Zinātniskā darbība Stradiņa slimnīcā gūst augstu starptautisku novērtējumu

Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca ir vienīgā dzīvības zinātnes un medicīnas jomas institūcija, kas 15 visaugstāk novērtēto vidū nodarbojas ne tikai ar zinātni, bet veic arī izglītības darbu.

Piecu punktu sistēmā Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca novērtēta ar četriem punktiem, kas nozīmē, „spēcīgs starptautisks spēlētājs” (labs sniegums, darbība turpināma).

Slimnīcas valdes priekšsēdētāja asoc. prof. Eva Strīķe ir gandarīta par gūto atzinību: ”Slimnīcā zinātne un lietišķais pielietojums iet roku rokā un gūst teicamus rezultātus. Ciešā zinātnes un praktiskā pielietojuma sasaiste, pieredzējušu un starptautiski atzītu pētnieku bāze Slimnīcā rada pozitīvus priekšnoteikumus inovatīvu ārstniecības metožu ieviešanā, jauno pētnieku piesaistē un jaunu patentu izveidē”.

Slimnīcas Izglītības un zinātnes departamenta direktors LU prof. Dainis Krieviņš saka: „Augstais starptautiskais novērtējums ir pierādījums mūsu zinātnieku, pētnieku un iesaistīto praktiķu reālajam darbam. Stradiņa slimnīcā ir vairāk nekā 300 rezidenti, daudz doktorantu un jauno pētnieku, kas nozīmē, ka ir nodrošināta ļoti laba pēctecība. Viens no mūsu uzdevumiem ir rast veidus, kā atbalstīt jaunos zinātniekus un pētniekus, kā iesaistīties jaunos pasaules līmeņa projektos, un kā ieviest pasaules praksi vienā no vadošajām zinātniskās pētniecības un ārstniecības iestādēm Latvijā.”

Izvērtējuma eksperti iesaka nodrošināt stabilu valsts finansējumu pētniecībai; integrēt un stiprināt pētniecības sistēmu, konsolidējot pētniecības institūcijas galvenokārt ap zināšanu centriem jeb tām institūcijām, kuras ieguvušas vērtējumu „4” un „5”; radīt stimulus kvalitatīvai starptautiska līmeņa  pētniecībai; nodrošināt projektos balstītu finansējumu, lai atbalstītu pētnieku karjeras dažādos posmos, it īpaši pēcdoktorantūras un jaunos pētniekus, un sniedz virkni citu priekšlikumu.

Par izvērtējumu

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes sekretariātu ir veikusi Latvijas zinātnisko institūciju darbības starptautisko izvērtēšanu. Izvērtēšanas mērķis bija veikt objektīvu Latvijas zinātnes situācijas analīzi Eiropas Savienības Kopīgās pētniecības telpas un sadarbības pētniecībā kontekstā atbilstoši Baltijas jūras reģiona valstu un Ziemeļvalstu sadarbības interesēm.

Kopā tika novērtēts 150 Latvijas zinātnisko institūtu un augstskolu struktūrvienību sniegums sešās tematiskajās grupās – dabas zinātnēs un matemātikā (28), dzīvības zinātnes un medicīna (16), inženierzinātnes un datorzinātnes (37), lauksaimniecība, meža un veterinārās zinātnes (22), sociālās zinātnes (30) un humanitārās zinātnes (17).

15 visaugstāk novērtētie zinātniskie institūti un augstskolu struktūrvienības

Zinātniskā institūcija

Pētniecības kvalitāte

Ietekme uz zinātnes nozari

Ekonomiskā un sociālā ietekme

Pētniecības vide un infrastruktūra

Attīstības potenciāls

Kopējais vērtējums

LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts

4

3

4

3

4

4

LU Cietvielu fizikas institūts

4

4

5

4

5

4

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

4

4

4

4

4

4

LU Datorikas fakultāte

4

4

3

3

4

4

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

3

4

4

4

4

4

LU Fizikas nodaļa, Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa

4

4

4

4

4

4

DU G.Liberta Inovatīvās mikroskopijas centrs, Fizikas katedra, Matemātisko pētījumu centrs

3

3

4

4

4

4

Elektronikas un datorzinātņu institūts

3

3

4

4

4

4

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

4

4

5

4

4

4

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs”

3

3

4

4

4

4

Transporta un sakaru institūts

3

3

3

4

4

4

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

4

4

4

3

4

4

P. Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca

4

4

4

4

4

4

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”

4

4

4

4

4

4

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

4

4

5

5

5

5

Avots: LR Izglītības un zinātnes ministrija

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Komunikācijas daļa

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar