grupu pēc tam, kad Valsts prezidents pievērsa uzmanību šim jautājumam gadskārtējā tiesnešu konferencē. Ir sagaidāms, ka š. g. rudenī darba grupa nāks klajā ar savu ziņojumu par civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu tiesvedību ilgumu ietekmējošiem faktoriem Latvijas tiesās.

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

TOP Komentāri

avatar