Saeima atbalsta papildu pasākumus ar mērķi ierobežot koronavīrusa Covid-19 izplatību

Saeima ceturtdien, 16.aprīlī, ārkārtas sēdē apstiprināja valdības pieņemtos lēmumus saistībā ar ārkārtējo situāciju, kas izsludināta ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību. Ar grozījumiem Ministru kabineta rīkojumā ārkārtējā situācija visā valsts teritorijā pagarināta līdz 2020.gada 12.maijam. 

Ārkārtējās situācijas laikā aizliegti jebkādi privāti pasākumi, izņemot bēru ceremoniju noturēšanu ārtelpās.  Ar grozījumiem kā izņēmums noteikta arī kristību ceremoniju noturēšana neatliekamos gadījumos, ja tiek ievērota savstarpējā divu metru distance starp personām un citi epidemioloģiskās drošības noteikumi.

Tāpat Ministru kabineta lēmums paredz atļaut Eiropas Savienības valstspiederīgajiem, kā arī personām, kuras pastāvīgi dzīvo šajās valstīs, vienu reizi šķērsot Latvijas Republikas teritoriju, lai atgrieztos savā mītnes zemē.

Kā noteikts iepriekš – pirms atgriešanās Latvijas Republikā personai rakstiski jāapliecina, ka, ierodoties Latvijas Republikā, tā ievēros īpašus piesardzības pasākumus, tai skaitā nodrošinās pašizolāciju. Minētajā apliecinājumā personai jānorāda savs vārds, uzvārds, personas kods, kontakttālrunis saziņai un faktiskās dzīvesvietas adrese, kurā persona ir sasniedzama. Izmaiņas Ministru kabineta rīkojumā paredz, ka gadījumā, ja faktiskās dzīvesvietas adrese atšķiras no pašizolācijas vietas adreses, personai ir pienākums nekavējoties par to paziņot Valsts policijai.

Izmaiņas arī nosaka, ka prasība par pašizolāciju (mājas karantīnu) darba pienākumu veikšanas laikā, ja personai nav novērojamas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes un persona nav atzīta par Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonu, neattiecas uz Latvijas valstspiederīgajiem, kuri pēc darba pienākumu veikšanas Lietuvas un Igaunijas teritorijā atgriežas Latvijā. 

Tāpat prasība par pašizolāciju (mājas karantīnu) neattiecas arī uz Lietuvas un Igaunijas valstspiederīgajiem, kuri ieceļo darba pienākumu veikšanai Latvijas teritorijā. Taču ārpus darba laika minētajām personām jānodrošina pašizolācija, jānovēro savs veselības stāvoklis (divas reizes dienā – no rīta un vakarā – mērot ķermeņa temperatūru) un jāievēro citas prasības, kas attiecas uz personām, kas ieradušās no ārvalstīm.

Valsts policijai un pašvaldības policijai noteiktas tiesības meklēt personas, kurām ir apstiprināta Covid-19 diagnoze, un personas, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas, kā arī tiesības minētās personas piespiedu kārtā nogādāt karantīnas vietā vai faktiskajā dzīvesvietā.

Ministru kabineta rīkojumi saistībā ārkārtējo situāciju ir spēkā kopš to pieņemšanas brīža, attiecīgi 7. un 9.aprīļa.

Pilns Ministru kabineta rīkojuma teksts: https://likumi.lv/ta/id/313191-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu 

Saeimas Preses dienests

Foto:saeima.lv

TOP Komentāri

avatar