Varēs iepazīt Baltijas jūru zem lupas

Dabas aizsardzības pārvalde un Latvijas Hidroekoloģijas institūts Zinātnieku naktī, 30. septembrī, no plkst. 17.00 līdz 22.00 piedāvā izzināt Baltijas jūru, iepazīties ar neparastām jūras pētīšanas ierīcēm, aplūkot ceļojošo fotoizstādi “Baltijas dziļjūra”, pielaikot smago nirēju tērpu un piedalīties piekrastes dabas vērtību izzinošās un interaktīvās nodarbības Latvijā pirmajā Mobilajā dabas klasē Rīgā, Voleru ielā 4.

“Šajā Zinātnieku naktī mēs piedāvāsim arī ielūkoties mikroskopisko aļģu un zooplanktona pasaulē. Stāstīsim par jaunākajiem pētījumiem plastmasas piesārņojuma izplatībā Baltijas jūrā un okeānā, kā arī zivju vecumu noteikšanu un ceļu, kā cilvēka veselībai bīstamās vielas var nonākt pārtikā ar jūras veltēm,” stāsta Latvijas Hidroekoloģijas institūta Hidrobiloģijas laboratorijas vadītāja Solvita Strāķe.

Tāpat būs iespēja izstaigāt interaktīvu maršrutu, kurā varēs iepazīties ar jūras izpētes aprīkojumu, ieraudzīt jūru īsfilmās, darboties bioloģiskās daudzveidības un piesārņotāju laboratorijās, kā arī ielūkoties jūras ūdens mikroskopisko organismu pasaulē.   

Krāsainās zemūdens pasaules iepazīšanai pārvaldes īstenotais projekts LIFE REEF izveidojis fotoizstādi, kas palīdz iepazīt Baltijas jūras dzīļu krāšņumu, augus un dzīvniekus, kurus tuvumā skatīt izdodas tikai profesionāliem nirējiem un jūras pētniekiem. Pēc Zinātnieku nakts fotoizstāde tiks eksponēta citās Latvijas vietās, precīzas tās atrašanās vietas būs pieejamas vietnē www.reef.daba.gov.lv, kā arī projekta sociālajos tīkos. Aicinām pieteikties ceļojošās izstādes izvietošanai pašvaldībā, bibliotēkā, muzejā vai izstāžu zālē, sazinoties ar projekta koordinatori (gunta.gabrane@daba.gov.lv vai pa tālruni 29123431). 

Pārvalde LIFE REEF jeb projektu “Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā” īsteno kā vadošais partneris sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR” un Latvijas Hidroekoloģijas institūtu.

LIFE REEF projekta laikā Baltijas jūras akvatorijā kartē un pēta ES nozīmes īpaši aizsargājamos jūras biotopus Smilts sēkļi jūrā un Akmeņu sēkļi jūrā  4116 kvadrātkilometru platībā, kā arī izstrādās zinātniski pamatotus ieteikumus piekrastes zvejas regulēšanai. Plašāka informācija par projektu pieejama interneta vietnē reef.daba.gov.lv.

Attēls: publicitātes

TOP Komentāri

avatar