Rīgā izsludināts Spodrības mēnesis un Meža dienas

Lai sekmētu Rīgas teritorijas sakopšanu pēc ziemas sezonas, Rīgas dome izsludina gadskārtējo Spodrības mēnesi un Meža dienas. Spodrības mēnesis šogad norisināsies no 15. aprīļa līdz 17. maijam.

Spodrības mēneša laikā pilsētas izpilddirekcijas nodrošinās pavasara sakopšanas darbu organizāciju, pārraudzību, kā arī pavasara sakopšanas darbu koordināciju izpilddirekciju administratīvajās teritorijās. Tiks veikta gan pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvēto zemesgabalu sakopšana, gan sakopšanas darbu monitorings, nodrošinot izglītojošo un informatīvo darbu saistībā ar pavasara sakopšanas darbiem.

Tostarp darbos tiks iesaistītas arī dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, dzīvokļu īpašnieku biedrības, sakņu dārzu biedrības un iedzīvotāju iniciatīvas grupas.

Savukārt „Rīgas mežiem” uzdots organizēt atkritumu savākšanu un izvešanu no mežiem un apstādījumiem uz pilsētas atkritumu apglabāšanas poligonu „Getliņi EKO” vai atkritumu otrreizējās pārstrādes uzņēmumiem, kā arī veikt meža atjaunošanu, meža un parku stādījumu kopšanu un papildināšanu.

Tāpat Spodrības mēneša un Meža dienu laikā pēc nepieciešamības tiks konsultēti namu apsaimniekotāji, iestādes un organizācijas par apstādījumu kopšanu un teritoriju apzaļumošanu.

Tikmēr Satiksmes departamentam uzdots nodrošināt, lai pārraudzībā esošās organizācijas sakārto sabiedriskā transporta pieturvietas, sakopj pilsētas ielu un tiltu braucamās daļas un sadalošās joslas, attīra lietusūdens kanalizācijas pieņēmējus un pievadus, uzsāk ielu marķējuma atjaunošanu pilsētas ielās, nodrošina un veic ielu seguma uzturēšanas remontdarbus saskaņā ar piešķirto finansējumu un remontdarbu plānu, kā arī savāc un izved ziemā izkaisītās un uzkrājušās smiltis no maģistrālajām pilsētas ielām un tiltiem uz pilsētas atkritumu apglabāšanas poligonu „Getliņi EKO”.

„Rīgas satiksmei” uzdots sakopt sabiedriskā transporta maršrutu galapunktus un sabiedriskā transporta apgriešanās laukumus, Izglītības, kultūras un sporta departamentam – nodrošināt izglītības iestāžu un tām piegulošo teritoriju sakopšanu, bet Īpašuma departamentam nodrošināt tā valdījumā esošo nekustamo īpašumu, kuri netiek izmantoti saimnieciskajā darbībā, teritoriju sakārtošanu.

Savukārt „Rīgas namu pārvaldniekam” uzdots nodrošināt pavasara sakopšanas darbu organizāciju „Rīgas namu pārvaldnieks” apsaimniekojamās teritorijās, nodrošināt dzīvojamo māju, pagalmu teritoriju un atkritumu tvertņu laukumu sakopšanu, kā arī iesaistīt namu iedzīvotājus teritorijas sakopšanā.

Tāpat aicinām visus Rīgas iedzīvotājus, sabiedriskās organizācijas, komersantus un iestādes aktīvi piedalīties namīpašumu un teritoriju sakopšanā, informēt pašvaldību par nekoptām teritorijām, kā arī sniegt priekšlikumus par to sakopšanu un sakārtošanu:

  • Rīgas domes bezmaksas informatīvais tālrunis – 80000800;
  • Ziemeļu izpilddirekcija – 67026611 (Vidzemes priekšpilsēta un Ziemeļu rajons);
  • Austrumu izpilddirekcija – 67013500 (Latgales priekšpilsēta un Centra rajons);
  • Pārdaugavas izpilddirekcija – 67012319 (Zemgales priekšpilsēta un Kurzemes rajons).

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa

Foto: ilustratīvs (pexels.com)

TOP Komentāri

avatar