37 % Latgales iedzīvotāju mājās un ikdienā lieto latgaliešu valodu

2022. gadā 37,1 % jeb 61,3 tūkstoši Latgales iedzīvotāju 18–69 gadu vecumā mājās un ikdienā lietoja latgaliešu valodu.  Latvijā kopumā – 98,7 tūkstoši jeb 8 % iedzīvotāju, liecina Centrālās statistikas pārvaldes 2022. gadā veiktā apsekojuma “Pieaugušo izglītība” rezultāti.

Salīdzinot ar 2011. gadu, latgaliešu valodas lietojums ikdienā nav būtiski mainījies – Latgalē pieaudzis par 1,1 procentpunktu, bet Latvijā – samazinājies par 1,1 procentpunktu.

2011. gadā visiem Latvijas iedzīvotājiem, kas piedalījās tautas skaitīšanā, tika uzdots jautājums: “Vai Jūs ikdienā lietojat latviešu valodas paveidu – latgaliešu valodu?”. 2022. gada aptaujā, ja respondents atbildēja, ka mājās runā citā valodā nekā latgaliešu – latviešu, krievu, baltkrievu, ukraiņu utt., tika uzdots papildu jautājums: “Vai Jūs ikdienā lietojat latviešu valodas paveidu – latgaliešu valodu?”. Tuvākais salīdzinājums 2022. gada aptaujas rezultātiem ar 2011. gada tautas skaitīšanas rezultātiem iegūstams, saskaitot 2022. gada aptaujas atbildes uz jautājumiem par mājās lietoto valodu un ikdienā lietoto valodu. 

2022. gada aptaujā “Pieaugušo izglītības apsekojums” pirmo reizi iedzīvotājiem bija iespēja norādīt latgaliešu valodu, atbildot uz jautājumiem: “Kura ir Jūsu dzimtā valoda?” un “Kuru valodu Jūs pārsvarā lietojat mājās?”. Tas nākotnē ļaus veikt secinājumus par latgaliešu valodas izplatības izmaiņām, jo iepriekš informācija šādā detalizācijā netika iegūta.

2022. gadā 1,3 % Latvijas iedzīvotāju atbildēja, ka viņu dzimtā valoda ir latgaliešu, savukārt Latgalē 8,4 % iedzīvotāju par savu dzimto sauc latgaliešu valodu. Atbilstoši anketas metodoloģijai, dzimtās valodas var būt vairākas (tēva un mātes).

Latgaliešu valodā mājās sazinās 1,2 % Latvijas iedzīvotāju un 8,8 % Latgales iedzīvotāju. Atbildot par mājās pārsvarā lietoto valodu bija iespējams norādīt tikai vienu variantu.

Pieaugušo izglītības apsekojuma (PIA) mērķis ir iegūt starptautiski salīdzināmus datus par pieaugušo iedzīvotāju piedalīšanos mūžizglītībā. 2022. gada aptauja papildināta ar jautājumiem par valodu prasmēm.

2021.–2022. gadā pieaugušo izglītības apsekojuma izlases apjoms bija 8 764 iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 69 gadiem visā Latvijas teritorijā. Uz apsekojuma jautājumiem atbildēja 62,7 % jeb 5 492 iedzīvotāji no visiem izlasē iekļautajiem.  

Metodoloģiskie skaidrojumi

Dzimtā valoda – attiecas uz valodām, kuru/-as persona apguva mājās bērnībā un kuru/-as joprojām saprata aptaujas laikā. Dzimtās valodas var būt vairākas (mātes un tēva) – tādā gadījumā personai ir vairāk nekā viena dzimtā valoda.

Mājās lietotā valoda – valoda, kurā sarunājas ar saviem ģimenes locekļiem un izmanto kā saziņas valodu mājās aptaujas laikā. Aptaujā iedzīvotāji varēja norādīt tikai vienu mājās lietoto valodu.

Apsekojums sagatavots atbilstoši Eiropas Savienības Statistikas biroja (Eurostat) izstrādātajai metodoloģijai, un iegūtā informācija ir salīdzināma ar citām Eiropas Savienības valstīm. Visi apsekojuma dati un metadati ir pieejami oficiālās statistikas portālā stat.gov.lv.

TOP Komentāri

avatar