Pazudusi elektrība? Soli pa solim, kā pareizi rīkoties

Dažādu faktoru ietekmē mājoklī var tikt traucēta elektroapgāde – tas var notikt gan saistībā ar bojājumiem ēku iekšējos elektrotīklos (elektroinstalācijā), gan arī saistībā ar bojājumiem ārējā elektroapgādes infrastruktūrā – gaisvadu elektrolīnijās, kabeļlīnijās, transformatoru apakšstacijās. Bojājumi mājokļa elektroinstalācijā var rasties, piemēram, saistībā ar tās pārslodzi, vienlaikus elektrotīklam pieslēdzot pārāk daudz jaudīgu elektroiekārtu, kā arī saistībā ar vadu un kabeļu nolietošanos. Savukārt bojājumi publiskajā elektroapgādes infrastruktūrā nereti saistīti ar pasliktinātiem laikapstākļiem, dzīvnieku ietekmi vai dažādu organizāciju un privātpersonu veiktiem saimnieciskajiem darbiem, neuzmanīgas rīcības dēļ bojājot elektroapgādes infrastruktūru. Kā saprast, kāds ir elektroapgādes pārtraukuma cēlonis un kā rīkoties, lai elektroapgāde iespējami drīz tiktu atjaunota? Elektroenerģijas sadales sistēmas operators AS “Sadales tīkls” piedāvā secīgus rīcības soļus!

Pirmais solis: pārbaudīt īpašuma elektrības drošības slēdžus jeb “korķus”

Tas varētu likties pašsaprotami, taču ne vienmēr par to atceramies. Elektrības drošības slēdži jeb tā dēvētie “korķi” regulē elektroenerģijas piegādi īpašumam un pilda arī “sarga” funkciju, proti, tie nostrādā un pārtrauc elektroenerģijas piegādi visam īpašumam vai noteiktai telpai, konstatējot elektrotīkla pārslodzi vai īsslēgumu elektroinstalācijā vai elektroierīcēs. Tāpēc, ja mājoklī pazudusi elektrība, vispirms vienmēr jāpārbauda, vai nav atslēgušies elektrības drošības slēdži īpašumā. Visbiežāk tie ir atrodami “elektrības skapītī” pie ieejas durvīm, bet daudzdzīvokļu namos tie var būt atrodami arī trepju telpā.

Ja slēdži ir atslēgušies, tos ieslēdzot, elektroapgāde īpašumam tiks atjaunota. Tomēr, ja drošības slēdži atslēdzas bieži un pat pie mazas slodzes vai neizskaidrojamu iemeslu dēļ, tas var liecināt par problēmām iekšējos elektrotīklos (elektroinstalācijā). Tādā gadījumā nekustamā īpašuma saimniekam ieteicams iespējami drīz sazināties ar elektrospeciālistu un lūgt veikt elektroinstalācijas pārbaudi.

Otrais solis: pārbaudīt, vai bojājums jau nav reģistrēts “Sadales tīklā”

Ja, pārbaudot drošības slēdžus jeb “korķus”, tiek konstatēts, ka tie nav atslēgušies, problēma varētu būt saistīta ar bojājumu publiskajā elektroapgādes infrastruktūrā, ko attīsta un pārvalda “Sadales tīkls”. Tādā gadījumā var doties uz uzņēmuma mājaslapu www.sadalestikls.lv, kur pieejama interaktīvā “atslēgumu karte” (poga “Digitālās kartes” atrodama mājaslapas pirmajā skatā). Šajā kartē ir redzami visi jau fiksētie konkrētā brīža publiskās elektroapgādes pārtraukumi. Atslēgums var būt saistīts gan ar plānveida darbiem elektrotīklā, gan ar avārijas bojājumiem, kuri visbiežāk rodas pasliktinātos laikapstākļos, piemēram, vētras vai pērkona negaisa laikā.

Lai atrastu interesējošo īpašumu, ailītē pa kreisi no digitālās kartes jāievada konkrētā īpašuma adrese vai mājas nosaukums. Ja atslēgums konkrētajā adresē ir fiksēts, tas nozīmē, ka “Sadales tīkla” speciālisti pie bojājuma novēršanas jau strādā un tas uzņēmumam atkārtoti nav jāpiesaka. Digitālajā kartē var redzēt arī provizorisku elektroapgādes atjaunošanas laiku. Ja atslēgumi notiek nelabvēlīgu laikapstākļu ietekmē vai trešo personu izraisītu bojājumu dēļ un elektroapgādes pārtraukums skar vairākus īpašumus, kāds no iedzīvotājiem par to jau var būt ziņojis “Sadales tīklam”. Tāpēc pirms bojājuma pieteikšanas ir vērts pārliecināties par informāciju šajā e-rīkā. Dati tajā tiek atjaunoti ik pēc 15 minūtēm.

Būtiski, ka lielu daļu avārijas bojājumu “Sadales tīkls” fiksē automātiski, pateicoties viedā elektrotīkla risinājumiem, un tie tūlītēji ir redzami digitālajā kartē. Digitālās kartes ir pieejamas gan datorā, gan citās viedierīcēs.

Trešais solis: pieteikt bojājumu “Sadales tīkla” mājaslapā

Ja ir veikta īpašuma drošības slēdžu jeb “korķu” pārbaude un tie nav atslēgušies, kā arī digitālajā kartē neuzrādās fiksēts bojājums, kas varētu radīt elektroapgādes pārtraukumu mājoklī, par elektrotīkla bojājumu jāinformē “Sadales tīkls”. To var veikt turpat mājaslapā, sadaļā “Pieteikt bojājumu”.

Izvēlei tiks piedāvāti trīs varianti:

  • Nav elektrības”­– šajā sadaļā iespējams reģistrēt adresi, kurā pazudusi elektrība,

  • Sprieguma problēmas” – šajā sadaļā var ziņot, ja mājsaimniecībā novērota nestabila elektrības padeve un ir aizdomas par paaugstinātu vai pazeminātu spriegumu. Pirms pieteikuma iesniegšanas gan būtu nepieciešams izslēgt un vēlreiz ieslēgt elektrības drošības slēdžus. Bojājuma pieteikšana jāveic, ja problēma turpinās.

  • Infrastruktūras defekti” – šajā sadaļā reģistrējama informācija par uz elektrolīnijas kritušiem kokiem, bojātiem vadiem vai balstiem, bojātiem sadales skapjiem u.tml. Lai speciālisti pēc iespējas precīzāk varētu novērtēt bojājumus, reģistrējot pieteikumu, iedzīvotājiem ir iespēja gan pievienot fotogrāfijas, gan aktivizēt lokācijas noteikšanas funkciju. Tādejādi, ja iedzīvotāji ir liecinieki elektroapgādes infrastruktūras bojājumiem svešā īpašumā, arī tos iespējams pieteikt, šādi esot atbildīgam par līdzcilvēku drošību.

Ja klientam nav pieejama viedierīce ar interneta pieslēgumu, bojājumu var pieteikt arī, zvanot uz “Sadales tīkla” diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404. Vienlaikus gadījumos, kad kāds kļuvis par augstas bīstamības bojājumu aculiecinieku, piemēram, redzams pārrauts, dzirksteļojošs elektrolīnijas vads, nekavējoties jāinformē glābšanas dienesti, zvanot uz 112.

Uzņēmums atgādina, ka tie klienti, kas reģistrējuši savu kontaktinformāciju (mobilā tālruņa numuru vai e-pastu) “Sadales tīkla” klientu portālā e-st.lv, operatīvo informāciju par avārijas bojājumu piederošajā īpašumā saņem aptuveni 15-20 minūšu laikā pēc bojājuma fiksēšanas. Klienti, kas reģistrējuši kontaktinformāciju, arī laikus tiek informēti par plānotajiem darbiem un ar to saistītiem elektroapgādes pārtraukumiem piederošajos īpašumos.

Attēls: publicitātes

TOP Komentāri

avatar