Vakarbuļļu pļavā sākusies mobilās ganīšanas sezona

Latvijas Dabas fonds (LDF) projektā GrassLIFE jau piekto gadu ar dažādām metodēm palīdz atjaunot vērtīgās un izzūdošās Latvijas dabiskās pļavas – tostarp arī ar noganīšanu. Lai sāktu jauno ganību sezonu, piektdien, 6. maijā, sešas mobilā ganāmpulka Galovejas šķirnes govis ieradās Vakarbuļļu pļavā pie Buļļupes un Lielupes satekas Rīgā.

“Rīgā sastopamas ne tikai pilsētas ainavas, bet arī plaši meži un pļavas, kuros galvenā loma ir dabas procesiem. Laikā, kad intensīvā lauksaimniecība joprojām noplicina dabas vērtības, lielās pilsētas arvien biežāk uzņemas rūpes par to saglabāšanu. Latvijas dabas fonda ganāmpulks palīdz saglabāt visu šajās pļavās vērtīgo vienkāršā un efektīvā veidā, tāpēc ļoti novērtējam šo sadarbību,” uzsver Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis.

Šogad daļa no mobilā ganāmpulka visas vasaras garumā darbosies divās Vakarbuļļu pļavās: gan Buļļupes pļavā starp Vakarbuļļiem un Rītabuļļiem, gan pļavā, kura atrodas Buļļupes un Lielupes satekā. Vakarbuļļu pļavās ir sastopams vērtīgais un retais Eiropas Savienības nozīmes biotops Piejūras zālāji, kurš izceļas ar lielu sugu daudzveidību. 

Vakarbuļļu teritorijas iedzīvotāji un viesi gotiņas varēs aplūkot gan Buļļupes pļavā starp Vakarbuļļiem un Rītabuļļiem, gan Buļļupes un Lielupes satekas pļavā. 

Šajā sezonā mobilais ganāmpulks darbu dabisko pļavu labā veiks arī citās teritorijās Latvijā: Rīgā, Jūrmalā, Siguldā, Līgatnē, Gaujas Nacionālā parka un Teiču un Krustkalnu dabas rezervātu pļavās. Mobilais ganāmpulks ir izveidots LDF projektā GrassLIFE, un tā īstenotā noganīšana ir instruments augu sugu daudzveidības un pļavu puķu krāšņuma atgūšanai dabiskajās pļavās, kuras ir grūti pieejamas vai nepiemērotas pļaušanai.

Projektu “GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” īsteno Latvijas Dabas fonds, sadarbojoties ar partneriem – Latvijas Universitāti, Vides Risinājumu institūtu, dabas saimniecību “Bekas” un 11 lauku saimniecībām visā Latvijā.  Vairāk informācijas par projektu GrassLIFE: www.grasslife.lv 

Foto: Latvijas Dabas fonds

TOP Komentāri

avatar