Valsts prezidents kļuvis par Latvijas skautu un gaidu goda prezidentu

21. julijā Valsts prezidents Egils Levits kā Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas goda prezidents piedalījās organizācijas jauno līderu (kopnieku) mācībās Tigavas skautu un gaidu mežā Kuldīgas novadā.

Atbalstot jauniešu pilsonisko aktivitāti un patriotisko stāju, Valsts prezidents Egils Levits ir kļuvis par biedrības “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” skautu un gaidu goda prezidentu.

Uzrunājot klātesošos, Valsts prezidents sacīja: “Man ir liels godu būt uzņemtam jūsu vidū! Skauti un gaidas ir ļoti svarīga organizācija gan jauniešiem, gan kopumā ikvienam, jo skauti un gaidas reducē savu personību uz to, kas viņi patiešām arī ir, un spēj pavadīt laiku un darboties tādā vidē, kas nav komfortabla. Tas ir ļoti svarīgi ne tikai tāpēc, lai spētu kaut ko pārdzīvot, bet arī tādēļ, lai saprastu sevi, savu vietu pasaulē, dabā un valstī. Tāpat tas ir būtiski tādēļ, ka skauti un gaidas ir patriotiska organizācija. Šī organizācija Latvijā ir vienmēr saistīta ar Latvijas valsti. Tas ir jūsu pienesums Latvijas valstij, darbojoties šajā organizācijā. Treškārt, tas ir nozīmīgi arī tādēļ, ka tā ir starptautiska organizācija, kas vieno jauniešus visā pasaulē. Skauti un gaidas brauc cits pie cita uz dažādām pasaules valstīm, iegūst draugus. Tas paplašina jauniešu apvārsni un veido viņu personību, kas ir īpaši svarīgi tieši jauniešu vecumposmā.”

Pēc svinīgās ceremonijas Valsts prezidents diskutēja ar jauniešiem un skautu un gaidu vadītājiem par brīvprātīgā darba ar bērniem un jauniešiem organizāciju lomu sabiedrībā, par izaicinājumiem un iespējām, kā stiprināt brīvprātīgā darba nevalstisko organizāciju darbu Latvijā. Tāpat tika pārrunāta skautu un gaidu ikdiena, organizācijas nozīme Latvijā un jauniešu vērtību sistēma.

Pēc diskusijas ar skautiem, gaidām un viņu vadītājiem Valsts prezidents pārrunāja aktualitātes arī ar Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas valdi.

Jaunie līderi (kopnieki) ir skautu un gaidu vadītāju jaunākā pakāpe, jaunieši vecumā no 13 līdz 17 gadiem. Pēc mācību kursa beigām viņi pārsvarā darbojas kā vadītāju palīgi un vienaudžu līderi savās vienībās, organizējot iknedēļas skautu un gaidu nodarbības, pārgājienus un nometnes.

Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija ir nacionāla mēroga, vadošā jaunatnes organizācija Latvijā, kas darbu ar jaunatni veic pēc brīvprātības principa. Organizācijā aktīvi darbojas 23 vienības, un ikdienas darbu veic ap 80–110 brīvprātīgo. Teju visi Latvijas prezidenti līdz šim ir bijuši skautu un gaidu goda prezidenti: Jānis Čakste (1923–1927), Gustavs Zemgals (1927–1930), Alberts Kviesis (1930–1936), Guntis Ulmanis (1993–1999), Vaira Vīķe -Freiberga (1999–2007), Valdis Zatlers (2007–2011).

Foto:

TOP Komentāri

avatar