Ukraiņu uzņēmējs: Latvijā ir ļoti labas biznesa attīstības perspektīvas

Latvijas uzņēmējdarbības vidē ir virkne faktoru, kas ļauj sekmīgi attīstīt biznesu gan enerģētikas, gan informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, gan citās jomās. Papildus tam ir arī pateicīga ģeopolitikā situācija. Iztiekot bez straujām izmaiņām likumdošanā, Latvijai ir lielas perspektīvas, stāsta ukraiņu uzņēmējs, “New Generation Management Energy Projects” vadītājs, Biznesa augstskolas Turība absolvents Mikola Voitivs (Mykova Voytiv). Šobrīd viņš strādā pie dabas gāzes tirdzniecības platformas izveides starp Poliju un Ukrainu, taču nākotnē neizslēdz arī sadarbības iespējas ar Latviju. Pēc augstskolas absolvēšanas Latvijā, Mikola atgriezies Ukrainā, lai strādātu pie vairāku pārrobežu projektu attīstīšanas.

Gāzes tirgus integrācija

Pēc nokāpšanas no Krievijas gāzes adatas Ukrainā jautājums par gāzes tirgus diversificēšanu kļuva aizvien aktuālāks. Aktīvi tiek strādāts pie Ukrainas un Polijas savienojumiem, tāpat ir iespējama sašķidrinātās dabas gāzes piegāde no Lietuvas. Vēl viens no sadarbības modeļiem varētu būt Eiropas gāzes piegāde un uzglabāšana Ukrainas pazemes gāzes krātuvēs ar tālāku transportēšanu uz ES valstīm – t.i. gāzes pārvades cauruļvadu un gāzes tirgus integrācija Eiropas tīklā.

Izdevīgs sadarbības partneris

Tieši enerģētikas jomā saskatu dažādas sadarbības iespējas arī ar Latviju. Lai gan sākotnēji tā nešķiet, arī Latvijas transporta un loģistikas tirgus ir pietiekami liels un tajā nepieciešama kvalitatīva degviela, dabas gāze, elektrība u.c. Ar attīstītu uzņēmējdarbības vidi un pateicīgu ģeopolitisko stāvokli Latvija ir ne tikai izdevīgs sadarbības partneris, bet arī laba vieta biznesa attīstībai.

Doma par palikšanu Latvijā

Latvijā ar nelieliem pārtraukumiem pavadīju trīs gadus, studējot Biznesa augstskolā Turība. Plānojot, kur iegūt maģistra grādu uzņēmējdarbībā, uzreiz uzrunāja Rīga, piedāvājot kvalitatīvu un mūsdienīgu izglītību, turklāt vilināja arī Latvijas kultūra un vēsture. Studijas uz laiku pārtrauca notikumi Ukrainā, taču, pateicoties Latvijas puses sapratnei un pretimnākšanai, veiksmīgi absolvēju augstskolu. Nenoliegšu, tuvojoties studiju beigām, apsvēru arī iespējas palikt Latvijā, īstenojot dažādus ar enerģētikas jomu saistītus projektus. Līdzīgas domas bijušas arī ilgstošāk uzturoties ASV vai Lielbritānijā, tomēr vienmēr izlemju par labu dzimtenei.

Ļoti novērtēju Latvijā iegūto izglītību, esmu pārliecināts, ka tā viennozīmīgi sekmēs manas karjeras attīstību, neatkarīgi no valsts, kurā to veidoju. Izglītība man nozīmē ļoti daudz, tomēr, lai veiksmīgi īstenotu dažādus projektus enerģētikas jomā Ukrainā, nepieciešami arī labi sakari un spēcīgs lobijs. Tāda ir šīs valsts specifika. Neraugoties uz to, 2017. gadā Ukrainas TV uzsāku analītisko projektu ar nosaukumu “Enerģijas neatkarība”, kas bija veltīts Ukrainas un Eiropas enerģētikas nozarēm – dabasgāzei, naftai, elektrībai, atjaunojamiem avotiem utt. Kopā ar komandu izveidojām vairāk nekā 30 sižetus, atklājot daudzus jautājumus enerģētikas jomā, kuri līdz tam netika apspriesti.

Ukraina ir spēcīgs partneris

Ir grūti salīdzināt biznesa attīstības iespējas Latvijā un Ukrainā, jo esošā situācija šeit noteikti nav pateicīga vērienīgu projektu īstenošanai. Ja nākotnē uzlabosies politiskā situācija ar Krieviju, ja notiks būtiskas pārmaiņas, tad arī Ukrainai būs daudz plašākas perspektīvas. Tomēr, neraugoties uz to, Ukraina ar saviem milzīgajiem dabasgāzes resursiem un elektroenerģijas ražošanas jaudu joprojām ir spēcīgs un uzticams ES partneris enerģētikas jomā.

Latvieši iedvesmo un atbalsta

Es ticu Ukrainai. Un esmu pārliecināts arī par Ukrainas nākotni kā Eiropas Savienības dalībvalstij, turklāt nemaz ne tik tālā nākotnē. Manu pārliecību stiprina un iedvesmo arī latviešu tauta – tās, kā Latvijā tiek kopta un sargāta kultūra, valoda un tradīcijas. Esot Latvijā, mani ārkārtīgi iedvesmoja jauniešu organizāciju atbalsts Ukrainai, dažādi mītiņi pie Brīvības pieminekļa, iestājoties par brīvu un neatkarīgu Ukrainu. Šobrīd man Rīgā ir daudz labu draugu un ticu, ka nākotnē būs arī daudzi biznesa un sadarbības partneri. Domāju, ka zināmas līdzības mūsu valstu vēsturēs tikai stiprina sadarbību dažādās jomās. Latvieši ir labi cilvēki un mēs ļoti novērtējam atbalstu, kas vārdos un darbos tiek pausts Ukrainai.

Autors: Ukraiņu uzņēmējs, Biznesa augstskolas Turība absolvents Mikola Voitivs (Mykova Voytiv).

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar