VM Stratēģiskā padome vienota nostājā par veselību kā valsts drošību

Šodien, 20.jūnijā, Veselības ministrijā norisinājās Veselības nozares stratēģiskās padomes sēde, kuras laikā tika apspriesti veselības nozares prioritārie pasākumi nākamajiem gadiem.

Jau ziņots, ka otrdien Ministru kabinetā tika apstiprināts Finanšu informatīvais ziņojums, kas paredz, ka, pamatojoties uz Latvijas Stabilitātes programmā 2024. – 2028. gadam lietotajām makroekonomiskās attīstības prognozēm un prognozēto negatīvo fiskālo telpu, likumprojektā “Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam” par vienīgo prioritāro virzienu noteikta valsts drošība. Citu vidēja termiņa budžeta prioritāro attīstības virzienu noteikšana iespējama, pārskatot ministriju un citu centrālo valsts iestāžu esošo budžeta programmu/ apakšprogrammu izdevumus, vai pārvirzot resursus aktuālākiem prioritārajiem pasākumiem.

Veselības ministrs Hosams Abu Meri uzsvēra, ka kolēģiem valdībā  uzstājis, ka veselības aprūpes pakalpojumu nepārtrauktība un noturība ir mūsu valsts un iedzīvotāju drošības jautājums, domājot arī par gatavību ārkārtas situācijām. Tādēļ ar veselības nozares sociālajiem partneriem stratēģiskajā padomē tika pārrunāti priekšlikumi nozares prioritātēm un panākta konceptuāla vienošanās par Finanšu ministrijai iesniedzamajām prioritātēm: neatliekamo medicīnisko palīdzību, ārstniecības personāla nodrošinājumu, medikamentu un asins rezervju, kā arī slimnīcu kritisko ārstniecības profilu un ģimenes ārstu institūcijas nodrošinājumu.

Veselības nozares Stratēģiskās padomes dalībnieki akcentēja tiešu veselības aprūpes jomas saistību arī ar valsts iekšējo drošību. Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības, Latvijas Jauno ārstu asociācijas, Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas vadītāji kā nenoliedzamu prioritāti uzsvēra nozares cilvēkresursus, kuru piesaistīšanai un noturēšanai valsts apmaksātajā veselības aprūpē ir ārkārtīgi liela nozīme. Covid-19 pandēmijas laika pieredze spilgti apliecināja, ka veselības aprūpes kapacitātes palielināšana liela pacientu skaita pieplūduma gadījumā visvairāk ierobežojas tieši pieejamā personāla daudzuma dēļ.  

Neraugoties uz karstām diskusijām, veselības ministrs Hosams Abu Meri augstu vērtē nozares izpratni par izaicinājumiem budžeta sagatavošanā un tomēr spējot konstruktīvi diskutēt par galvenajiem pasākumiem veselības aprūpes pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanai.

*Veselības nozares stratēģiskā padome ir izveidota kā konsultatīva un koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir iesaistīt veselības nozares biedrības, asociācijas, valsts un pašvaldību institūcijas veselības politikas veidošanā un īstenošanā.

TOP Komentāri

avatar