Agrīnas intervences pilotprogrammā pacientiem ar šizofrēniskā spektra traucējumiem ārstēšanu saņem 32 pacienti

Šī gada 1. jūnijā Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs (RPNC) sāka īstenot Nacionālā veselības dienesta nodrošinātu, valsts apmaksātu, psihiskās veselības uzlabošanas pilotprojektu – Agrīnas intervences programmu (AIP) pacientiem ar šizofrēniskā spektra traucējumiem. Līdz šim brīdim Agrīnas intervences programmā ir uzņemti un veiksmīgi ārstējas 32 pacienti.

Par to, kā pilotprojekta ietvaros noritējuši pirmie trīs mēneši, sarunājamies ar projekta vadītāju RPNC Izglītības un pētniecības daļas vadītāju, Medicīnas zinātņu doktori, psihiatri Lieni Sīli.

Liene Sīle: “Mans ir liels gandarījums, ka Agrīnas intervences programma ir sākusi darboties; šī ir pavisam īsta realitāte, kad no idejas, kas man radās pirms 8 gadiem kā rezidentam, ir izveidots reāls pakalpojums – jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kas atbilst kritērijiem, var nākt un saņemt savai dzīve tik nozīmīgu ārstēšanas metodi.”

Pati intervences programmas ikdiena ir izaicinājumu pilna, jo cenšamies pielāgoties apstākļiem ambulatorā pakalpojuma ietvaros. Aktīvi sadarbojamies ar nodaļām, cenšamies iesaistīt kolēģus – psihiatrus, lai pēc iespējas ātrāk sāktu pieņemt pacientus pēc izrakstīšanas no nodaļām. Lielākais izaicinājums, kas mums kopš pilotprojekta uzsākšanas ir bijis – pašiem saprast kā efektīvāk organizēt organizatorisko un komandas darbu, jo uz āru jau mēs redzam tikai ārstniecības procesu, bet tam visam apakšā ir ļoti liels organizatorisks darbs, kas ietver gan finansējumu, gan personāla darba stundu un kabinetu sadalījuma plānošanu, piemērotu laika grafiku sastādīšanu gan specialistiem, gan pacientiem. Šī programmas norise nebūtu iespējama bez RPNC administratīvā resursa un ambulatorās nodaļas vadītājas Dr. Nepertes aktīvas iesaistes organizatoriskajā darbā.

“Tas pavisam noteikti ir mūsu veiksmes stāsts, ka pacientam pēc izrakstīšanās no stacionāra nodaļas, kur viņš ir uzturējies ar pirmo šizofrēnijas psihozes epizodi, mēs ambulatoro vizīti varam nodrošināt divu nedēļu laikā, līdz ar to ārstēšanas process praktiski netiek pārtraukts,” uzsver psihiatre, “Tas ir būtiski, jo pacientiem ar psihotiskiem traucējumiem viens no lielākajiem riskiem ka psihoze atkārtosies, ir tieši pirmie 3 mēneši pēc izrakstīšanas (kas nereti ir saistīts ar risku nelietot medikamentus). Tādēļ, ja pacients ir nonācis mūsu redzeslokā, tad cenšamies nodrošināt, lai viņš divu nedēļu laikā saņemtu pakalpojumu.”

Atgādinām, ka AIP ir domāta pacientiem šizofrēniskā spektra psihotisku traucējumu sākumstadijā, kad piedzīvota pirmā psihoze. Psihotiski traucējumi un šizofrēnija ir vienas no smagākajām psihiskajām saslimšanām un tās ir hroniska saslimšanas. Mēs strādājam ar pacientiem, kuriem ir augsts risks gan paasinājumiem, gan tam, ka stāvoklis pasliktināsies, gan, ka trūkst līdzestības. Mūsu mērķis, par ko cīnāmies – lai pēc iespējas ierobežotu šo slimības progresēšanu un attālinātu otro psihozes epizodi. Nodrošinām pacientam atbalstu ar psihoterapetiskām metodēm, ar izglītošanas darbu – lai pacients justos labi ar optimālu medikamentu devu un varētu turpināt savu ierasto dzīvi.

Protams, ikdienā viss nav tik rožaini kā gribētos. Pieredzam arī nevēlēšanās ārstēties no pašu pacientu vidus. Tā šizofrēnijas pacientu vidū var būt saistīta ar pašu saslimšanu un mainītu izpratni par sevi. Mums šajos 3 mēnešos ir bijuši pacienti, kas pēc iestāšanās programmā neizprot sava stāvokļa nepieciešamību ārstēties un vēlas pamest programmu; mēs apzināmies, ka tas ir slimības noteikts stāvoklis. Pat ja cilvēks ir atteicies no nodarbībām vai konsultācijas ar psihiatru, mēs lūdzam atļauju atzvanīt pēc nedēļas, un mums ir labi rezultāti, kad cilvēki kuriem ir bijušas kādas slimības radītas domas, ir sapratuši un pieņēmuši, ka šī ir efektīva palīdzība un atgriezušies programmā.

Ieguvums pacientam – Agrīnas intervences programmas komanda

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Agrīnas intervences multiprofesionālo komandu sākumā veidoja 6 speciālisti: programmas vadītāja, psihiatre, aprūpes koordinators, māsa, klīniskais psihologs un mūzikas terapeite. Lai efektīgāk nodrošinātu pakalpojumu, vasarā komandai pievienojās vēl viens psihologs, tuvākajā laikā komandai pievienosies arī sociālais darbinieks.

Komanda strādā visi kopā. Katru nedēļu notiek viena vai divas komandas sapulces, kur katram pacientam tiek pielāgots individuāls ārstēšanas plāns. Jāatzīst, ka komandai ir liela slodze, jo katram no speciālistiem ir savs pamatdarbs, un darbs intervences programmā notiek vakaros – lai pacienti, kas lielākoties ir jauni cilvēki, var strādāt, iet uz skolu, un saņemt ārstniecības pakalpojumu sev izdevīgā laikā.

Programmas sākumā bijām plānojuši, ka varam uzņemt maksimāli 18 pacientus, bet dzīve izdara savas korekcijas un šobrīd esam uzņēmuši 32 pacientus. Intervences komanda strādā ne tikai ar pašu pacientu, bet arī ar piederīgajiem (pacienta emocionāli tuvajām personām), jo saslimšana ir krīze un stress visai ģimenei.

Par pirmajiem rezultātiem, runājot par remisiju, spriest vēl ir par agru. Bet galvenais ieguvums pacientam ir tas, ka cenšamies katru pacientu cieši uzraudzīt un pielāgot gan vizīšu, gan konsultāciju skaitu tieši konkrētā pacienta stāvoklim. Uzsākot programmu, vizītes ir reizi nedēļā vai reizi divās nedēļās. Kad stāvoklis ir stabilizējies, ar pacientu tiekamies reizi mēneši.

Psihotiskiem traucējumiem ir sava noteikta izplatība iedzīvotāju populācijā. Liene Sīle uzskata, ka uz populācijas skaitu, kas ir RPNC apkalpošanas reģionā, AIP 32 pacienti ir ļoti labs rezultāts – esam saņēmuši optimālo pieteikumu skaitu no pacientiem ar šizofrēniskā spektra psihotisku traucējumiem.

Par nākotni

Šis pilotprojekts darbosies līdz decembra beigās. Protams, mūsu nākotnes plāni ir šo programmu turpināt, sadarbojoties gan ar Nacionālo veselības dienestu, gan ar LR Veselības ministriju, jo Agrīnas intervences programma ir iekļauta Psihiskās veselības aprūpes organizēšanas uzlabošanas plānā 2023.–2025. gadam. Uz datiem un pieredzi, kas iegūta šajā pilotprojektā, mēs varam veidot strukturētu un konkrēti definētu valsts apmaksātu pakalpojumu.

Agrīnas intervences programma (AIP) ir efektīva ārstēšanas metode šizofrēniskā spektra psihotisku traucējumu sākumstadijā, kad piedzīvota pirmā psihoze. Tas ir vienīgais ārstēšanas veids, kas šādiem pacientiem nodrošina sekundāru profilaksi un pozitīvi stabilizē psihiskās veselības stāvokli. Tā kā psihozes epizodes, tām atkārtojoties, rada augstu risku slimības paasinājumam un pāriešanai hroniskā fāzē, tad Agrīnas intervences programma ir labākais un rezultatīvākais veids šizofrēnijas pacienta slimības simptomu kontrolē un remisijas sasniegšanā.

Agrīnas intervences programmu var saņemt bezmaksas jebkurš pacients ar diagnosticētiem šizofrēniskā spektra traucējumiem (F23 un F20) un vienu psihozes epizodi pēdējo trīs gadu laikā, jābūt nosūtījumam no NVD līgumattiecībās esoša psihiatra vai ģimenes ārsta (u27 forma). Vairāk informācijas, rakstot uz e-pastu: liene.sile@rpnc.lv vai info@rpnc.lv.

Valsts kapitālsabiedrība “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ir Baltijā senākā psihiatriskā dziednīca, atvērta 1824. gadā, un šodien ir Latvijā lielākā psihiatriskās ārstniecības iestāde, kur strādā 1000 darbinieku.

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar