Aigars Rostovskis: Latvijai nepieciešami ambiciozi mērķi

Latvijas ekonomikas virzīšanai un iedzīvotāju labklājības vairošanai, nākamajai valdībai nepieciešams izvirzīt ambiciozus mērķus un īstenot atbilstošu politiku, īpaši koncentrējoties uz eksporta un produktivitātes kāpināšanu. Tad mūsu valsts varēs būt par jaunu talantu un investīciju piesaistes vietu, ļaujot Latvijai tuvoties Eiropas attīstīto valstu labklājības līmenim. 

Mūsdienu pasaulē valstis meklē savu atšķirīgo un īpašo lietu, ar ko varētu izcelties un, kas varētu būt viens no investoru intereses un piesaistes instrumentiem, kā arī ekonomikas virzītājspēkiem. Piemēram, Šveici mēs pazīstam kā finanšu centru, bet Vācija ir ražošanas lielvalsts. Latvijai ir iespēja būt par vietu, kurā rodas un pulcējas talanti – labumu un vērtību radītāji. Ja mēs spēsim piesaistīt talantīgus, radošus un enerģiskus cilvēkus, viņi būs tie, kas radīs nākotnes ekonomiku, nākotnes uzņēmējdarbību un arī vērtības – mākslu, sportu, izklaidi. Taču nepieciešami labvēlīgi apstākļi, lai šie talanti spētu gan attīstīties, gan atrast motivāciju un atbalstu darboties. Tādēļ divas lielākās uzņēmēju organizācijas Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Darba devēju konfederācija ir izstrādājušas rekomendācijas politisko partiju programmām, lai nākamā valdība spētu šos labvēlīgos apstākļus radīt. 

Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas, mūsu valsts attīstības plāniem ir pietrūkušas drosmīgas ambīcijas. Esam plūduši pa straumi, iestājušies dažādās organizācijās un vienkārši eksistējuši. Bet pašapziņa un ambīcijas sasniegt lielus mērķus nekad tā īsti nav bijušas. Tāpēc jaunajai valdībai nepieciešams noteikt drosmīgus nākotnes mērķus, lai līdz 2030. gadam Latvija varētu būt starp 10 Eiropas valstīm ar visaugstāko labklājības līmeni. Un nav būtiski –  pēc 8 gadiem mēs būsim 9. vai 11. vietā pēc labklājības rādītājiem, Latvija nepārprotami būs sevi parādījusi kā valsti, kurā notiek strauja izaugsme, dzīves un uzņēmējdarbības apstākļi uzlabojas un, kas ir piemērota vieta investīcijām. Tad arī talantīgajiem un uzņēmīgajiem cilvēkiem būs lielākas iespējas radīt vērtības, kas Latvijas iedzīvotāju labklājību turpinās vairot. 

Lai sasniegtu drosmīgos mērķus, nepieciešams īpaši koncentrēties uz eksporta un produktivitātes kāpināšanu. Politiķiem sadarbībā ar uzņēmēju organizācijām jāizveido daudz jaudīgāki instrumenti, kas veicinātu eksporta palielināšanos, jo eksportējošie uzņēmumi ir tie, kas piesaista naudu no ārpuses, palīdz radīt papildu līdzekļus lokālajiem uzņēmējiem un tiem ir liela nozīme ekonomikas attīstībā. Tāpat jādomā par produktivitātes pieaugumu, kas nozīmē – radītajām lietām un pakalpojumiem jābūt ar augstu pievienoto vērtību. Viena no lietām, kas palīdzētu šos mērķus piepildīt, ir publiskā sektora dinamiskāka darbība un ātrāka reakcija, nevelkot garumā procesus un netērējot laiku garām sarakstēm situācijās, kad lēmumiem jābūt ātriem, lai nepalaistu garām radušās iespējas un pieejamās investīcijas. Vienlaikus politiķiem jādomā par tēriņu racionalitāti, gudru naudas investēšanu, lai no dažādiem projektiem, kuros tiek ieguldīti publiskie līdzekļi, būtu arī maksimāla atdeve. 

Tautsaimniecības un ekonomikas mērķus Latvijā varēs sasniegt tad, kad politiķi koncentrēsies uz līdzekļu radīšanu nevis pārdali, un domās nevis par to kā atņemt vienam, lai iedotu otram, bet kā radīt, lai pietiktu visiem. Īstenojot atbilstošu politiku un pieņemot gudrākus lēmumus, nākamajai valdībai ir visas iespējas straujāk virzīt mūsu valsts ekonomikas attīstību atbilstoši mūsdienu mainīgo apstākļu dinamikai, lai motivētu talantīgos cilvēkus darboties, lai radītu labvēlīgus apstākļus eksporta un produktivitātes pieaugumam un galu galā – lai piepildītu ambiciozos mērķus par Latviju kā vienu no Eiropas labklājības valstīm. 

Autors: Aigars Rostovskis, LTRK prezidents

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar