VCA investē Latvijas jaunās ārstu paaudzes izglītībā

Novērtējot jauno speciālistu lomu nākotnes veselības aprūpē Latvijā, “Veselības centru apvienība” (VCA) izvērsusi medicīnas izglītībai nozīmīgu topošo ārstu atbalsta programmu. Ieguldot gandrīz 300 000 eiro pēdējo trīs gadu laikā, iestādē tiek realizēti daudzveidīgi medicīnas izglītības atbalsta virzieni sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) un Latvijas Universitāti (LU).

Lai mūsu valsts veselības aprūpes attīstību, kā arī plašāku uzņēmuma izaugsmi Latvijā un Baltijas reģionā varētu skatīt ar nākotnes perspektīvu, atbalsts jauno profesionāļu  medicīnas jomā ir Veselības centru apvienības prioritāte.  Tieši pandēmijas laiks kā vēl nekad iepriekš ir aktualizējis nepieciešamību pēc jaunajiem profesionāļiem. Mums šodien ir  svarīgi, lai mūsu centru  attīstīto  medicīnas infrastruktūru  un inovatīvas tehnoloģijas izmantotu sabiedrības veselības uzlabošanai un ārstēšanai zinoši jaunie speciālisti ar sirds aicinājumu veltīt sevi darbam medicīnā. Tāpēc priecājamies par ikvienu medicīnas studentu un rezidentu, esam gatavi atbalstīt finansiāli un praktiski, radot profesionālās ārsta un zinātnes karjeras iespējas mūsu uzņēmumā. Gaidām jaunos kolēģus, un mūsu līdzšinējā pieredze rāda, ka topošo un jauno speciālistu klātbūtne spēcina mūs un motivē izaugsmei,” neilgi pēc Latvijas Republikas Ministru kabineta balvas saņemšanas atzīst VCA valdes priekšsēdētāja Stella Lapiņa.

Šāds finansiālais atbalsts, ko sniedz privāts uzņēmums, kas nodrošina ievērojamu valsts veselības aprūpes pasūtījuma daļu, ir novērtējams un devis iespēju studēt izvēlētajā specialitātes programmā tiem jauniešiem, kuri pēc ārsta grāda nav ieguvuši valsts finansētu budžeta vietu ierobežotā finansējuma vai budžeta studiju vietu skaita dēļ.  Īpaši būtiski tas ir tajās specialitātēs, kurās pēc profesionālā sertifikāta iegūšanas jaunā speciālista galvenais darba lauks būs ambulatorā medicīna. Vienošanās starp rezidentu un VCA jau ir kā zināms garants nākamajai darba vietai pēc rezidentūras beigšanas, turklāt ar iespējām izvēlēties sev vēlamāko valsts reģionu. Un, iespējams, ka tieši šis finansiālais atbalsts studēt gribētājiem ir bijis tas, kas kaut nedaudz vairāk  papildina trūkstošos veselības aprūpē strādājošo resursus, kuru iztrūkums īpaši izgaismojas pēdējo gadu pandēmijas laikā,” atzīst Latvijas Universitātes Rezidentūras attīstības programmas vadītāja Anda Požarnova.

Rīgas Stradiņa universitāte veiksmīgi sadarbojas ar vairāk nekā 85 ārstniecības iestādēm Latvijā, nodrošinot izglītības iespējas rezidentiem, kā arī rūpējoties par medicīnas pakalpojumu pieejamību sabiedrībai. Sadarbību sekmējusi arī ārstniecības iestāžu atvērtība un atbalsts augstskolai un topošajiem ārstiem. VCA atbalsts rezidentiem un jaunajiem ārstiem no ambulatorās medicīnas ir īpaša nozīme jauno profesionāļu izaugsmē, kā arī viņu profesionālās karjeras tālākā veidošanā,” uzsver RSU Rezidentūras studiju fakultātes dekāne profesore Ilze Grope, piebilstot, ka kopīgā sadarbība sniedz būtisku atbalstu rezidentiem un nākotnē būtu jāturpina.

Ar savu atbalstu VCA ir palīdzējusi man īstenot sapni un pēc 6 gadu pamatstudijām turpināt mācības pediatrijas rezidentūrā. Jaunajam ārstam ir svarīgi zināt, ka aiz viņa stāv kāda spēcīga un ieinteresēta iestāde, kas palīdz ne tikai studijās, bet arī ārpus studiju projektos un aktivitātēs, atbalsta padziļinātu izglītību un darbu zinātnē. Labprāt dalos pieredzē par to ar jaunajiem kolēģiem, jo arī viņu sapņu piepildīšanai var pietrūkst atbalsta. Manuprāt, ir būtiski nodrošināt topošo ārstu mācības arī ambulatorajās iestādēs, jo slimnīcās, kas vienmēr ir bijušas mācību bāzes universitātēm, mēs saskaramies ar pacientiem, kuriem savlaicīgi veikti izmeklējumi, ārstu konsultācijas, slimību profilakses pasākumi līdzētu labāk kontrolēt slimību, sekot veselībai. Prakses laikā ambulatorajās iestādē jaunie speciālisti iegūst iespēju uzlūkot patoloģijas no dažādiem aspektiem un ambulatorās medicīnas aktualitāte aizvien pieaug,” atzīst RSU rezidente pediatrijā Polīna Popeiko.

VCA rezidentu programmā atbalstīti jau 37 jaunie ārsti dažādās specialitātēs, kuri rezidentūras laikā strādā dažādās VCA struktūrvienībās. Tie ir jaunie radiologi, ķirurgi, otorinolaringologi, ginekologi, neiroloģi, pediatri, kardiologi, anesteziologi. Četri no jaunajiem speciālistiem ar VCA atbalstu rezidentūru jau ir pabeiguši, savukārt 11 ir pievienojušies programmai tieši šogad,” informē VCA rezidentu projekta vadītāja Anita Kamenščikova.

VCA ir savi stipendiāti arī valsts apmaksātas rezidentūras ietvaros. Ar uzņēmuma atbalstu jaunie ārsti ir piedalījušies starptautiskās konferencēs, kā arī tiek veicināts rezidentu zinātniskais darbs.

Līdztekus rezidentu atbalsta programmai, VCA ir arī ambulatorās medicīnas prakses bāzes vieta RSU 6. kursa studentiem. Kā arī šajā mācību gadā VCA kļuvusi par vienu no RSU Iekšķīgo slimību katedras klīniskajām mācību bāzēm. Pateicoties izglītībai un jaunajām tehnoloģijām, veselības aprūpes īpatsvars ārpus slimnīcām palielinās, un ir būtiski, ka topošie ārsti praktisko medicīnu var apgūt tieši daudzpusīgajā VCA ambulatorajā vidē. 2021. gada rudenī nodrošinātas ambulatorās prakses vietas 37 RSU Medicīnas fakultātes studentiem.

VCA tradicionāli atbalsta zinātnisko pētniecību Latvijas augstskolās un ik gadu sniedz savu ieguldījumu Starptautiskās studentu zinātniski pētnieciskās konferences rīkošanai un jauno medicīnas jomas pētnieku atbalstam, katru gadu īpaši apbalvojot vairāku pētniecisko darbu autorus.

Veselības centru apvienība” ir viens no lielākajiem privātās veselības aprūpes uzņēmumiem Latvijā, kura dažādās struktūrvienībās Rīgā, Jūrmalā, Liepājā, Daugavpilī, Talsos, Madonā un Saldū strādā vairāk nekā 1900 darbinieki, no viņiem 750 ārsti.

Veselības centru apvienības” darbība augstu novērtēta, šogad piešķirot valdes priekšsēdētājai Stellai Lapiņai LR Ministru kabineta balva par ieguldījumu veselības aprūpes nozares attīstībā, kas apliecina šo uzņēmumu īpašo veikumu pandēmijas laikā, nodrošinot valstī veselības krīzes risinājumus un sekmējot medicīnas pakalpojumu pieejamību.

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar