Urbānie dārzi – populārs un pieejams risinājums

Mūsdienās ir daudz un dažādi veidi, kā ikviens var iesaistīties un padarīt apkārtējo vidi patīkamāku – aktīvi darbojas dažādas apkaimju biedrības, regulāri notiek ideju konkursi un akcijas, piemēram, zīmols “Mežpils alus” ir uzsācis kampaņu “Dari savu pilsētu labāku!”,  kurā var iesaistīties ikviens interesents. 

Piedalīšanās apkārtējās vides sakopšanā un apkaimes labiekārtošanā sekmē piederības izjūtu vietai un veicina apmierinātību ar dzīvi kopumā, stāsta Rīgas Tehniskās universitātes profesors, Arhitektūras fakultātes dekāns Uģis Bratuškins. Ja lielas pieredzes, bet ir vēlme darboties, joprojām aktuāla ir urbāno dārzu izveide un uzturēšanas, arī suņu pastaigu laukuma vai smilšu kastes iekārtošana neprasīs daudz pūļu, bet daudziem radīs pozitīvas emocijas. 

Reizēm ir grūti realizēt ideju, ja esi viens, tāpēc ikvienam, kurš vēlas līdzdarboties vides sakārtošanā, ieteiktu paraudzīties, vai tur jau darbojas apkaimju biedrība? Šādas organizācijas visbiežāk pulcē ļoti aktīvus un radošus cilvēkus, kurus vada vēlme padarīt savu novadu, pilsētu vai tās daļu labāku. Nereti apkaimju biedrībām jau ir zināmas iestrādnes un pieredze, kas lieti noder, īstenojot dažādus projektus vai piedaloties kampaņās un ideju konkursos. Āgenskalna tirgus priekšlaukums ir viens no jaunākajiem piemēriem, proti, Āgenskalna apkaimes biedrība aprīlī rīkoja iedzīvotāju forumu, ar kura palīdzību “Ideju Talkas” formātā noskaidroja problemātiskās publiskās ārtelpas vietas, kuras apkaimes iedzīvotāji prioritāri vēlētos sakārtot. Vislielāko atbalstu guva iecere “Āgenskalna laukums”. 

Raugoties pēc idejām, ko ikviens interesents varētu realizēt, aicinu domāt tematiskās kategorijās – sporta un fizisko aktivitāšu infrastruktūra, bērnu laukumi vai smilšu kastes, pastaigu vai treniņu vietas četrkājainajiem draugiem u.c. Kad ir skaidrs, kura joma ir prioritārāka, var ķerties pie konkrētākas idejas. Vienmēr gan jāatceras, ka ikvienu ideju nepieciešams saskaņot ar teritorijas īpašnieku, bet sarežģītākas ieceres var prasīt laikietilpīgāku projektu izstrādi vai pat sertificēta būvspeciālista piesaistīšanu. Jo vairāk pašvaldības ir ieinteresētas piesaistīt iedzīvotājus, jo aktīvāk tās atbalsta un veicina sabiedrības līdzdalības projektu īstenošanu

Ja ir vēlme pēc minimāla darba apjoma, bet maksimāla gandarījuma par paveikto, viens no variantiem ir urbānais dārzs – pagalmā vai augsnes konteineros izvietots dārzs neprasīs lielas investīcijas. Turklāt, tie aizvien ir ļoti populāri. Patiesībā tieši Covid-19 pandēmija vēl vairāk sekmēja to izplatību daudzviet pasaulē. T.s. konteineru dārzā var audzēt gandrīz visu – sākot no krāšņumaugiem līdz pat kartupeļiem. 

Tie, kuri vēlas, lai apkārtnē ir ne tikai skaistas, bet arī praktiskas un jēgpilni pielietojamas lietas, var apdomāt iespējamību izveidot smilšu kastes bērniem. Tās, atšķirībā no šūpolēm vai kāpelēšanām sienām, neradīs riskus drošības, būs nepieciešams mazāks finansējums, turklāt, gana radoši var izpausties gan ar izmēriem, gan formām, krāsām un citiem elementiem. Dzīvnieku draugi var izveidot pastaigu vai treniņu laukumus suņiem, iekļaujot, piemēram, šķēršļu joslas un citus elementus. Veidojot pastaigu laukumus vai nelielus parkus suņiem, noteikti jāatceras izvietot stabiņus ar maisiņiem, lai labs nodoms nebeigtos ar apkārtējās vides piesārņošanu.

Mūsu cilvēki ir idejām bagāti un atsaucīgi, tāpēc ir liels prieks, ka aizvien biežāk tiek rīkotas dažādas kampaņas, kuru ietvaros cilvēki no visas Latvijas var iesūtīt idejas apkārtējās vides labiekārtošanai. Līdzīgas kampaņas sabiedrības līdzdalības veicināšanai notiek daudzviet pasaulē. Aktīvi piemēri šajā jomā sastopami Igaunijā, Somijā, Rumānijā u.c. valstīs. Motivējot iedzīvotājus iesaistīties, varam ne tikai uzlabot apkārtējo vidi, bet sekmēt piederības izjūtu vietai un veicināt iedzīvotāju apmierinātību ar dzīvi kopumā.

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar