Zālāju īpašniekus iesaistīs zālāju atbalsta pilotprogrammā “Ziedu pļavas”

Līdz šī gada 24.oktobrim ilggadīgo zālāju īpašnieki var pieteikt dalību daudzveidīgu zālāju veidošanas atbalsta pilotprogrammā “Ziedu pļavas”, kas sniegs iespēju saņemt gan ekspertu konsultācijas, gan finansiālu atbalstu pieteiktā zālāja kvalitātes uzlabošanai.

Lai iepazīstinātu ar zālāju pilotprogrammu, 7. oktobrī plkst. 14.00 Dabas aizsardzības pārvalde rīko informatīvu semināru tiešsaistē ZOOM platformā, kurā interesentus iepazīstinās ar programmas norisi, nosacījumiem un pieteikšanās kārtību. Semināru ikviens varēs vērot arī projekta LatViaNature Facebook kontā. Lai pieteiktos dalībai informatīvajā seminārā, līdz 6. oktobrim (ieskaitot) nepieciešams aizpildīt tiešsaistes pieteikuma anketu: https://ej.uz/ziedu-plavas-seminars. Reģistrācijas saite dalībai tiešsaistes seminārā tiks izsūtīta uz pieteikumā norādīto e-pastu.

“Latvijā bioloģiski vērtīgo zālāju palicis mazāk par 1 % no valsts teritorijas. Tāpēc svarīgi ne tikai saglabāt esošās dabiskās pļavas un ganības, bet veicināt arī pārējo ilggadīgo zālāju dabiskošanos,” uzsver Dabas aizsardzības pārvaldes LatViaNature projekta zālāju biotopu eksperte Maija Medne.

Pieteikt var zālājus (pļavas, ganības), kas atrodas ārpus Natura 2000 teritorijām, līdz šim nav atzīti par Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopiem, kā arī to platība ir lielāka par 0,1 hektāru. Detalizēta informācija par dalību Programmā, kā arī pieteikuma veidlapa pieejama vietnē https://latvianature.daba.gov.lv/ziedu-plavas

Zālāju pilotprogramma “Ziedu pļavas” ilgs no 2023. līdz 2026. gadam. Tās  mērķis ir uzlabot bioloģisko daudzveidību ilggadīgajos zālājos. Pļavu un ganību saimniekam tā būs iespēja pakāpeniski uzlabot zālāju kvalitāti, izmantojot savas zināšanas un pieredzi, vienlaikus saņemot zālāja biotopu eksperta konsultācijas, kā arī finansiālu atbalstu.

Zālāju pilotprogrammā plānots uzņemt ilggadīgos zālājus vismaz 675 hektāru platībā. Atbalstam pieejamais kopējais finansējums ir 405 tūkstoši euro. Finansiālā atbalsta apmērs no 87 līdz 203 euro par hektāru būs atkarīgs no sasniegtā rezultāta – zālāja struktūru kvalitātes un dabiskiem zālājiem raksturīgu augu sugu sastopamības, kas tiks vērtēti katru gadu. Pilotprogrammas dalībniekiem būs jāiesaistās rezultātu novērtēšanā.

Pilotprogrammu projekta LIFE-IP LatViaNature partnerībā izstrādājusi Dabas aizsardzības pārvalde, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Vidzemes Augstskola, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs un Latvijas Universitāte.

Attēls: publicitātes

TOP Komentāri

avatar