Rīdzinieki aicināti pieteikties izglītības pabalstam

Rīgas Sociālais dienests aicina rīdziniekus ar zemiem ienākumiem pieteikties pabalstam izglītības ieguvei. To ir tiesības saņemt mājsaimniecībai, kas ir deklarējusies un dzīvo norādītajā adresē Rīgā, un kuras ienākumi ir līdz 436 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Pabalstu piešķir: 

  • sākot mācību gadu, pirmsskolas vecuma bērnam no piecu gadu vecuma, kurš apgūst obligāto bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, 
  • izglītojamam, kurš nav sasniedzis 21 gadu vecumu un iegūst vispārizglītojošo vai profesionālo izglītību. 

Pabalsta apmērs ir 50 eiro katram skolēnam

Lai saņemtu pabalstu, bērna vecākiem vai likumiskajam pārstāvim līdz 31. oktobrim jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā, kur:

jāuzrāda personu apliecinošs dokuments; 

jāiesniedz rakstisks iesniegums;

jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija. 

Iedzīvotāju pieņemšana Rīgas Sociālajā dienestā notiek tikai pēc iepriekšējā pieraksta: pirmdienās no plkst. 9.00 – 17.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 – 16.00, piektdienās no plkst. 9.00 – 12.00. Savu Rīgas Sociālā dienesta teritoriālā centra informatora tālruni var uzzināt Labklājības departamenta mājas lapā: https://ld.riga.lv/lv/Rajona_nodalas.html

Rūpējoties par klientu  un darbinieku veselību un drošību, aicinām izvērtēt iespēju iesniegt iesniegumu Rīgas Sociālajam dienestam attālināti:

  • Dokumentus parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesniegumu var iesniegt, nosūtot uz e-pastu soc@riga.lv; 
  • izmantojot e-pakalpojumus Rīgas Sociālā dienesta e-adresē:  https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90011524360
  • Pieteikšanās iztikas līdzekļu deklarācijas iesniegšanai Rīgas Sociālajā dienestā https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP219/Apraksts

Sociālā pabalsta pieprasītājs iesniegumā norāda šādas ziņas: pieprasītāja vārdu, uzvārdu; personas kodu; deklarētās dzīvesvietas adresi; elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi (ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts); tālruņa numuru; pabalsta pieprasījuma gadījumā jānorāda kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru (21 zīme). Sociālā atbalsta pieprasītājs ar savu parakstu apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Papildus informāciju var saņemt, zvanot pa Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 (P, O, T, C no plkst. 9.00 līdz 17.00 un Pt. no plkst. 9.00 līdz 16.00). Pēc darba laika darbojas balss pastkastīte. Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis darba dienās darba laikā 67105048. Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pašvaldībā var iegūt mājas lapā ld.riga.lv.

  1. gadā pabalstu izglītības ieguvei saņēma 1384 rīdzinieki 69 200 eiro apmērā no budžeta līdzekļu programmas „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem”.

Foto: canva.com

TOP Komentāri

avatar