Iedzīvotāji var iepazīties ar līdzdalības budžeta projektu konkursam iesniegtajām idejām

Portālā balso.riga.lv ikviens var iepazīties ar Rīgas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursam 2022. gadā iesniegtajiem projektu pieteikumiem. 

Šogad iedzīvotāji un apkaimju biedrības savos ideju pieteikumos īpašu uzmanību pievērsuši rotaļu un atpūtas laukumu labiekārtošanai savās apkaimēs, piedāvājot gan jaunu bērnu rotaļu laukumu, gan skeitparku, gan disku golfa parka izveidi. Tāpat iedzīvotāji šogad savos projektu pieteikumos uzsvēruši nepieciešamību pēc atpūtas vietām un pastaigu takām Rīgas ūdensmalās: pie Ķīšezera, pie Zunda kanāla, gar Juglas ezeru.

Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju konkursā 2022. gadā laikā no 17. marta līdz 31. maijam tika saņemti 36 ideju pieteikumi. No tiem 22 pieteikumus iesniegušas nevalstiskās organizācijas, bet 14 pieteikumus – fiziskas personas. Pirmajā konkursa kārtā tika vērtēta iesniegto pieteikumu atbilstība konkursa nolikumam. No visām iesniegtajām idejām, tikai viena netika virzīts uz nākamo kārtu, jo apkaimes biedrība un privātpersona atsevišķi iesnieguši līdzīga satura projektus ar vienu un to pašu īstenošanas vietu.

Otrajā kārtā pieteikumu īstenošanas iespējas un izmaksas izvērtē atbilstošās Rīgas domes un valsts iestādes, kuras sniegs atzinumus. Pēc atzinumu saņemšanas augustā komisija vēlreiz izskatīs projektu ideju pieteikumus un virzīs tos iedzīvotāju balsojumam vietnē balso.riga.lv. Iedzīvotāji par projektu idejām varēs balsot oktobrī.

Pašvaldība īstenos tos projektus, kuri saņems visvairāk iedzīvotāju balsu. Viena projekta īstenošanai šogad paredzēts piešķirt līdz 70 000 eiro, un kopējais projektu īstenošanai paredzētais finansējums ir 700 000 eiro. 

Kopš 2019. gada, kad konkurss tika izsludināts pirmo reizi, rīdzinieki iesnieguši kopā 127 projektu pieteikumus. Īstenošanai pirmajos trīs konkursa gados nodoti 24 projekti. No tiem 4 projekti ir īstenoti pilnībā, bet 20 projekti pašlaik ir dažādās īstenošanas fāzēs. 

Vairāk informācijas par projektu konkursu un iepriekšējos gados apstiprinātajiem un īstenotajiem projektiem www.riga.lv un www.balso.riga.lv.  

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar