Vecāku WhatsApp grupas: palīgrīks vai negāciju izlādes vieta?

Mūsdienu tehnoloģiju iespējas ļauj vecākiem arvien vairāk iesaistīties bērnu skolas dzīvē – tiešsaistē redzamas sekmes, reāllaika paziņojumi par uzvedību, kā arī uzdotie mājasdarbi, savukārt, par teju neatņemamu ikdienas saziņas rīku ir kļuvušas klases vecāku WhatsApp grupas. Tās ļauj pieaugušajiem operatīvi sazināties ar citiem vecākiem un pedagogiem, taču nereti raisa arī konfliktsituācijas un pārpratumus. Samsung Skola nākotnei eksperti sagatavojuši 7 ieteikumus, lai komunikācija grupā noritētu efektīvāk un jēgpilnāk. 

  • Esi iecietīgs pret citu uzskatiem

Vecāku WhatsApp grupas sastāv no cilvēkiem, kuriem var būt atšķirīgi uzskati, idejas un tradīcijas. Šādā situācijā viegli uzplaiksnīt konfliktiem, kas rada neērtu un nepatīkamu vidi visiem grupas dalībniekiem. Lai maksimāli izmantotu rīku tā patiesajam nolūkam, jātiecas būt tolerantam pret cilvēkiem ar dažādu pārliecību. Ja konflikts jau radies, tad ieteicams mēģināt to nolīdzināt, nevis ar komentāriem saasināt. 

  • Formulē domu skaidri un saprotami

Saziņa ar cilvēkiem, kurus ne pārāk labi zinām, nav vienkārša, vēl jo vairāk rakstiskā veidā. Tāpēc svarīgi savas domas izteikt pēc iespējas vienkārši, skaidri un nepārprotami. Būtiski klases čatā neizmantot ironiskas piezīmes vai divdomības, tāpat – nerakstīt garus prātuļojumus, kurus grūti uztvert. Lai radītu pozitīvu domu apmaiņu, noderīgi būs censties aktīvi klausīties un izprast pārējo teikto.

  • Izmanto pieturzīmes un garumzīmes 

Lai arī šī ir neformāla sarakste, tomēr, cienot pārējos dalībniekus, būtu labi censties rakstīt gramatiski pareizi. Nevajadzētu lieki izmantot lielos burtus, kas tiešsaistē nozīmē kliegšanu. Tāpat būtiski grupas ietvaros vienoties par saziņas laiku un netraucēt pārējos nakts stundās. 

  • Pirms jautā – lasi 

Nebaidieties jautāt citiem vecākiem katru reizi, kad rodas šaubas par bērna uzdevumiem vai trūkst kāda būtiska informācija. Taču nereti vērojams, ka viens un tas pats jautājums izskan no vairākiem vecākiem. Vecāku WhatsApp grupas ir būtisks rīks, lai saņemtu nepieciešamo informāciju, tomēr nejautā tajā jautājumus, uz kuriem atbildes iespējams atrast e-klase.lv, bērna dienasgrāmatā vai interneta meklētājā. Tāpat vienmēr vērts izlasīt pēdējo saraksti, pirms jautāt, jo, iespējams, ka atbilde jau ir atrodama tajā.

  • Cieni pedagogus

Nepārvērtiet čatu par skolotāju aprunāšanas vietu. Viedokļi var atšķirties, un arī skolotāji mēdz pieļaut kļūdas, tomēr vecāku WhatsApp grupām nekad nevajadzētu kļūt par skolotāju apspriešanas vietu. Šādus jautājumus vienmēr svarīgi risināt tieši ar iesaistītajām pusēm, izrunājot pārpratumus ar skolotāju vai skolas vadību.

  1. Nerisini grupā personīgas problēmas 

Personīgas nesaskaņas, kas bērnam izveidojušās ar kādu klasesbiedru vai skolotāju, ieteicams risināt personīgi, neiesaistot visus klases vecākus un neizmantojot šādam nolūkam klases čatu. Latvijas Drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska atzīmē: “Būtiski izsvērt, vai nepārkāpjam citu tiesības, piemēram, nepārbaudot informāciju un nepārliecinoties par savu vārdu patiesumu, apvainojot nodarījumos kādu bērnu vai viņa vecākus. Atbilstoši LR Civillikuma 1635. pantam, cietušais par viņam vai bērnam nodarītajiem tiesību aizskārumiem, kā rezultātā nodarīts kaitējums (arī morālais kaitējums), var vērsties tiesā pret aizskārēju.”

  • Vienmēr paturi prātā grupas galveno mērķi 

Parasti vecāku grupas tiek izveidotas ar mērķi atvieglot un padarīt vienkāršāku un efektīvāku informācijas apriti, kā arī atbalstīt bērnus viņu izglītības procesā. Lai kāds būtu grupas mērķis, svarīgi to vienmēr atcerēties un veidot sadarbību grupas ietvaros, baltoties uz to. Tas ir palīgs vecākiem un bērniem, nevis veids, kā sabojāt kādam dienu, sniegt iespēju atbrīvoties no negatīvajām emocijām vai pasūdzēties par skolotāju.  

  1. Katkovska uzsver: “Vienmēr svarīgi ir paturēt prātā – lai arī slēgta čata grupa, tā var vienā mirklī kļūt publiska. Atliek tikai vienam tās dalībniekam uztaisīt “ekrānšāviņu” un nosūtīt kādam vai ievietot internetā jūsu rakstīto, lai tas kļūtu publisks. Tāpēc aicinu vecākus izsvērt, kāds viedoklis tiek pausts, kā tas tiek darīts un vai tas ir jūsu un jūsu bērna interesēs”. 

“Vecāku saziņas grupas ir atbalstāms rīks, kas nodrošina operatīvu saziņu man ērtā laikā. Taču pirmais, ko daru pēc pievienošanās grupai – uzlieku klusumu un lasu ziņas reizi nedēļā. Iesaistos tikai tad, ja tiešām redzu pievienoto vērtību savam viedoklim. Nesatraucos, ja kaut ko nepamanu laicīgi. Svarīgākās sarakstes izceļu, izmantojot pin funkciju. Savukārt vecās sarakstes arhivēju, lai tās netraucē. Šī noteikti nav vieta, kur paust savus politiskos uzskatus, mācīt dzīvot, moralizēt. Izbaudu iespēju atbalstīt, baudīt atbalstu vai lasīt pozitīvo, noderīgo no skolotajiem un vecākiem,” savā pieredzē dalās četru bērnu mamma Jolanta Bogustova.

Jāatgādina, ka “Skolēna digitālais IQ” programmas ietvaros www.skolanakotnei.lv ir pieejami mācību materiāli un padomi uzvedībai tiešsaistē, kas noderēs gan vecākiem, gan skolotājiem un skolēniem. 

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar