Augstskolas misija ir ieguldīt studentos

Augstskola var atbalstīt studentus dažādos veidos – palīdzēt iegūt zināšanas un kompetences studiju programmu ietvaros, sekmēt kontaktu tīkla veidošanos ar dažādiem ārpusstudiju pasākumiem, kā arī sniegt atbalstu pirmās darba pieredzes iegūšanā. Daudziem jauniešiem, absolvējot augstskolu, trūkst praktiskas darba pieredzes, kas reizēm traucē karjeras veidošanā, un augstskola šeit var palīdzēt. 

Attīstīt darbam nepieciešamās iemaņas

Salīdzinoši nesen Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar biedrībām/nodibinājumiem un augstākās izglītības iestādēm (universitātēm, akadēmijām, augstskolām, koledžām, kurām ir augstākās izglītības iestādes statuss) aizsāka projektu “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība”, kas patiesībā sniedz ieguvumu gan jauniešiem, gan augstskolām un biedrībām, jo vieni var mācīties darot, bet otri iegūst savā kolektīvā jaunus talantus un svaigas idejas. Pamata ideja ir pavisam vienkārša – augstskolas var pieņemt darbā studentus amatos, kas ir saistīti ar kādu no piedāvātajām studiju programmām, bet studējošais par šo darbu saņem stipendiju. Protams, var diskutēt par stipendijas apjomu, iesaistes ilgumu vai citām lietām, tomēr pati ideja ir ļoti vērtīga. 

Iespēja pamanīt jaunus talantus 

Šī ir iespēja gan palīdzēt studentiem, kuri, iespējams, pandēmijas laikā zaudējuši darbu vai nevar uzsākt darba gaitas pieredzes trūkuma dēļ. Tomēr vienlaikus, kā darba devējs, apzinos, ka šī ir iespēja arī kolektīvam – ir papildus darba rokas pienākumiem, kuriem iepriekš, iespējams, pietrūka laika, ir jaunas idejas, skatījums no malas. Nenoliedzami, strādājot ar jauniem cilvēkiem, kuri nav darba pieredzes, nākas ieguldīt papildus laiku, lai apmācītu un ievadīti darba vidē, tomēr tā ir augstskolas misija: atbalstīt un palīdzēt pilnveidoties! Turklāt, tā ir iespēja savlaicīgi pamanīt spožākos talantus, lai nākotnē piesaistītu jau kā pilnas slodzes darbiniekus. 

Izpratne par darba attiecībām 

Nav noslēpums, ka daudziem jauniešiem pirmo soļi darba tirgū ir izaicinoši, jo trūkst izpratnes par to, kā tiek veidotas attiecības un komunikācija starp darba devēju un darba ņēmēju. Nereti arī darba devējs vēlas, lai potenciālajam darbiniekam būtu vismaz neliela pieredze u.tml. Studentiem šāda veida projekts, kas paredz iespēju strādāt augstskolā, kurā studē, sniedz gan pieredzi, gan izpratni un attiecīgi atvieglos arī karjeras veidošanu nākotnē. Vienlaikus, atšķirībā no prakses, tiek paredzēta arī stipendija, kas nav mazsvarīgi. 

Ideja, kurā vērts iesaistīties 

Neraugoties uz to, ka šādam sadarbības projektam ir liela pievienotā vērtība, līdz šim vērojama salīdzinoši neliela interese gan no studentu, gan no iesaistīto augstskolu puses. Ja runājam par augstskolu iesaisti, iespējams, interesi mazina tas, ka projekts nesedz administratīvās izmaksas, un sākotnēji to darījām pašu spēkiem, tomēr šī pasākuma ietvaros augstskola var algot studentu, kurš īsteno projekta administrēšanu. Es gribētu iedrošināt savus kolēģus citās augstskolās rast iespēju piedāvāt studentiem dažādas vakances un piedalīties! 

Arī studentiem noteikti ir vērts būt aktīvākiem un piedalīties, jo tas, cik pozitīva ir pirmā darba pieredze, lielā mērā ietekmē arī kopējo motivāciju strādāt un veidot karjeru. Un, kāpēc gan, lai pirmais darbs nebūtu tieši augstskolā, kurā studē? Vidē, kura jau ir pazīstama, ar cilvēkiem, kuri nav sveši? 

Alberta koledžas valdes locekle Anna Saltikova

TOP Komentāri

avatar