Līdz 1. martam rīdziniekiem jāsamaksā nodeva par suņa turēšanu

Rīgas pašvaldība atgādina, ka galvaspilsētas iedzīvotājiem, kam pieder sešu mēnešu vecumu sasniedzis suns, katru gadu līdz 1. martam ir jāsamaksā nodeva par suņa turēšanu.

Suņa turēšanas nodeva ir desmit eiro gadā.

No suņa turēšanas nodevas ir atbrīvotas:

  •           personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāti;
  •           personas ar 3.grupas redzes vai dzirdes invaliditāti;

Suņa turēšanas nodeva 50% apmērā ir maksājama:

  •           par suni, kura reģistrēts īpašnieks ir pensionārs;
  •           par sterilizētu suni.

Ieņēmumi no suņu turēšanas nodevām tiek ieskaitīti kopējā pašvaldības budžetā, savukārt Rīgas domes Mājokļu un vides departaments pieprasa nepieciešamo finansējumu suņiem paredzētās infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai, kā arī klaiņojošo dzīvnieku populācijas kontroles nodrošināšanai. 

Suņa turēšanas nodevas apmaksai Rīgas pašvaldība iesaka izmantot e-pakalpojuma portālu www.latvija.lv. Plašāka informācija par nodevas samaksu:

https://latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p5577.s12088.t1/ProcesaApraksts

Veicot maksājumu, ir norādāms suņa īpašnieka uzvārds, personas kods un suņa identitātes numurs, kas norādīts sunim implantētajā mikroshēmā.

Suņa īpašniekam pēc Rīgas pašvaldības policijas pieprasījuma ir pienākums uzrādīt suni, to nofiksējot, lai varētu droši un netraucēti veikt mikroshēmā iekļauto datu iegūšanu.

Suņa īpašnieks var saņemt pie praktizējoša veterinārārsta ikgadējo suņa turēšanas žetonu, kas ir apliecinājums suņa vakcinācijai pret trakumsērgu un suņa turēšanas nodevas nomaksai. 

Informāciju par veterinārajām klīnikām, kurās var saņemt suņa turēšanas nodevas žetonu, persona var atrast Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta mājas lapā: http://mvd.riga.lv/nozares/vides-parvalde/dzivnieki 

 Suņa īpašniekam jāuzrāda kvīts par suņa turēšanas nodevas samaksu vai dokuments, kas apliecina, ka persona ir ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, ka persona ir ar 3. grupas redzes vai dzirdes invaliditāti. Suņa īpašniekam jāuzrāda suņa lolojumdzīvnieka pase un/vai vakcinācijas apliecība, kurā ir atzīme par suņa vakcināciju pret trakumsērgu.

TOP Komentāri

avatar