Publicēta rokasgrāmata “Rīga – manas mājas. Rokasgrāmata atgriežoties uz dzīvi Rīgā”

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments ir publicējis remigrantu atbalstam speciālu  rokasgrāmatu “Rīga – manas mājas. Rokasgrāmata atgriežoties uz dzīvi Rīgā”, kurā apkopota aktuāla informācija par atgriešanos galvaspilsētā. Rokasgrāmata ir izdotas četrās valodās un ir publicēta tīmekļa vietnē https://integracija.riga.lv/lv/integracija

Rokasgrāmata sniedz informāciju gan par sagatavošanās soļiem pirms pārcelšanās, gan par to, kas darāms jau esot Rīgā. Tajā ir apkopoti pašvaldības un valsts sniegtie pakalpojumi, dažādu iestāžu un organizāciju kontakti, kā arī atbalsta mehānismi, lai palīdzētu remigrantu ģimenēm atgriezties Latvijā un sekmīgi uzsāktu dzīvi Rīgā.

Izstrādājot rokasgrāmatas saturu, tika veikta aptauja un organizētas diskusija ar nevalstiskajām organizācijām, diasporas pārstāvjiem par izdevumā nepieciešamo iekļaujamo informāciju. Tika apzinātas dažādas jomas, akcentējot būtiskāko informāciju, kas noderētu remigrantiem, sākot domāt un plānojot atgriešanos Latvijā.

Rokasgrāmata ir pieejama gan digitālā formātā, gan arī drukātā veidā latviešu, krievu, angļu un vācu valodās. Rokasgrāmatu drukātā veidā var saņemt Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā K.Valdemāra ielā 5, Rīgas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centros, kā arī pie Rīgas plānošanas reģiona remigrācijas koordinatora.

Rokasgrāmata ir izstrādāta projekta “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” ietvaros ar mērķi apkopot un aktualizēt informāciju, kas sniegtu atbalstu remigrantiem, atgriežoties uz dzīvi galvaspilsētā. Projektu īstenoja  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas un Rīgas plānošanas reģiona piešķirto finansējumu.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sabiedrisko attiecību vadītāja Indra Vilde, tālr. 67026838, mob.tālr. 26708034, www.iksd.riga.lv , twitter.com/RDIKSD,  facebook.com/rd.iksd,  youtube.com – RD IKSD.

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa

TOP Komentāri

avatar