Saeima: Maskavas nams pāries valsts īpašumā

Lai garantētu Latvijas drošību, tostarp nepieļautu un savlaicīgi novērstu demokrātiskas valsts apdraudējumu, Saeima ceturtdien, 11.janvārī, galīgajā lasījumā kā steidzamu pieņēma likuma projektu par tā dēvētā Maskavas nama Rīgā pārņemšanu Latvijas valsts īpašumā.

Likuma projektu izstrādājusi Saeimas Nacionālās drošības komisija, kura norāda, – Valsts drošības dienesta sniegtā informācija liecina, ka Maskavas nams jau kopš tā dibināšanas ir izmantots kā atbalsta punkts dažādiem Krievijas Federācijas īstenotiem un pret Latvijas Republikas interesēm vērstiem ietekmēšanas pasākumiem.

Šajā namā arī pēc 2022.gada 24.februāra, kad Krievija uzsāka pilna mēroga karu Ukrainā, notikušas aktivitātes, kas liecina par atbalstu Krievijas īstenotajai agresīvajai politikai. Tādējādi Latvijai ir pienākums aktīvi rīkoties, vēršoties pret šādu aktivitāšu atbalsta vietas pastāvēšanu, uzsvērts likuma projektā.

Tas ir Krievijas ārpolitikas instruments, ar kura palīdzību tā apzināti izplata savu agresīvo rīcību attaisnojošu propagandu un prokremliskas ievirzes vēstures interpretācijas. Latvijai kā demokrātiskai un tiesiskai valstij ir pienākums veikt īpašus pašaizsargājošus demokrātijas principam atbilstošus pasākumus, un personām ir jābūt gatavām, ka dažas no to tiesībām var tikt ierobežotas, lai mazinātu valsts drošības apdraudējumu un stiprinātu valsts demokrātiskās iekārtas noturību, stabilitāti un efektivitāti, teikts likuma projekta preambulā.

Noteikts, ka nekustamais īpašums Rīgā, Marijas ielā 7, ir Latvijas valsts īpašums. To nekavējoties ierakstīs zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā. Valsts īpašumā šis nams pāriet brīvs no visiem apgrūtinājumiem un nastām. Valstij Satiksmes ministrijas personā jau pieder zemesgabals, uz kura atrodas šis nams.

Personām, kurām piederoša kustama manta atrodas šajā ēkā, septiņu dienu laikā pēc likuma spēkā stāšanās attiecīgās telpas no tām būs jāatbrīvo. Ja tas netiks izdarīts, kustamo mantu uzskatīs par bezsaimnieka mantu un tā piekritīs Latvijas valstij, paredz likuma projekts.

Nama apsardzi, kā arī kārtību ēkā un tai piegulošajā teritorijā līdz nekustamā īpašuma pāriešanai valsts īpašumā nodrošinās Valsts policija. Ministru kabinetam uzdots līdz nākamā gada 31.martam Saeimai sniegt ziņojumu par turpmāko rīcību ar nekustamo īpašumu.

Foto: ilustratīvs

TOP Komentāri

avatar