Rīgas dabas liegumu un kāpu aizsardzībai izvietos videonovērošanas kameras

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments galvaspilsētas dabas liegumu un kāpu aizsardzībai plāno iegādāties un uzstādīt piecas pārvietojamas videonovērošanas kameras.

Kopējās projekta izmaksas varētu pārsniegt 74 000 eiro. Rīgas domes Finanšu un administrācijas komiteja ceturtdien, 21.aprīlī, atbalstīja 63 474 eiro aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē. Galīgais lēmums vēl būs jāpieņem domes sēdē.

“Liela šo videonovērošanas kameru priekšrocība ir tā, ka tās ir pārvietojamas. Līdz ar to, lai pārkāpēju fiksēšana būtu pēc iespējas efektīvāka, mēs varēsim mainīt to atrašanās vietas, tādējādi reaģējot uz iedzīvotāju sūdzībām par biežāk izbraukātajām un ar atkritumiem piemētātajām zaļajām teritorijām,” norāda departamenta direktora pienākumu izpildītājs Edijs Pelšs.

Rīgā ir piecas īpaši aizsargājamas teritorijas – dabas parks “Piejūra”, dabas liegums “Jaunciems”, dabas liegums “Vecdaugava”, dabas liegums “Krēmeri”, kā arī ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis “Buļļu kāpas”.

Kopējā aizsargājamo teritoriju platība Rīgā ir 2552 hektāri. Šajās teritorijās atrodas meži, Eiropas Savienības (ES) aizsargājamie biotopi – mežainās piejūras kāpas un dažādi citi ES nozīmes aizsargājamie biotopi.

Šajās teritorijās aizliegts pārvietoties (arī apstāties un stāvēt) ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, mopēdiem un sniega motocikliem ārpus ceļiem, izņemot, ja pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu.

Papildus šajās teritorijās ir mežs, kur atbilstoši Meža likumam pašvaldības mežā transportlīdzekļus atļauts lietot, tikai pārvietojoties pa ceļiem un dabiskām brauktuvēm, izņemot pārvietošanos meža aizsardzības, valsts aizsardzības vai sabiedrības drošības uzdevumu veikšanai, kā arī meža apsaimniekošanas darbu veikšanai.

Tomēr praksē šīs teritorijas tiek izbraukātas, tādējādi iznīcinot dabas vērtības. Tāpat arī tiek braukts pa zaļajām teritorijām un mežiem, lai izmestu dažādus atkritumus, kas piesārņo dabu.

Projekta mērķis ir fiksēt veiktos pārkāpumus – kāpu, mežu izbraukāšanu, atkritumu izmešanu, lai varētu nodot ziņas pašvaldības policijai, kā arī paaugstināt darba efektivitāti, izmantojot tehniskos resursus un bezkontakta risinājumus.

Plānots iegādāties piecas pārvietojamās kameras ar visu aprīkojumu (akumulatori, pašas kameras, uzstādīšana). Patlaban ir apzinātas vietas, kur vajadzētu likt kameras – Vecāķi, Vakarbuļļi, Buļļu kāpas. Arī iedzīvotāji aicināti ziņot par vietām aizsargājamajās teritorijās, kur būtu jāizvieto kameras.

Attēls: ilustratīvs (pexels.com)

TOP Komentāri

avatar