Augstskola aicina nepieļaut maksājošo studentu diskrimināciju

11. augusta valdības sēdē tika apstiprināti Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) iesniegtie grozījumi 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr.740 “Noteikumi par stipendijām”, paredzot, ka atbalsts studentiem, kuriem Covid-19 pandēmijas ietekmē samazinājušies ieņēmumi, tiek attiecināts tikai uz budžeta vietās studējošajiem. Šādā veidā tiek diskriminēti pārējie valsts un privāto augstskolu studenti,  kuri tieši tāpat saskaras ar Covid-19 radītajām problēmām, norāda Biznesa augstskola Turība. Augstskola aicina valdību domāt par visu Latvijas studentu interesēm un minēto grozījumu vietā veidot atbilstošu normatīvo aktu, nodrošinot visiem studējošajiem vienlīdzīgas tiesības uz atbalstu.  

Grozījumu realizēšanai paredzēts izmantot 2. jūnija valdības sēdē skatītā Finanšu ministrijas Informatīvā ziņojuma “Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai” pielikumā minēto papildus finansējumu zinātnei, augstskolām un citiem IZM vienreizējiem, terminētiem pasākumiem. Nedz minētajā ziņojumā, nedz tā pielikumā netika paredzēts, ka atbalsts piešķirams tikai vienai studentu grupai, ignorējot pārējos valsts un privāto augstskolu studentus. 

“Saskaņā ar IZM datiem valsts augstskolās 2018./2019. studiju gadā studēja 27 047 studenti, bet privātajās augstskolās vēl 15 268 studenti, kas maksā studiju maksu, kopā veidojot 58% no studējošo kopskaita. Domājot par atbalstu studentiem, kuru ieņēmumus ietekmējusi pandēmija, nedrīkst ignorēt lielāko daļu studentu, turklāt jāņem vērā, ka, raugoties no budžeta un nodokļu pozīcijām, visi studenti ir vienlīdzīgi,” uzsver Biznesa augstskolas Turība rektors un valdes priekšsēdētājs Aldis Baumanis.

Augstskola norāda, ka Covid-19 izraisītā pandēmija var ietekmēt ikviena studējošā ienākumus, neatkarīgi no tā, vai studējošais mācās par saviem vai valsts budžeta līdzekļiem, tāpēc nebūtu pareizi sniegt atbalstu tikai vienai studentu grupai. Tāpat augstskola norāda, ka minētie grozījumi nav jautājums tikai par privātajām izglītības iestādēm, bet gan par studējošajiem ikvienā izglītības iestādē, kuri maksā studiju maksu. Gan maksas, gan budžeta studijās ir pārstāvēti praktiski visi studiju virzieni un pakāpes.

Šī brīža situācijā nepieciešama atbalsta sniegšana visiem Latvijas studējošajiem, kuriem pandēmijas rezultātā var rasties grūtības turpināt studijas, un tas prasa citādu finansēšanas koncepciju un tiesisko ietvaru, kas ir politiskas izšķiršanās un politiska lēmuma jautājums.

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar