Uz sūtījuma norādot saņēmēja mobilā tālruņa numuru, adresātam ir iespēja saņemt to ātrāk

Lai maksimāli daudz klientu informētu par ienākušajiem sūtījumiem mobilo īsziņu formā un tādējādi paātrinātu sūtījumu saņemšanas iespēju, Latvijas Pasts aicina klientus, noformējot sūtījumu, vienmēr norādīt precīzu adresāta mobilā tālruņa numuru. Aicinājumi mobilās īsziņas veidā tiek piegādāti gan par vienkāršiem, gan reģistrētiem sūtījumiem un netiek izmantoti nekādiem citiem mērķiem kā vien klientu informēšanai par sūtījumu. Par vienkāršo sūtījumu saņemšanu īsziņas tiek nosūtītas visos gadījumos, kad sūtījuma svars vai izmērs neļauj to ievietot pastkastītē un uz sūtījuma ir norādīts adresāta pareizs mobilā tālruņa numurs, savukārt attiecībā uz reģistrētiem sūtījumiem klientam papildus sev ērtā veidā jāpiesakās mobilo aicinājumu saņemšanai.

Pēdējo gadu laikā Latvijas Pasts aktīvi nodrošina būtiskas servisa pakalpojumu daļas sniegšanu digitālajā vidē, atsakoties no funkciju dublēšanas un nevajadzīgas papīra resursu tērēšanas, tādējādi paātrinot sūtījumu apstrādes un izsniegšanas procesus.

Viens no īstenotajiem digitalizācijas projektiem attiecas uz aicinājumu piegādi par sūtījumu saņemšanu mobilo īsziņu veidā – kopš 2017.gada nogales par vienkāršajiem sūtījumiem un kopš 2018.gada vidus – arī par reģistrētajiem sūtījumiem. 2019.gada jūnijā Latvijas Pasta klientiem mobilo īsziņu veidā piegādāto aicinājumu skaits par reģistrēto sūtījumu saņemšanu pārsniedza jau 50% no kopējā aicinājumu daudzuma.

Lai klienti laikus saņemtu mobilās īsziņas par saviem sūtījumiem un nevajadzētu gaidīt papīra formāta paziņojumus savās pastkastītēs, Latvijas Pasts aicina vienmēr, noformējot sūtījumu, norādīt arī korektu saņēmēja mobilā tālruņa numuru. Uz sūtījumiem norādītie mobilā tālruņa numuri netiek izmantoti citiem mērķiem, un to vienīgā funkcija ir klienta informēšana par sūtījuma saņemšanu.

Ja mobilā tālruņa numurs būs skaidri redzams uz vienkāršā sūtījuma, īsziņa par to tiks automātiski piegādāta visos gadījumos, kad sūtījuma svars vai izmērs neļaus to ievietot adresāta pastkastītē.

Savukārt mobilo īsziņu saņemšanai par reģistrētiem sūtījumiem Latvijas Pasts aicina pieteikties kādā no četriem sev ērtākajiem veidiem: atzīmējot savu piekrišanu e-aicinājuma saņemšanai uz informatīvā paziņojuma, saņemot sūtījumu pasta nodaļā; parakstot pasta nodaļā iesniegumu par elektronisko aicinājumu saņemšanu; nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, kura paraugs pieejams Latvijas Pasta interneta mājas lapā, uz Latvijas Pasta Klientu centra e-pasta adresi info@pasts.lv vai arī piekrišanu elektronisko aicinājumu saņemšanai fiksējot pastnieka mobilajā viedierīcē, saņemot reģistrētu sūtījumu savā dzīvesvietā.

Reģistrēts sūtījums no vienkārša atšķiras ar piegādi adresātam pret parakstu; šiem sūtījumiem pasaules pasta sistēmā tiek piešķirts unikāls numurs, ko veido 13 zīmju kods – divi burti sākumā un beigās, bet vidū cipari, piemēram, AB123456789CD, un daļai šo sūtījumu ceļa iespējams izsekot valstīs, kas nodrošina tā publiskošanu attiecīgās interneta vietnēs.

Latvijas Pasts gadā klientiem izsūta vairākus miljonus e-aicinājumu par sūtījumu saņemšanu, un tas ir viens no Latvijas Pasta īstenotajiem projektiem, uzlabojot pasta pakalpojumu ātrumu, pieejamību un kvalitāti.

TOP Komentāri

avatar