“Tu arī tā vari!”: jaunieši ar invaliditāti satiek potenciālos darba devējus

Lai iepazīstinātu jauniešus ar dažādām profesijām, kā arī parādītu darba devējiem jauniešu, tai skaitā jauniešu ar garīga un fiziska rakstura traucējumiem, prasmes, spēju un motivāciju iekļauties darba tirgū, biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju Bērns”” sadarbībā ar uzņēmēju apvienību BNI “Laube” un Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībām “JAC” un “Imanta” 28. augustā rīkoja pasākumu “Tu arī tā vari!”.

Latvijā 2019. gada decembrī bija 106 757 cilvēki ar invaliditāti darbspējas vecumā, no kuriem 59% nebija nodarbināti. Daļu šīs grupas veido jaunieši, kuriem iekļaušanās darba tirgū jau agrīnā vecumā ir būtisks solis, lai spētu dzīvot patstāvīgu un no institucionālās aprūpes neatkarīgu dzīvi.

Aptaujājot 100 Latvijas uzņēmumus, atklājās, ka 70% no tiem nekad nav nodarbinājuši cilvēkus ar invaliditāti. Kā būtiskākos šķēršļus, kādēļ netiek nodarbināti cilvēki ar invaliditāti, uzņēmēji min atbilstošas darba vides un piemērotas infrastruktūras neesamību (30%), darbinieku, sabiedrības, kā arī esošo klientu aizspriedumus (18%), informācijas trūkumu par cilvēku ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem nodarbināšanu (16%). 14% uzņēmēju uzskata, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir nepietiekama kvalifikācija, lai veiktu darba pienākumus.

“Pasākuma “Tu arī tā vari!” ietvaros mēs vēlējāmies savest kopā šīs divas puses – uzņēmējus jeb potenciālos darba devējus un jauniešus jeb nākotnes darba ņēmējus. Mērķis bija iedrošināt jauniešus ar garīga un fiziska rakstura traucējumiem nākotnē censties iekļauties darba tirgū, savukārt darba devējus mudināt izvērtēt ikviena prasmes un motivāciju, neskatoties uz šī cilvēka invaliditāti,” kampaņas mērķi skaidro biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju Bērns”” valdes priekšsēdētājs Māris Grāvis.

Pasākumā “Tu arī tā vari!” piedalījās vairāk nekā 50 jauniešu no bērnu un jauniešu centra “Imanta”, kā arī biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” paspārnē esošie jaunieši ar garīga un fiziska rakstura traucējumiem, kas aktīvi piedalījās uzņēmēju rīkotajās darbnīcās. 13 dažādu uzņēmumu darba stacijās jauniešiem bija iespēja pašiem apgūt DJ pults darbību, iepazīt galdniecības darba nianses, piedalīties dizaina meistarklasē, kā arī izgatavot sev nozīmīti par piemiņu no pasākuma un izmēģināt arī citu profesiju darbus.

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar