Valsts prezidents: kultūra piešķir Latvijai unikalitāti starp citām valstīm

15. maijā Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) 30. jubilejas svinīgajā sēdē, kas noritēja attālināti, tika paziņots par LKA lēmumu piešķirt Valsts prezidentam Egilam Levitam Goda profesora (Professor honoris causa) statusu par ieguldījumu valstiskuma un pilsoniskās sabiedrības veicināšanā, kā arī kultūrnācijas pašapziņas celšanā. Pēc tam Valsts prezidents uzstājās ar lekciju “Kāpēc kultūra?” un atbildēja uz klausītāju jautājumiem.

Pateicībā par augsto pagodinājumu, Valsts prezidents teica: “Tas, ka neilgi pēc neatkarības atjaunošanas 1990. gadā tika pieņemts lēmums dibināt LKA, ir apliecinājums tam, cik svarīga Latvijai ir kultūra. Valsts balstās kultūrā, un viens no dzinuļiem, kādēļ tika atjaunota Latvijas valsts, bija tas, ka mūsu kultūra, valoda un identitāte bija apdraudētas. Es apsveicu visus Latvijas Kultūras akadēmijas darbiniekus, rektori, profesorus un studentus 30. jubilejā un pateicos LKA par pienesumu mūsu kultūras nostiprināšanā un attīstībā, jo ar to vienlaikus tiek dots pienesums mūsu sabiedrībai, nācijai un valstij.”

Savā lekcijā Valsts prezidents pieskārās kultūras jēdzienam no sabiedrības, nācijas un valsts perspektīvas, uzsverot kultūras nozīmi latviešu nācijas un valsts pastāvēšanā. “Nācijas izveidošana ir vēsturisks, politisks fenomens. Latviešiem nācija sāka veidoties 19. gadsimta otrajā pusē un līdz galam izveidojās 20. gadsimta sākumā. Latviešu kultūras kods ir veidojis nāciju, un šī kultūrnācija ar savu politisko uzstādījumu, kas balstās kopējā kultūrā, ir prasījusi, izveidojusi un izcīnījusi savu valsti, arī – valsts atjaunošanu. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi apzināties, ka kultūra ir valsts pamatā. Ja mēs padziļinām mūsu skatu uz savu valsti un uz savu nāciju, mēs nonākam līdz kultūrai kā pamatam mūsu valsts pastāvēšanai.”

Valsts prezidents arī norādīja, ka tieši kultūras identitāte atšķir mūsu valsti no jebkuras citas valsts pasaulē, un Latvijai ir uzdevums gādāt par latviešu kultūru: “Mums ir tāda pati valsts iekārta kā citām Eiropas Savienības dalībvalstīm – demokrātiska un tiesiska valsts, bet mūsu kultūra piešķir Latvijai unikalitāti citu valstu starpā, un tas kopš 2014. gada ir arī expressis verbis izteikts Satversmes preambulā un līdz ar to pieder pie Satversmes neaizskaramā kodola, ko neviena valdība, neviens parlaments nedrīkst grozīt.”

Tāpat savā lekcijā Valsts prezidents skaidroja kultūrizglītības un kultūrzinātnes nozīmi, lai Latvijas kultūra tiktu nodota tālāk arī nākamajām paaudzēm Tas īpaši jāņem vērā politiķiem, atbildīgajām institūcijām un sabiedrībai, attīstot valsts kultūrpolitiku.

  1. Levitam Goda profesora statuss piešķirts 2020. gada 16. martā ar LKA Senāta lēmumu Nr. 3.

Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

TOP Komentāri

avatar