No nākamā gada e-adrese juridiskām personām būs obligāta. Neatliec tās izveidi!

Visām juridiskām personām no 2023. gada 1. janvāra e-adreses lietošana būs obligāta. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicina neatlikt tās izveidi uz pēdējo brīdi.

Juridiskas personas e-adresi var izveidot divējādi atkarībā no uzņēmuma dokumentu aprites apjoma – valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv vai integrējot risinājumu sava uzņēmuma dokumentu vadības vai biznesa sistēmā. Būtiski uzsvērt: lai izveidotu e-adresi, nav obligāti nepieciešama eID karte – e-adresi var izveidot arī ar eParaksts mobile. Detalizēta informācija par e-adreses izveidi pieejama https://latvija.lv/BUJEadrese un https://mana.latvija.lv/e-adrese-juridiskam-personam/.

“Kā liecina VARAM aptaujas rezultāti 20 Latvijas pašvaldībās, starp vislielākajiem ieguvumiem saziņā ar uzņēmējiem, izmantojot e-adresi, tiek minēts dokumentu aprites ātrums, finansiālais ieguvums jeb ietaupījumi uz pasta izdevumu rēķina, sūtījumu piegādes drošība, vieglāka saziņas izsekošana un pārliecība, ka dokuments ir sasniedzis īsto adresātu. Tieši tie paši ieguvumi ir attiecināmi arī uz komersantiem un citām juridiskām personām, kuriem saziņa ar pašvaldību, izmantojot e-adresi, kļūst daudz ātrāka, ērtāka un drošāka. Personas dati, komercnoslēpums un cita sensitīva informācija tiek labāk aizsargāta pret ļaunprātīgām trešo personu darbībām. Turklāt e-adrese ir ilgtspējīgs un videi draudzīgs risinājums, jo nav jāšķērdē dabas resursi papīra ražošanai, apdrukai, iepakošanai un transportēšanai,” stāsta VARAM valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos Gatis Ozols.

E-adrese juridiskām personām – komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem, nevalstiskajām organizācijām – nodrošina ne tikai iespēju jebkurā laikā un vietā sazināties ar valsts un pašvaldību iestādēm, bet arī pieteikt virkni dažādu pakalpojumu, reģistrēt uzņēmumu, pieprasīt un saņemt saimnieciskajai darbībai nepieciešamās licences un atļaujas, nosūtīt iesniegumus un rēķinus, veikt darījumus, saņemt iestāžu lēmumu izrakstus, saņemt informāciju par nekustamā īpašuma nodokli un īstenot citas ar nekustamo īpašumu saistītas darbības utt.

“Mūsu ikdiena ir balstīta uz ciešu sadarbību ar klientiem, starp kuriem ir valsts pārvaldes iestādes. E-adreses lietošana ir būtiski paātrinājusi saziņu ar klientiem valsts sektorā un ļauj pārsūtīt sensitīvu informāciju bez bažām, ka tā varētu sasniegt nepareizu adresātu. Šis risinājums mūsu uzņēmumā ir atvieglojis virkni dažādu procesu, bet pats būtiskākais, ko novērtējam, ir datu apmaiņas drošība,” pauž Andis Gulbis, uzņēmuma “Unifiedpost Group” digitālo produktu attīstības vadītājs.

E-adrese 2023. gadā būs obligāta visiem sekojošos reģistros reģistrētajiem.

 • Komercreģistrā:
 • individuālie komersanti;
 • pilnsabiedrības;
 • komandītsabiedrības;
 • sabiedrības ar ierobežotu atbildību;
 • akciju sabiedrības;
 • Eiropas komercsabiedrības;
 • Latvijas komersantu filiāles;
 • ārvalstu komersantu filiāles.
 • Pārstāvniecību reģistrā:
  • pārstāvniecības.
 • Uzņēmumu reģistra žurnālā:
  • individuālie uzņēmumi;
  • zemnieku saimniecības;
  • zvejnieku saimniecības;
  • kooperatīvās sabiedrības;
  • Eiropas kooperatīvās sabiedrības;
  • uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) filiāles.
 • Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā:
  • Eiropas ekonomisko interešu grupas;
  • Eiropas ekonomisko interešu grupu filiāles.
 • Politisko partiju reģistrā:
  • politiskās partijas un to apvienības.
 • Biedrību un nodibinājumu reģistrā:
 • biedrības, nodibinājumi, arodbiedrības;
 • arodbiedrību apvienības;
 • arodbiedrību patstāvīgās vienības.
 • Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā:
  • draudzes;
  • reliģiskās savienības (baznīcas);
  • katoļu baznīcas publisko tiesību juridiskās personas;
  • reliģisko organizāciju iestādes:
  • garīgā personāla mācību iestādes;
  • klosteri, misijas;
  • diakonijas iestādes.
 • Šķīrējtiesu reģistrā:
  • šķīrējtiesas.

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar