Dzejas notikums „Tumsā”

Dzejas notikums „Tumsā” pieteikts kā dzejas klausīšanās tumsā. Pilnīga tumsa tomēr nav. Nedaudz vēsās tējnīcas „Materia” zāles vidū pie griestiem piekārts sildītājs, no kura pār pasākuma apmeklētājiem krīt oranža gaisma, bet iekurtais kamīns apmirdz apmeklētāju muguras. Šī gaisma ļauj nojaust telpas izkārtojumu, tomēr neļauj ieraudzīt dzejnieku un apmeklētāju sejas.

Dzejas pasākumā trīs reizes spēlē dziesminieks Aigars. Viņš muzicē sākumā, vidusdaļā un nobeigumā. Tādejādi sarīkojumam ir divas nosacītas daļas jeb divi cēlieni. Pārtraukums gan ir neliels un ļauj vien ievilkt elpu pirms atkal ieslīgstam tumsā. Pēc Aigara dziesmas telpas vienā galā iedegas vāja, zila gaismiņa un sāk skanēt dzeja. Pēc viena dzejoļa gaismiņa jau iedegas citā telpas stūrī un atkal atskan dzejolis. Kādā brīdī uzšvirkst sērkociņš un lēni tiek iedegtas trīs sveces. Pēc dzejoļa nolasīšanas tās atkal tiek nopūstas. No jauna tās iedegsies vien tad kad būs apgājis pilns dzejas aplis. Dažas no gaismiņām ir tik nelielas, ka ļauj vien nojaust lasītāja atrašanās vietu. Kādā brīdī tomēr tiek iedegta neliela galda lampa un uz brīdi ieraugām dzejniekus un viens otru. Lampa nodziest.

Apmeklētāji sēž ap galdiņiem. Lai arī pasākuma vietā ir skatuve, tomēr tā nav īpaši būtiska. Kāds no dzejniekiem sēž pie galdiņa, kāds piemeties uz skatuves malas, vēl kāds stāv tieši aiz klausītāju mugurām vai stutējas pret kamīna dzegu. Dalībnieku izkārtojums nojauc robežas starp dzejas lasītājiem un klausītājiem.

Ik pēc diviem, trim dzejoļiem uz skatuves iedegas zila gaisma un atskan čella skaņas. Ne gluži mūzika, bet grūti artikulējamas čella skaņas. Dažas notis, neliela frāze, kas izrauj no dzejas klausīšanās. Jaunais čellists Robins iezīmē pasākuma taktssvītras, nenoteiktas robežas starp dzejas lasījumiem.

Katrs no lasījumu dalībniekiem ienes savu dzejas lasījumu stilu. Tie ir gan liriski maigi, gan ironiski, gan politiski asi dzejoļi, kas izsaka dažādu pieredzi un skatījumus uz pasauli. Dažādos dzejniekus grūti vienkopus raksturot. Šie dzejas lasījumi ir eklektiski vārda vislabākajā nozīmē.  

Dzejnieku apvienības „Trīspadsmitais kurss” organizētajiem dzejas pasākumiem raksturīgi formas un žanru eksperimenti. Vairākkārt pasākumi norisinājušies tieši tējnīcā „Materia”. Trīspadsmitajam kursam savus dzejas sarīkojumus labpatīk saukt par dzejas notikumiem. Un tie ir tieši tādi, jo piedāvā dzeju ne vien kā tekstu un lasījumu, bet arī kā klausīšanās pieredzi. Piemēram, iespēju sēdēt tumsā, kamīna apsildītā zālē un klausīties dzeju.

Teksts: Mārtiņš Pommers-Bērziņš

Video: multinews.lv

TOP Komentāri

avatar