Satraukums par pandēmiju mazinās, tomēr gandrīz 3/4 rudenī gaida jaunu pandēmijas vilni

2020. gada martā savu satraukumu par Covid-19 izplatību kā ļoti augstu (atzīmes 9 un 10) vērtēja 18% respondentu, šī gada februārī šis rādītājs bija 20%, jūnija sākumā – 14%, bet šobrīd – 8%. Lai arī vasarīgajos laikapstākļos kopējais Latvijas iedzīvotāju satraukums par pandēmiju ir samazinājies, 72% sliecas domāt, ka rudenī gaidāms jauns Covid-19 izplatības vilnis (24% – jā, 48% – drīzāk jā), secināts jaunākajos BENU Aptiekas Stresa termometra rezultātos, kas iegūti sadarbībā ar kompāniju GEMIUS, aptaujājot vairāk nekā 2300 iedzīvotājus.

12% aptaujāto sliecas domāt, ka rudenī jauns Covid-19 uzliesmojums nav gaidāms (5% – nē, 7% – drīzāk nē), bet 16% konkrētu viedokli paust nevarēja. Pētot atbildes uz šo jautājumu pēc respondentu dzimuma, par to, ka rudenī gaidāms jauns Covid-19 izplatības vilnis, sliecas piekrist 74% sieviešu (23% – jā, 51% – drīzāk jā) un 71% vīriešu (26% – jā, 45% – drīzāk jā). Pēc ģimenē lietotās sarunvalodas minētajam apgalvojumam sliecas piekrist 73% latviešu (24% – jā, 49% – drīzāk jā) un 72% krievvalodīgo (29% – jā, 43% – drīzāk jā), savukārt pēc iedzīvotāju vecuma būtiskas atšķirības respondentu atbildēs neparādās.

Tāpat jaunākie dati atklāj, ka augsts satraukuma līmenis (savu satraukumu vērtē ar 9 un 10) saistībā ar Covid-19 izplatību saglabājas 8% aptaujāto, vidēji augsts (atzīmes 7 un 8) – 19%, vidējs (atzīmes 5 un 6) – 27%, bet zems vai ļoti zems satraukuma līmenis (atzīmes 1 līdz 4) ir 46% respondentu. Spēcīgāku uztraukumu saistībā ar Covid-19 izjūt sievietes un gados vecāki cilvēki. Sieviešu vidū ļoti augsts satraukuma līmenis saglabājas 10% aptaujāto, kamēr vīriešiem šis rādītājs ir 4%. Salīdzinājumā ar šī gada februāra datiem, satraukuma līmenis ir samazinājies abās grupās, jo gada sākumā veiktajā aptaujā savu satraukumu kā ļoti augstu vērtēja 14% aptaujāto vīriešu un 26% sieviešu. Analizējot datus pēc vecuma kategorijām, augstākais satraukuma līmenis saglabājas gados vecāko iedzīvotāju vidū – vecumā no 55 līdz 74 gadiem 13% izjūt ļoti augstu satraukumu saistībā ar Covid-19, kamēr pārējās vecuma grupās šie rādītāji ir zemāki.

Pagājušā gada martā, kad Covid-19 Latvijā uzplaiksnīja pirmo reizi, iedzīvotāju satraukuma līmenis par slimības izplatību bija ievērojami augstāks nekā šobrīd. 2020. gada marta beigās veiktajā aptaujā ļoti augsts satraukuma līmenis bija 18%, vidēji augsts – 34%, vidējs – 27%, zems vai ļoti zems – 21%. Savukārt visaugstākais satraukuma līmenis bija šī gada sākumā, kad savu satraukumu ar 9 un 10 novērtēja 20% aptaujāto iedzīvotāju, vidēji augsts satraukuma līmenis bija 27% respondentu, vidējs – 25%, savukārt zems satraukuma līmenis bija 29%.

Aptauja veikta sadarbībā ar interneta pētījumu kompāniju GEMIUS, aptaujājot 2341 respondentu.

TOP Komentāri

avatar