Uzsākta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju visaptveroša uzskaite

Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu ir uzsākusi visaptverošu īpaši aizsargājamu dabas teritoriju apmeklētāju uzskaiti, liekot pamatus ilgtermiņa monitoringam.

Apmeklētāju skaits ir viens no galvenajiem monitoringa rādītājiem, lai identificētu cilvēku pārvietošanos un dabas tūrisma infrastruktūras noslogojumu. Viens no ērtākajiem apmeklētāju uzskaites veidiem, kas tiek plaši izmantots dabas teritorijās visā pasaulē, ir apmeklētāju uzskaites iekārtu izvietošana dabas tūrisma objektos.  Pagājušā gada nogalē Pārvalde iegādājās 18 jaunus stacionāros apmeklētāju skaitītājus, lai pilnveidotu to izvietojuma tīklu un liktu pamatus visaptverošas aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju uzskaites sistēmas veidošanai.

Jaunie skaitītāji patlaban tiek uzstādīti visos reģionos. Iegūtie uzskaites dati sniegs informāciju par apmeklētāju plūsmas dinamiku, investīciju atdevi, ilgtspējīga tūrisma risinājumiem, antropogēno slodzi un vides izglītības potenciālu.

Lai nodrošinātu pēc iespējas pilnvērtīgāku un daudzpusīgāku iegūto datu analīzi, Pārvalde ir vienojusies par sadarbību ar Vidzemes Augstskolu, tādējādi apvienojot abu institūciju resursus kopīga mērķa sasniegšanai. Iegūtie dati sniegs priekšstatu par situāciju visā Latvijā un palīdzēs ikdienā pieņemtu pamatotus lēmumus, kā arī rast ilglaicīgus risinājumus efektīvākai apmeklētāju plūsmas vadībai aizsargājamajās dabas teritorijās.

Līdzšinējais apmeklētāju skaitītāju izvietojums bija nevienmērīgs un nepietiekams, lai vērtētu situāciju kopumā – līdz šim iegūtie dati pārsvarā atspoguļoja situāciju atsevišķos dabas objektos.  Piemēram, pagājušā gada dati rāda, ka 2020. gada vasarā apmeklētāju skaits ievērojami palielinājies dabas tūrisma objektos Latgalē, kā arī populārākajos dabas tūrisma objektos Gaujas Nacionālajā parkā. Turklāt  atsevišķos objektos apmeklētāju skaits būtiski pārsniedza izveidotās infrastruktūras kapacitāti.

“Negatīva tendence ir cilvēku tieksme atklāt jaunus maršrutus, kas nav speciāli izveidoti un labiekārtoti dabā ar atbilstošu infrastruktūru. Tas veicina jaunu taku izmīšanu un vides piesārņojumu vietās, kas nav piemērotas tūrismam specifisko dabas vērtību, biotopu vai tur mītošo dzīvnieku un augu dēļ. Aizvien biežāk tiek pārkāptas dabas liegumu zonas, kurās cilvēka klātbūtne ir aizliegta. Diemžēl šādiem pārkāpumiem nereti mudina tūroperatori, piedāvājot saviem klientiem GPX koordinātes maršrutiem, kas ved cauri dabas rezervātiem vai liegumu zonām, tādējādi savus klientus padarot par likuma pārkāpējiem,” skaidro Pārvaldes Komunikācijas un dabas izglītības nodaļas vadītāja Elīna Ezeriņa.

Pārvalde aicina, dodoties dabā, neveidot jaunus maršrutus, bet gan izmantot vietas, kurās ir iekārtota infrastruktūra. Plānojot atpūtu dabā, Pārvalde iesaka apmeklēt lietoti “Dabas tūrisms”, kur ir pieejama informācija par vairāk nekā 500 dabas tūrisma galamērķiem un labiekārtotiem maršrutiem.

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar