Rīgas pašvaldība nosaka jaunas prasības teritoriju uzturēšanai ziemā

Trešdien, 17. novembrī, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Ķirsis un izpilddirektors Jānis Lange tikās ar pilsētas ielu un tiltu uzturēšanas darbu uzņēmumu vadītājiem, lai pārrunātu gatavību ziemas sezonai, kā arī informēja par jaunām prasībām attiecībā uz sniega tīrīšanu.

“Ziema pilsētā atnāks agrāk vai vēlāk. Snigšanas gadījumā jābūt ātrai reakcijai, un uzturētāji norāda, ka tam ir gatavi. Šogad plānojam izvairīties no iepriekšējo gadu kļūdām un ieviest vairākos uzlabojumus – savlaicīgi sākt mazākas nozīmes jeb trešās kategorijas ielu tīrīšanu apkaimēs, uzlabot sniega tīrīšanu pie gājēju pārejām un ielu krustojumiem, kā arī ieviest ietvju piespiedu sakopšanas mehānismu – ja atbildīgie tās nekops, pašvaldība to izdarīs pati un piedzīs izdevumus no vainīgā. Arī turpmāk pievērsīsim aizvien lielāku uzmanību ielu un ietvju stāvokļa uzlabošanai, meklējot vairāk finansējuma un uzlabojot darbu kvalitāti,” norādīja V. Ķirsis.

Rīgas ielu un tiltu uzturēšanas darbu uzņēmumi domes vadībai pauduši gatavību strādāt intensīvos apstākļos arī šajā ziemas sezonā, ja tas būs nepieciešamas, vienlaikus aicinot iedzīvotājus būt saprotošiem puteņa laikā. Ikdienas darba nodrošināšanai jau sagatavotas 67 transporta vienības (47 automašīnas un 20 traktorvienības), kā arī 5500 tonnas sāls un 3000 tonnas sāls-smilts maisījuma, kas tiks papildinātas atkarībā no laikapstākļiem. Kopumā tiks tīrītas 1737 Rīgas ielas.

Lai noteiktu skaidrākas norādes teritoriju kopšanā un veicinātu saudzīgāku izturēšanos pret vidi, kā arī atvieglotu piegulošo teritoriju kopšanu, Rīgā mainītas vairākas prasības attiecībā uz sniega tīrīšanu.

“Šī ziemas sezona būs īpaša ar to, ka stājušās spēkā būtiskas izmaiņas pašvaldības saistošajos noteikumos attiecībā uz ietvju tīrīšanu. Vairs nedrīkstēs kaisīšanā izmantot tīru sāli, tā vietā būs jālieto smilšu un sāls maisījums vai sīkšķembiņas. Būs jānodrošina ietves notīrīšana vismaz 1,5 metru platumā, bet varēs veidot sniega vaļņus uz ietvēm, tādējādi samazinot nepieciešamību pēc dārgās sniega izvešanas. Vaļņus gan nevarēs veidot pie gājēju pārejām un krustojumiem. Pilnveidojam arī atbalstu iedzīvotājiem, šajā sezonā sākot bezmaksas smilšu izsniegšanu,” informēja J. Lange.

Piegulošo teritoriju – publiskā lietošanā esošo ietvju – apsaimniekotāji Rīgas pašvaldības nodrošinātās bezmaksas smiltis 50 kilogramu apjomā varēs saņemt, sākot no 23. novembra.

Patlaban darbam sagatavotas 24 traktorvienības, kas nodrošinās pašvaldības īpašumā un pārvaldībā esošo ietvju, piebrauktuvju un piebraucamo ceļu attīrīšanu no sniega.

Rīgas domes vadība uzsvēra, ka plāno stiprināt iedzīvotāju saziņu ar pašvaldību par jautājumiem, kas saistīti ar ielu un ietvju uzturēšanu ziemā. Iedzīvotāji aicināti uzdot jautājumus Rīgas domes Satiksmes vadības centrā pa tālruni 8 000 36 00 un Apkaimju iedzīvotāju centrā pa bezmaksas informatīvo tālruni 8 000 08 00.

Galvenās izmaiņas par sniega tīrīšanu Rīgā

Aizliegta pārmērīga sāls lietošana

Ietvju pretslīdes nodrošināšanai Rīgā aizliegts izmantot tīru sāls kaisāmo materiālu. Tā vietā varēs izmantot smilts un sāls maisījumu, kurā sāls koncentrācija nepārsniedz 20%, vai, saskaņojot ar lietus notekūdeņu sistēmas uzturētāju, – sīkšķembiņas. Lai samazinātu putekļu piesārņojumu pilsētā, turpmāk cietā seguma kaisīšanai izmantotais pretslīdes materiālu būs jāsavāc, kolīdz tas nav vairs nepieciešams drošu pārvietošanās apstākļu nodrošināšanai.

Ietves jāattīra vismaz 1,5 m platumā

Ietves vairs nebūs obligāti pilnībā jāatbrīvo no apledojuma, jo šāda prasību izpilde ir nesamērīga, un tā rosina pārmērīgu sāls lietošanu. Sniega un apledojuma laikā ietves attīrāmas vismaz 50% apjomā no kopējā to platuma, bet ne mazāk kā 1,5 m platumā (izņemot ietves pieturvietās). Tādējādi skaidri noteikta iespēja veidot sniega vaļņus ietvju zonās, lai mazinātos nepieciešamība veikt sniega izvešanu.

Pašvaldība atgādina, ka joprojām nedrīkst veidot sniega uzkrāšanos koku un apstādījumu apdobēs.

Noteiks piespiedu izpildi teritorijas tīrīšanā

Rīgas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi tagad paredz piespiedu izpildes iespējamību, ja īpašnieks nekopj teritoriju.

Konstatējot neatbilstoši uzturētu īpašumu un piegulošās teritorijas, pirms administratīvā soda piemērošanas var tikt uzlikts pienākums īpašniekam saprātīgā laikā novērst neatbilstību. Ja teritorija netiks sakopta noteiktajā termiņā, tad Rīgas pašvaldībai būs tiesības šo uzdevumu izpildīt piespiedu kārtā (t.sk., piesaistot ārpakalpojumu) un pēc tam īpašniekam piestādīt rēķinu par šo darbu veikšanu.

Par teritoriju piespiedu sakārtošanu lems Administratīvā inspekcija. Patlaban tiek izstrādāta kārtība un procedūras šī procesa organizēšanai.

Sniega vaļņu veidošana uz ceļiem

Sniega vaļņu veidošana uz piebraucamajiem ceļiem atļauta tikai gadījumos, ja gar publiskā lietošanā esošo piebrauktuvi, piebraucamo ceļu un autostāvvietu ir izbūvēta nodalīta gājēju ietve, un tas netraucē transporta pārvietošanos. Aizliegts veidot sniega vaļņus uz gājēju pārejām un krustojumos, kā arī tuvāk par 5 m no gājēju pārejām un krustojumiem. Tāpat kā līdz šim, ziemas periodā kopšanas darbi pirmo reizi jānodrošina katru dienu līdz plkst. 8.00.

Rīgas domes Komunikācijas pārvalde

TOP Komentāri

avatar