Diskusija: veselības aprūpes inovāciju jomā joprojām netiek novērtēts sieviešu potenciāls

Sievietes, kuras karjeru izvēlas saistīt ar medicīnas tehnoloģijām un mākslīgo intelektu, joprojām ir mazākumā ­– veselības inovāciju jomā pasaulē tikai katru piekto amatu ieņem sieviete[1].  Sievietēm bieži vien ir vēlme un interese par darbu tehnoloģiju nozarēs, bet trūkst prasmju, turklāt nokļūšanu vadošos amatos joprojām ierobežo vīriešu konkurence – tika secināts Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta veselības kopienas (EIT Health) organizētajā diskusijā par sieviešu lomu veselības jomas digitālo tehnoloģiju attīstībā, kas tika rīkota sadarbībā ar Francijas vēstniecību un Francijas institūtu Latvijā. Vienlaikus diskusijas laikā tika atklāts, ka atsevišķi veselības aprūpes risinājumi, kas nepieciešami abu dzimumu ārstēšanai, nemaz nav pētīti sieviešu auditorijā.

Sievietēm ir augsts potenciāls un interese par veselības tehnoloģiju jomu, bet ierobežotas iespējas

Kopumā veselības aprūpē sievietes ir vairākumā, tomēr ar medicīnu saistītu tehnoloģiju jomā vadošajos amatos – ārkārtīgi maz. Tikai 15% no visiem jaunuzņēmumiem, kas darbojas medicīnas un tehnoloģiju jomā, vada sievietes[2]. Ņemot vērā, ka sievietes joprojām ir nepietiekami pārstāvētas, jāmeklē veidi, kā uzņēmējdarbības un inovāciju vidi padarīt sievietēm draudzīgāku.

“Aptuveni puse no  visas pasaules iedzīvotājiem ir sievietes, un viņām piemīt unikāla pieredze un prasmes, kas tiek augstu vērtētas medicīnas nozarē. Lielākā daļa no veselības aprūpes personāla ir tieši sievietes – medicīnas māsas, ārstes, farmaceites utt. Viņām ir tiešā aprūpes pieredze, kas ļauj ikdienā identificēt sarežģītas problēmas, kurām nepieciešami inovatīvi risinājumi. Tāpat arī ģimenēs nereti tieši sievietes ir primārās aprūpētājas (bērnu, senioru un partneru veselības stāvokļa jautājumos). Šī tiešā aprūpes pieredze ir izšķiroša inovatīvu risinājumu radīšanā, kas atbilst pacientu un veselības aprūpes iestāžu vajadzībām,” saka RSU Starptautisko sakaru departamenta direktore un EIT Health Latvija centra vadītāja Baiba Pētersone.

“Liela daļa sieviešu, kuras nav IT un tehnoloģiju nozarē, nemaz nav apsvērušas tur būt dažādu stereotipu dēļ. Nereti sievietēm, kurām ir radusies interese par šīm nozarēm, trūkst prasmju. Tāpēc nepieciešams sniegt iespēju tās apgūt ne tikai agrākā jaunībā, bet arī vēlāk, kad karjera ir jau izveidota. Digitālās prasmes ir svarīgas ne vien uzņēmumu attīstībā, bet ir saistītas ar mūsu kopējo labklājību. Vienlaikus esam kultūrā, kurā sievietes nereti uzskata, ka tehnoloģijas nav viņu nozare, bet realitāte ir pretēja un arvien lielāka nozīme ir tieši tam, lai nozarē būtu dzimumu dažādība,” turpina TechHub Riga valdes locekle Līna Marta Sarma.

Sievietes uzņēmējdarbības vidē joprojām izjūt spiedienu dzimuma dēļ

Tikai trešdaļā no visiem Latvijas uzņēmumiem (33,99%) vismaz viena no amatpersonām ir sieviete[3]. Savukārt tikai 9% jaunuzņēmumu dibinātāju vidū ir vismaz viena sieviete[4].

“Sievietēm nereti ir “jānorij krupis”, lai spētu konkurēt biznesa pasaulē, kuru joprojām vairāk pārstāv vīrieši. Mēdz gadīties, ka man netiek stāstītas tehnoloģiskas detaļas tikai tāpēc, ka esmu sieviete un nesu šo sievišķīgo tēlu biznesa pasaulē. Lūdzot detalizētāku skaidrojumu, bieži vien saņemu atbildi, ka es tāpat nesapratīšu. Vīriešiem jāveido pieņemošāka attieksme pret sievietēm un jāveicina atbalsts IT un tehnoloģiju jomā, jo tādējādi sievietes nozarē ienāks vairāk,” saka CheeksUp līdzdibinātāja un vadītāja Ilze Zaharāne.

“Veselības tehnoloģiju uzņēmumu vadībā ir nepieciešama dažādība. Radošiem risinājumiem, kuri atbilst mūsdienu komplicētajai veselības aprūpes videi, abu dzimumu pieredze ir neaizvietojama. Tieši veselības aprūpes tehnoloģiju uzņēmumu līderībā ir īpaši svarīgas tādas īpašības kā empātija, līdzi jušana un orientācija uz attiecību veidošanu, kas biežāk raksturīgas sievietēm – vadītājām,” saka RSU Starptautisko sakaru departamenta direktore un EIT Health Latvija centra vadītāja Baiba Pētersone.

Veselības aprūpes risinājumu pētīšanā sievietes mēdz neiekļaut

Lai arī abu dzimumu skaits Latvijā un pasaulē ir līdzīgs, var novērot gadījumus, kad veselības nozare kopumā ir vairāk vērsta uz vīriešiem, piemēram, neiekļaujot klīniskajos pētījumos abus dzimumus. Diskusijas laikā tika pārrunāts, cik svarīgi ir izprast dažādību abu dzimumu veselības stāvokļos un nodrošināt veselības aprūpi, kas balstīta uz pilnīgām zināšanām par abiem dzimumiem. 

“Nereti veselības aprūpes risinājumu pētniecība nemaz neaptver abus dzimumus, līdz ar to šie risinājumi ir jau ar zināmiem dzimumu aizspriedumiem un neuzlabo abu dzimumu veselības vajadzības. Pētniecībā līdz šim risinājumi biežāk pārbaudīti vīriešu izlasē, un viens no argumentiem – lai neietekmētu auglību. Pirms 30 gadiem sievietes pat nebija jāiekļauj pētījumos, un šī tradīcija ir radījusi zināšanu trūkumu. Lai virzītos uz priekšu, biežāk ir jādomā par sievietes kopējo, nevis tikai reproduktīvo, veselību. Paterniālisms izpaužas idejā, ka auglība ir svarīgākais sievietē vai jebkurā personā, kurai ir dzemde, taču ir reizes, kad svarīgāk ir palikt dzīvai,” saka žurnāla Medicus Bonus galvenā redaktore Aija Kažoka.

Par diskusiju

EIT Health Latvijas centra organizētajā pasākumā “Inovatīvas sievietes, inovatīva veselības aprūpe”, kas tika rīkots sadarbībā ar Francijas vēstniecību un Francijas institūtu Latvijā, norisinājās ekspertu diskusija par sieviešu lomu veselības jomas digitālo tehnoloģiju attīstībā. Diskusijā piedalījās RSU Sabiedrības veselības institūta vadošā pētniece Aija Bukova-Židelūna, RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centra direktore Ieva Šlēziņa, Rīga TechGirls līdzradītājs Pauls Siliņš, TechHub Riga valdes locekle Līna Marta Sarma, žurnāla Medicus Bonus galvenā redaktore Aija Kažoka un CheeksUp līdzdibinātāja un vadītāja Ilze Zaharāne.

Papildus tam, ieskicējot Francijas pieredzi par veselības aprūpes uzņēmējām, prezentāciju sniedza Paris & Co veselības aprūpes sektora jaunuzņēmumu programmas vadītāja Alice Freton un TissueAegis izpilddirektore Nadia Skandrani. Par sieviešu lomu sabiedrības veselības stāvokļa uzlabošanā stāstīja RSU Sabiedrības veselības institūta vadošā pētniece Aija Bukova–Židelūna, bet par sievietes un tehnoloģiju attīstību Latvijā – TechHub Riga valdes locekle Līna Marta Sarma.

Par EIT Health

EIT Health ir Eiropas publiskā un privātā sektora tīklojums veselības aprūpes jomā, kuru ir izveidojuši vairāk nekā 150 partneri (t.i., Eiropas vadošie uzņēmumi, universitātes, pētniecības un attīstības centri, kā arī slimnīcas un institūti). Tīklojuma uzdevums ir nodrošināt tādu veselības aprūpi, kas nākotnē sniegs Eiropas iedzīvotājiem iespēju dzīvot ilgāk un veselīgāk. EIT Health uzlabo Eiropas veselības aprūpes speciālistu prasmes, investējot viņu profesionālajā attīstībā un veicinot inovatīvu medicīnas produktu komercializāciju starptautiskajā mērogā. EIT Health Latvijas centrs atrodas Rīgas Stradiņa universitātē kopš 2019. gada janvāra.

[1] https://www.htworld.co.uk/news/revealed-the-incredible-women-in-health-tech-2022/

[2] https://www.medtechpulse.com/article/infographic/share-of-women-in-leadership-positions-at-medtech-startups

[3] https://blog.lursoft.lv/2020/02/12/sievietes-latvijas-biznesa-no-maziem-uznemumiem-lidz-lideriem/

[4] https://startupwiseguys.com/news/baltic-startup-scene-report-2020/

Attēls: publicitātes

TOP Komentāri

avatar