Eksperts skaidro tipiskākos slazdus, kuros iekrīt jaunie mājokļu īpašnieki

Atrast piemērotu mājokli iegādei nebūt nav tik vienkārši, īpaši šobrīd, kad pieprasījums pēc nekustamajiem īpašumiem ir lielāks nekā piedāvājums. Nereti uz vienu īpašumu pretendē vairāki potenciālie pircēji, un, vēloties iegādāties šķietami piemērotu īpašumu, var tikt palaisti garām citi būtiski aspekti. 

Lai mājoklis sagādātu prieku arī pēc tā iegādes, Luminor mājokļu kreditēšanas eksperts Kaspars Sausais norāda uz biežāk sastopamajām problēmām, ar kurām klienti saskaras ceļā uz jaunu mājokli, kā arī konsultē, no kādām kļūdām izvairīties, meklējot jaunu īpašumu.

Dzīvokļa iegāde

Veicot dzīvokļa iegādi, ieteicams rūpīgi izvērtēt, vai tajā nav veiktas patvaļīgas un nesaskaņotas pārbūves. Pārbūves tiek iedalītas divās grupās – tādas, kas neradīs lielas problēmas saskaņošanas procesā, un pārbūves, kas var radīt nepārvaramus sarežģījumus, tās saskaņojot. Nereti pirms pārbūvju uzsākšanas nepieciešams iegūt citu mājas īpašnieku piekrišanu, jo pretējā gadījumā veiktās pārbūves var netikt saskaņotas būvvaldē. Tā rezultātā dzīvokli var nākties atgriezt iepriekšējā izskatā, kas prasa ne tikai papildu finanšu līdzekļus un laiku, bet arī lielā mērā var mainīt mājokļa funkcionalitāti, tādejādi kļūstot nepiemērotam ģimenes vajadzībām. Arī dzīvokļa atgriešanai sākotnējā izskatā ir nepieciešama atbilstoša dokumentācija, kas jāsaskaņo.

Jau sākumā jānoskaidro, vai konkrētais dzīvoklis ir kā atsevišķs īpašums vai visu mājas īpašnieku kopīpašums. Ja būves daļa vai dzīvoklis tiek pārdots kā domājamās daļas, eksperts aicina rūpīgi iepazīties ar visām kopīpašuma niansēm un riskiem. Vienlaikus jāņem vērā iespēja, ka kāds no pārējiem kopīpašniekiem var izmantot iespēju realizēt pirmpirkuma tiesības uz domājamo daļu iegādi un stāties pircēja vietā, tādēļ ir svarīgi iepriekš apdomāt savu  rīcību šādā situācijā un būt gatavam pierādīt izdevumus, kas radušies un par kuru kompensāciju var rasties  strīdi.

Tāpat ir būtiski noskaidrot, vai zeme, uz kuras atrodas mājoklis, tiek pārdota kopā ar īpašumu, un gadījumā, ja tā nav – kāda ir zemes nomas maksa un līguma nosacījumi ar zemes īpašnieku, tā piemēram, vai nomas attiecībās ir brīvprātīgas vai piespiedu, t.i. regulētas ar likumu, un vai iegādes objekts nav terminēts laikā jeb īpašumtiesības nav reģistrētas tikai uz zemes nomas laiku.

Privātmājas iegāde

Iegādājoties jebkura veida nekustamo īpašumu,  jāiepazīstas ne tikai ar objektiem, kas jau atrodas tuvākajā apkārtnē, bet arī ar teritorijas attīstības plāniem un nākotnē ieplānotajiem infrastruktūras objektiem. Ja mājas tuvumā tiek plānota  jauna šoseja, loģistikas centrs vai vilciena sliedes, ne vienmēr tas var traucēt vai pasliktināt īpašuma stāvokli, bet tomēr tā ietekmi iepriekš ieteicams izvērtēt.

Līdzīgi kā iegādājoties zemi, privātmājas iegādes gadījumā ir ļoti svarīgi pārliecināties par juridiski nodrošinātu piekļuvi īpašumam jeb to, kam pieder ceļš, pa kuru var nonākt līdz īpašumam. Tas vien, ka dabā pastāv fiziska piekļuve mājoklim, nenozīmē, ka tāda saglabāsies arī nākotnē un tai ir juridisks pamats.

Zemes iegāde

Veicot zemes gabala iegādi ar mērķi uzcelt privātmāju, pirms īpašuma iegādes ir īpaši svarīgi noskaidrot nepieciešamo komunikāciju pieejamību. Kā būtiskāko no tām eksperts izceļ elektrības pieslēgumu, jo nereti blakus esoša elektrības infrastruktūra nenodrošina zemu un vienkāršu tās  pieslēgšanu un šīs  izmaksas var radīt būtisku sadārdzinājumu kopējām zemes iegādes izmaksām. 

Nebaidieties sazināties ar vietējo pašvaldību un izstāstīt  par konkrētā zemes gabala iegādes plāniem, jo nereti tieši tur ir iespējams saņemt detalizētu un plašu izklāstu par esošajiem “zemūdens akmeņiem”.

Pirms zemes iegādes vēlams veikt arī grunts izpēti, kuras laikā, veicot urbumus zemē, speciālisti precīzi noteiks tās sastāvu un to, vai konkrētajā vietā ir paredzami kādi sarežģījumi mājas būvniecības procesā, tā piemēram, purvaina grunts, kura paredz tehniski sarežģītu risinājumu mājokļa celtniecībai. 

Nekustamā īpašuma iegādes procesā K. Sausais rekomendē vērsties pie nozares speciālistiem, kuri vislabāk un ātrāk spēs novērtēt dažādus ar īpašumu saistītos jautājumus.

Foto: pexels.com

TOP Komentāri

avatar