Slimnīcu peļņu novirzīs infrastruktūras uzlabošanai

19.novembrī, valdība lēma atļaut kapitālsabiedrībām, kurās Veselības ministrija (VM) ir kapitāla daļu turētāja, tīro peļņu un dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2018.gadu novirzīt infrastruktūras uzlabošanai. Tas ļaus konkrētajām slimnīcām uzlabot vides pieejamību, attīstīt pakalpojumus un palīdzēs risināt ar infrastruktūras uzturēšanu saistītos jautājumus.

Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca 2018.gadā gūto peļņu 1 377 eiro apmērā novirzīs apkures katla kapitālajam remontam, lai nodrošinātu nepārtrauktu slimnīcas saimniecisko darbību.

Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca pērn gūto peļņu 2 134 eiro apmērā ieguldīs rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai un pieejamības uzlabošanai.

Slimnīca ”Ģintermuiža” gūto peļņu 352 eiro apmērā izmantos dabasgāzes apkures katla iegādei (kopējās izmaksas plānotas 45 000 eiro apmērā), ņemot vērā to, ka esošais apkures katls ir nolietojies.

Piejūras slimnīca 2018.gadā gūto peļņu 4 512 eiro apmērā novirzīs līdzdalības nodrošināšanai projektā “Veiksmīga psiholoģiskā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās veselības un uzvedības traucējumiem”, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti.

Savukārt Nacionālais rehabilitācijas centrs ”Vaivari” savu peļņu 3 859 eiro apmērā izmantos teritorijas bruģēto celiņu atjaunošanai (kopējās izmaksas plānotas 4 000 eiro apmērā), lai uzlabotu vides pieejamību pacientiem.

Ņemot vērā ierobežotos valsts budžeta līdzekļus veselības nozarei, VM kapitālsabiedrību peļņas novirzīšana infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai, ir ierasta prakse, ko atbalsta valdība.

Informāciju sagatavoja:  Anna Strapcāne, VM Preses sekretāre

Foto: http://ejuz.lv/68n0

TOP Komentāri

avatar